دانلود رایگان


بررسی مشکلات روانی در والدین با کودک عقب مانده ذهنی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی مشکلات روانی در والدین با کودک عقب مانده ذهنیچکیده:
از آنجا که والدین نقش اساسی در تعلیم و تربیت کودک دارند و می توانند در خانواده با ایجاد جو عاطفی مناسب، زمینه را برای تعلیم و تربیت موفق را فراهم کنند. ب.یژه در سالهای اولیه زندگی کودک که فقط والدین و اعضای دیگر خانواده با کودک بسر می برند. تلاش و کوشش بیشتر والدین در خصوص تعلیم و تربیت کودکان موجب پیشرفت و سرعت یادگیری آنها در سنین بعدی می شود و هر چقدر والدین توجه بیشتری به کودک داشته باشند و امکانات بیشتری را برای او صرف کنند، یادگیری بهتر خواهد بود. این مسئله در مورد والدین با کودک عقب ماندگی ذهنی نیز صادق است.
والدین با کودک عقب مانده ذهنی پس زا آگاهی عقب ماندگی ذهنی فرزندشان دچار شوک شده و این شوک موجب بوجود آمدن بحرانهایی در والدین می شود. اگر والدین نتوانند عقب ماندگی ذهنی فرزند خود را بپذیرند و در این زمینه مقاومت نشان دهند موجب می شود که به تعلیم و تربیت کودک توجهی نکنند. عدم توجه به تعلیم و تربیت کودک منجر به این مسئله می شود که توانایی و استعداد کودک شکوفا نشده و نتوانند به یادگیری بپردازد.
به منظور بررسی مشکلات روانی در والدین با کودک عقب مانده ذهنی تعداد ۱۰۰ نفر از والدین با کودک عقب مانده ذهنی با ۱۰۰ نفر از والدین با کودک عادی مورد مقایسه قرار گرفتند. افراد مورد نظر از والدین دانش آموزانی بودند که در مدارس استثنایی و عادی شهر تهران ، در پایه های دوم تا پنجم ابتدایی مشغول به تحصیل بودند. از تعداد کل نمونه، ۱۰۰ نفر را مادران و ۱۰۰ نفر را پدران تشکیل می دادند. بدین ترتیب که والدین با کودک عقب مانده ذهنی را ۵۰ مادر و ۵۰ پدر و والدین با کودک عادی نیز شامل ۵۰ پدر و ۵۰ مادر می شد. همچنین وجود مشکلات روانی در پدران و مادران با کودک عقب مانده ذهنی مورد بررسی و مقایسه گرفت. نتایج آزمون t برای گروه های مستقل نشان داد که والدین با کودک عقب مانده ذهنی مشکلات روانی بیشتری را در مقایسه با والدین با کودک عادی تجربه می کنند و تفاوت بین آنها در زمینه های پرخاشگری، اضطراب، حالات وسواسی ـ اضطرابی، حساسیت بین فردی، شکایات جسمانی و افسردگی معنادار بوده و در زمینه های روان پریشی، ترس مرضی و حالات پارانوئید تفات معناداری بین والدین دو گروه وجود ندارد.
نتایج آزمون t وابسته برای بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت بین پدران و مادران با کودک عقب مانده ذهنی نشان می دهد که مادران مشکلات روانی بیشتری را در مقایسه با پدران تحمل می کنند. همچنین نتایج آزمون t وابسته در هر کدام از ابعاد نه گانه مقیاس ScL90 نشان داد که بین پدران و مادران در زمینه های رفتارهای پرخاشگرانه، افسردگی، شکایات جسمانی، حساسیت بین فردی و اضطراب تفاوت معناداری وجود دارد. و در زمینه های روان پریشی، ترس مرضی، حالات پارانوئید، حالات وسواسی- اضطراری تفاوت معناداری بین پدران و مادران با کودک عقب مانده ذهنی وجود ندارد.
واژه های کلیدی: عقب ماندگی ذهنی، مشکلات روانی، والدین

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه
تعریف عقب ماندگی ذهنی
طبقه بندی کودکان عقب مانده ذهنی
مراحلی که والدین در سازگاری طی می کنند
تأثیر کودک عقب مانده ذهنی بر پدر
تأثیر کودک عقب مانده ذهنی بر مادر
بیان مسئله
اهداف تحقیق
سؤالات پژوهش
تعریف واژه های پژوهش
فصل دوم: بررسی تحقیقات پیشین
مقدمه
تحقیقات انجام شده بر روی مادران با کودک عقب مانده ذهنی
تحقیقات انجام شده در خصوص پدران با کودک عقب مانده ذهنی
تحقیقات انجام شده در ارتباط با مقایسه بین پدر و مادر با کودک عقب مانده ذهنی
تحقیقات انجام شده در رابطه با سازگاری والدین
فرضیه های پژوهش
فصل سوم: روش
جامعه آماری
نمونه
روش نمونه گیری
روش اجرا
ابزار اندازه گیری
نمره گذاری آزمون
اعتبار و پایانی آزمون
روش آماری
فصل چهارم: نتایج
نتایج آزمون t برای بررسی فرضیه اول
نتایج آزمون t برای بررسی فرضیه دوم
فصل پنجم: بحث یافته ها
بحث یافته ها مربوط به فرضیه اول
بحث یافته ها مربوط به فرضیه دوم
بررسی نتایج
نتیجه گیری
کاربرد تحقیق
محدودیت ها و پیشنهادات
پیوست ها
پرسشنامه و پاسخنامه
منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتینپایان نامه كودك عقب مانده ذهني


مشکلات کودکان عقب مانده


پایان نامه مشکلات کودکان عقب مانده


مشکلات روانی کودکان عقب مانده


مشکلات والدین کودکان عقب مانده


بررسی کودکان عقب مانده


کودکان عقب مانده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی نیم رخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ذهنی بر ...

بررسی نیم رخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ذهنی بر اساس پرسشنامه چند محوری میلون در تبریز سال 93-94

کودکان عقب مانده ذهنی، چگونه تشخیص داده می شوند؟

کودکی که دستگاه عصبی اش به درجه ای از رشد و کمال نرسیده واکنش ها و ویژگی های خاص دارد عقب مانده ی ذهنی است.

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نیمرخ روانی والدین با و بدون ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ی ذهنی براساس پرسشنامه چند محوری میلون صورت گرفت. این تحقیق توصیفی از نوع علٌی- مقایسه ای است. 50 نفر از والدین کودکان عقب مانده ذهنی مدارس استثنایی ...

روانشناسی,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات ...

فهرست مطالب: بررسی مشکلات روانی والدین با کودک عقب مانده ذهنی با والدین با کودک عادی : تاریخ ایجاد 1393/08/16 تعدادبرگ: 160 قیمت: 16000 تومان حجم فایل:137 kb تعدادمشاهده 3314

پایان نامه ارشد : بررسی سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب ...

دانلود متن کامل پایان نامه : بررسی سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : فصل اول كلیات تحقیق مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت هدف كلی ...

بررسی مشکلات روانی در والدین با کودک عقب مانده ذهنی ...

بررسی مشکلات روانی در والدین با کودک عقب مانده ذهنی پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: از آنجا که والدین نقش اساسی در تعلیم و تربیت کودک دارند و می توانند در خانواده با ایجاد ...

پایان نامه کودک عقب مانده ذهنی

مراحلی که والدین با کودک عقب مانده ذهنی طی می کنند عبارتند از : ۱- مرحله آگاهی از خطر[۳۳]: در جریان این مرحله والدین کودک عقب مانده ذهنی در یک حالت شوک و ناباوری فرو خواهند رفت.

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نیمرخ روانی والدین با و بدون ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ی ذهنی براساس پرسشنامه چند محوری میلون صورت گرفت. این تحقیق توصیفی از نوع علٌی- مقایسه ای است. 50 نفر از والدین کودکان عقب مانده ذهنی مدارس استثنایی ...

مشکلات روانی در والدین با کودک عقب مانده ذهنی در مقایسه با ...

بدین ترتیب که والدین با کودک عقب مانده ذهنی را 50 مادر و 50 پدر و والدین با کودک عادی 50 پدر و 50 مادر می شد. هم چنین وجود مشکلات روانی در پدران و مادران با کودک عقب مانده ذهنی مورد بررسی و مقایسه گرفت .

بررسی نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ذهنی بر ...

بررسی نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ذهنی بر اساس پرسشنامه چند محوری میلون در تبریز در سال 1394-1393 عقب ماندگی ذهنی اختلالی که از کودکی نمایان می شود. با عملکرد عقلانی زیر متوسط (هوشبهر 70 یا کمتر) مشخص می شود.

مقاله بررسی مشکلات روانی در والدین با کودک عقب مانده ذهنی

مقاله بررسی مشکلات روانی در والدین با کودک عقب مانده ذهنی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۳ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی مشکلات روانی در والدین با کودک عقب ...

کودکان عقب مانده ذهنی، چگونه تشخیص داده می شوند؟

کودکی که دستگاه عصبی اش به درجه ای از رشد و کمال نرسیده واکنش ها و ویژگی های خاص دارد عقب مانده ی ذهنی است.

پرسشنامه رایگان بررسی اختلالات روانی بین والدین كودكان ...

پرسشنامه بررسی اختلالات روانی بین والدین کودکان عادی و عقب مانده ذهنی سابقه و هدف: عقب ماندگی ذهنی در ۳-۲ درصد کل یک جامعه دیده می شود و مشکل بزرگی برای هر خانواده و جامعه ای به حساب می آید.

عقب ماندگی ذهنی و انواع آن - پارسی طب

تعریف عقب ماندگی ذهنی :عقب ماندگی ذهنی به معنای نقص هوشی در اوائل زندگی- در مقابل دمانس می باشد که با محدود شدن عملکرد اجتمائی همراه است.

مشکلات روانی گروهی از والدین با کودک عقب مانده ذهنی

دانلود پروژه مشکلات روانی گروهی از والدین با کودک عقب مانده ذهنی - به منظور بررسی مشکلات روانی در والدین با کودک عقب مانده ذهنی تعداد 100 نفر از والدین با کودک عقب مانده ذهنی...

بررسی مشکلات روانی در والدين با کودک عقب مانده ذهنی ...

مقدمـه . کودک عقب مانده ذهنی به عنوان عامل مؤثر در تعیین نگرش و رفتار و واکنشهای والدین شاید در کشور ما چندان مورد بحث و توجه نبوده، ولی در کشورهای دیگر جهان این موضوع با گستردگی و توجه بیشتری مورد توجه محققین بوده است.

پایان نامه مقایسه مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان ...

مطالب پیشنهادی: تحقیق بررسی مشکلات روانی در والدین با کودک عقب مانده ذهنی; تحقیق مقایسه استرس و شیوه های مقابله با استرس مادران کودکان عقب مانده ذهنی خفیف و مادران کودکان بهنجار سنین ابتدائی

تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر سلامت والدین و روابط زناشویی ...

تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر سلامت والدین. از آنجا که در حال حاضر یکی از موضوع های مهم در حیطه روان شناسی کودکان عقب مانده ذهنی پرداختن به مسایل خانواده این افراد است، ضرورت دارد تا مشکلات این خانواده ها در رابطه با عقب ...

عقب ماندگی ذهنی و انواع آن - پارسی طب

تعریف عقب ماندگی ذهنی :عقب ماندگی ذهنی به معنای نقص هوشی در اوائل زندگی- در مقابل دمانس می باشد که با محدود شدن عملکرد اجتمائی همراه است.

بررسی نیم رخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ذهنی بر ...

بررسی نیم رخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ذهنی بر اساس پرسشنامه چند محوری میلون در تبریز سال 93-94

پروپوزال بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار


Implementing flipped classroom using digital media: A comparison of two demographically different gr


پروژه هوش مصنوعی، الگوریتم بهینه سازی حرکت یون ها (سورس کد + مقاله ISI + ترجمه فارسی + فایل پاور


بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین (ع)


پروژه آمار قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غيرانتفاعي


نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سیرجان (واقع در استان کرمان)


پاورپوینت اصول بازاریابی (Marketin Principles)


نقشه ی رستری جهت شیب استان مرکزی


عوامل بزهکاری جوانان


پروژه بررسي انواع تجهيزات FACTS