دانلود رایگان


بررسی آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنهامقدمه:
رشد و گسترش همه‌جانبه آموزش و پرورش و ارتباط آن با همه نهادها و سازمانهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي و.‌.. و همچنين كثرت تعداد دانش‌آموز و نيروي انساني يعني معلمان و ساير كاركنان، اختصاص منابع مالي عظيم، مسائل و مشكلات زيادي را در سازمانهاي گوناگون اين نهاد اساسي اجتماعي بوجود آورده است و باعث شده است كه كشورهاي مختلف جهان، بخصوص بعد از تئوري «مديريت علمي تايلور» دريابند كه سازمانهاي آموزشي و پرورشي نيز همانند ديگر سازمانهاي اداري، اقتصادي و.‌.. (حتي بيشتر از آنها) نياز به مديريت سنجيده و هوشمندانه دارند و بايستي مديران تحصيل كرده و مجرب كه از استعداد و توانايي لازم برخوردارند، مسئوليت ادارة اين گونه سازمانها را برعهده داشته باشند، تا با استفاده از علم و هنر مديريت، بويژه مديريت آموزشي، مسائل و مشكلات را كاهش داده و با برنامه‌ريزي، سازماندهي، هدايت و رهبري، و تصميم‌گيري درست و مناسب، از بروز آنها تا حد امكان جلوگيري بعمل آورند و نظام تعليم و تربيت را به سوي پيشرفت و تعالي سوق دهند (قرائي مقدم، ص8)
اگر بپذيريم آموزش و پرورش هر جامعه‌اي تضمين كنندة رشد و توسعه همه جانبه آن جامعه است، بايد مديريت آموزشي را كه از اهميت بسزايي در تحقق اهداف آموزش و پرورش دارد، از ساير شاخه‌هاي مديريت با اهميت‌تر بدانيم. تحقق اهداف آموزش و پرورش به انجام بهينه وظايف مديريت آموزشي بستگي دارد. مديران آموزشي وظايف اداري آموزش و پرورش خود را از طريق كاركردهاي مديريتي از جمله برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي، رهبري و در نهايت با كنترل و ارزشيابي روند كار انجام مي‌دهند، و به مقتضاي بروز نيازهاي جديد و يا پديداري دانش نو در زمينه‌هاي علمي و تكنولوژي، آموزش و پرورش افراد جامعه را به منظور غلبه بر جهل و پيشرفت به مقاصد موردنظر رهنمون مي‌سازند.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه و کلیات

مقدمه
بيان مسأله
اهداف تحقيق
فرضيات تحقيق
فرضيات فرعي
تعاريف واژه‌ها و اصطلاحات
آگاهي مديران
موفقيت مديران
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
مديريت
تاريخچه مديريت
قرن بيستم و آغاز مطالعه منظم علمي مديريت
اثرات و كاربرد تئوري مديريت علمي در سازمانهاي آموزشي
تئوري اداري
دورة كلاسيك مديريت (شيرازي، ص48)
كاربرد تئوري اداري در آموزش و پرورش
بوروكراسي يا ديوانسالاري
دورة كلاسيك نو (مكتب روابط انساني)
خلاصه مطالب دوره كلاسيك نو (شيرازي، 1373، ص51)
مكتب رفتاري (نگرش رفتاري)
نگرش سيستمي
مديريت اقتضايي
مديريت آموزشي
اهميت مديريت آموزشي
تعاريف مديريت آموزشي
اهداف مديريت آموزشي
وظايف مديران آموزشي
برنامه‌ريزي
تعيين خط مشي‌ها و روشها و ملاكهاي عمليات
انواع برنامه‌ريزي
برنامه كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت
برنامه‌هاي راهبردي و عملياتي
محاسن برنامه‌ريزي
محدوديت‌هاي برنامه‌ريزي
سازماندهي
هدايت و رهبري
هماهنگي
تصمیم گیری
انواع تصمیمات
فرآیندهای تصمیم گیری
تصمیم گیری در مدیریت آموزشی
كنترل و ارزشيابي
سوابق تحقيق
تحقيقات داخلي
تحقيقات خارجي
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت
میزان عملکرد مدیران در زمینه هر یک از مقوله ها
نحوه ارزش گذاری سئوالات پرسشنامه عملکرد مدیران بر اساس طیف لیکرت
روایی و پایایی پرسشنامه
جامعه آماری
تعداد و روش نمونه گیری
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
4-1 توزیع فراوانی مدیران بر حسب سن
نمودار 4-1 توزیع فراوانی مدیران بر حسب سن
جدول 4-2 توزیع فراوانی مدیران بر حسب سنوات خدمت
نمودار 4-2 توزیع فراوانی مدیران بر حسب سنوات خدمت
جدول 4-3 توزیع فراوانی مدیران بر حسب رشته تحصیلی
نمودار 4-3 توزیع فراوانی مدیران بر حسب رشته تحصیلی
جدول 4-4 توزیع فراوانی دبیران بر حسب سن
نمودار 4-4 توزیع فراوانی دبیران بر حسب سن
جدول 4-5 توزیع فراوانی دبیران بر حسب سنوات خدمت
نمودار 4-5 توزیع دبیران بر حسب سنوات خدمت
جدول 4-6 توزیع فراوانی دبیران بر اساس شاخه تحصیلی
نمودار 4-6 توزیع فراوانی دبیران بر حسب شاخه تحصیلی
بخش دوم: فرضیات
جدول 4-12 همبستگی مؤلفه های وظایف مدیریت با عناصر موفقیت شغلی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
پرسشنامه دبیران
پرسشنامه مدیران
فاقد منابعپایان نامه آگاهي مديران


تاثیر آگاهی مدیران


نقش آگاهی مدیران بر موفقیت


موفقيت مدیران آموزش و پرورش


پایان نامه موفقیت مدیران


عوامل موفقیت مدیران


تاثیر دبیران بر موفقیت مدیران


نقش آگاهی مدیران مدارس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آن

مديران آموزشي وظايف اداري آموزش و پرورش خود را از طريق كاركردهاي مديريتي از جمله برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي، رهبري و در نهايت با كنترل و ارزشيابي روند كار انجام مي‌دهند، و به مقتضاي بروز نيازهاي جديد و يا ...

پایان نامه بررسی آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

پایان نامه تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي

مقدمه . دانشگاه به عنوان يك عامل اجرايي در آموزش و تربيت فرد وهدايت وي به سمت شهروندي موثر و مفيد به حال جامعه ، داراي نقش موثر بوده و بدون ترديد تامين كننده ي نيروي انساني مورد نياز جامعه درآ‌ينده خواهد بود .

دانلود پایان نامه ارشد : آگاهی مدیران آموزش و پرورش و ...

دانلود متن کامل پایان نامه آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها موسسه آموزش عالی البرز غیرانتفاعی و غیردولتی موضوع : آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها استاد راهنما : دکتر سیدمرتضی نوربخش نیمسال اول 92-1391 برای ...

بررسی آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها

قیمت فایل ورد:8000 تومانبررسی آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها,, بررسی آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها , مرجع فایل های فرهنگیان و دانش اموزان و دانشجویان , بررسی آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها,,

پایان نامه تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي

مقدمه . دانشگاه به عنوان يك عامل اجرايي در آموزش و تربيت فرد وهدايت وي به سمت شهروندي موثر و مفيد به حال جامعه ، داراي نقش موثر بوده و بدون ترديد تامين كننده ي نيروي انساني مورد نياز جامعه درآ‌ينده خواهد بود .

آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها

پروژه آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها. پروژه آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها دسته : علوم تربيتي فرمت/ورد تعداد صفحات 81 قيمت : 4000 تومان.

فایل آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها : u/datajoo

موضوع آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و دانلود است.

دانلود پایان نامه آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها

آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها راز موفقیت مدارس ژاپن - بنام خدای خوبان kakash.persianblog.ir/post/5/ ذخیره شده مشابه ۲۱ آبان ۱۳۸۹ ه‍.ش.

دانلود پایان نامه آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها

آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها راز موفقیت مدارس ژاپن - بنام خدای خوبان kakash.persianblog.ir/post/5/ ذخیره شده مشابه ۲۱ آبان ۱۳۸۹ ه‍.ش.

پایان نامه آگاهی مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها - dl ...

پایان نامه آگاهی مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها منظور ميزان يا حدي است كه مديران دبيرستانها از مفهوم، كيفيت و به طور كلي از وظايف مديريت شناخت دارند.

پایان نامه بررسی آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

دانلود پایان نامه ارشد : آگاهی مدیران آموزش و پرورش و ...

دانلود متن کامل پایان نامه آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها موسسه آموزش عالی البرز غیرانتفاعی و غیردولتی موضوع : آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها استاد راهنما : دکتر سیدمرتضی نوربخش نیمسال اول 92-1391 برای ...

پایان نامه : آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها

دانلود متن کامل پایان نامه آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها موسسه آموزش عالی البرز غیرانتفاعی و غیردولتی موضوع : آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها استاد راهنما : دکتر سیدمرتضی نوربخش نیمسال اول 92-1391 (در ...

فهرست مطالب: آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها

روایی و پایایی پرسشنامه جامعه آماری تعداد و روش نمونه گیری روش تجزیه و تحلیل داده ها فصل چهارم - تجزیه وتحلیل داده ها مقدمه 4-1 توزیع فراوانی مدیران بر حسب سن

آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها

پروژه آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها. پروژه آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها دسته : علوم تربيتي فرمت/ورد تعداد صفحات 81 قيمت : 4000 تومان.

پایان نامه بررسی آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

پاورپوینت حافظه و انواع آن در روانشناسی یادگیری


گزارش كارآموزي برق در شرکت هپكو اراك


پویا سازی فرم های html به وسیله php


گزارش کارآموزی کارخانه تولید ادوات کشاورزی


بررسی غم و شادي در مثنوي مولوی


بررسی سیستم مانیتورینگ هوشمند ترانسفورماتورها با استفاده از دیدگاه تکنیک عصبی- فازی


پلان اجرايي ساختمان 4 طبقه، هر واحد 120 متر


پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك


كليدهاي ميانبر ويندوز 7


تکنولوژی بلوتوث