دانلود رایگان


پایان نامه آثار قیمتی هدفمندی یارانه ها بر شاخصهای فقر(مطالعه .. - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه آثار قیمتی هدفمندی یارانه ها بر شاخصهای فقر(مطالعه ..

فهرست

فصل اول

1-1تعریف عملیاتی واژگان کلیدی

1-2 بیان مسئله

1-3 اهمیت موضوع

1-4هدف‌های تحقیق

1-5 پرسش‌های پژوهش

1-6 فرضیه ی پژوهش:

1-7 روش‏های پژوهش

11-8 شیوه گردآوری اطلاعات:

1-9 ابزار گردآوری اطلاعات

1-10 جامعه آماری،روش نمونه گیری،حجم نمونه:

1-11 ساختار تحقیق

1-12 نتیجه گیری

فصل دوم

2-1 ادبیات موضوع

2-2 تاریخچه یارانه در ایران

2-3 آثار اقتصادی یارانه

2-4 اثر فقرزدایی یارانه ها

2-5 طبقه بندی یارانه

2-6 هدفمندی یارانه ها

2-7 روشهای هدفمندی و جایگاه شناسایی در هریک از آنها

2-7-1 هدفمندی انفرادی یا خانواری

2-7-2 هدفمندی اجتماعی

2-7-3 هدفمندی بازاری

2-7-4 هدفمندی جغرافیایی

2-7-5 هدفمندی جمعیتی

2-7-6 هدفمندی خوداظهاری

2-8 تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی

2-8-1 لهستان

2-8-2 بلغارستان

2-8-3 اندونزی

2-9تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی

2-9-1 مصر

2-9-2 تونس

2-10 آثار حذف یارانه

2-10-1اثر تورم

2-10-2اثر تورم بر تخصیص منابع، کارایی و انحراف امکانات تولید

2-10-3 تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر مصرف خانوارها

2-11سیاست های کاهش اثرات حذف یارانهها

2-12 شاخص های سنجش فقر

2-12-1شاخص نسبت افراد فقیر

2-12-2شاخص نسبت شکاف درآمدی

2-12-3شاخص فقر سن

2-12-4شاخص فقر فاستر،گریر و توربک

2-13 مطالعات تجربی در زمینه سیاستهای حمایتی

2-13-1مطالعات داخلی

2-13-2مطالعات خارجی

2-14 نتیجه گیری

فصل سوم

3-1 مقدمه

3-2 شاخص سرشمار فقر

3-3 شاخص شکاف فقر

3-4 شاخص مجذور شکاف فقر(شدت فقر)

3-5 مقیاسهای سنجش فقر

3-6 کشش قیمتی شاخصهای فقر

3-7 اثرات تغییر قیمت بر شاخص فقر

3-8شاخص قیمت برای گروه فقیر(PIP)

فصل چهارم

4-1مقدمه

4-2 پایه آماری

4-3خط فقر

4-4 شاخصهای اندازه گیری فقر

4-4-1 شاخص نسبت افراد فقیر

4-4-2 شاخص شکاف درآمدی

4-4-3 شاخص فقر فاستر،گریر و توربک

4-5کششهای قیمتی

4-6 اثرات تغییر قیمت بر شاخص منفعت فقرا

4-7 اثرات توزیعی و درآمدی تغییرات قیمت بر شاخصهای فقر

4-8نتیجه گیری

4-9پیشنهادات

منابع80


فصل اول

کلیات تحقیق1-1تعریف عملیاتی واژگان کلیدیشاخص هزینه زندگی :

درصد تغییر قیمت نسبت به یک دوره خاص(سال پایه) است و شاخص قیمت مصرف­کننده درصد تغییر قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوار­ها است که معیاری است برای نشان دادن تغییر قدرت خرید مصرف­کنندگان برای یک سبد کالا­های خاص با همان کیفیت و مقداری که در دوره مبدا بوده است.

هدفمندی یارانه ها:

یکی از محورهای مهم در نظام پرداخت یارانه­ها'هدفمند کردن یارانه ها' به منظور كاهش فشار طبقات كم درآمد جامعه می­باشد.در یک مفهموم کلی 'هدفمندی یارانه­ها' را می­توان به صورت کاهش اثرات مخرب یارانه ها و تقویت اصابت یارانه به گروهای هدف تعریف کرد.

فقر:

وضعیتی که درآمد خانوارها پایین تر از خط فقر مورد نظر باشد.


1-2 بیان مسئله
پرداخت یارانه به جهت تامین رفاه اجتماعی و جلوگیری از کاهش رفاه افراد پیوسته مورد توجه اندیشمندان و نظریه پردازان از یکسو و سیاست­گذارن از سوی دیگر بوده است. یارانه یکی از ابزارهای مهم سیاست­گذاری دولت می­باشد که در شرایط بروز بحران­ها، مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهت حمایت از اقشار و بخش­های مختلف اتخاذ می شود و بر اساس محل و نحوه تخصیص پرداخت­های یارانه­ای در فرایند تولید، توزیع، مصرف نتایج و تاثیرات متفاوتی وجود خواهد داشت که هر نظام اقتصادی با توجه به جهت­گیری سیاسی و اقتصادی خود روش­های مختلفی را درکاربرد ان بر می­گزیند. همچنین یارانه می­تواند ناکارائی­هایی در اقتصاد از جمله در تخصیص منابع ایجادکند. از اينرو برنامه هدفمندي اين گونه كمك­ها در اولويت برنامه سياست­گذاران است به ويژه وقتي سطح يارانه­ها گسترده و ناكارائي­هاي عمده در اقتصاد ايجاد كرده باشد. يكي از مهمترين اين ناكارائي­ها اثرات تحميل هزينه­هاي گسترده به دولت مي باشد كه اگر منابع تامين آن از محل كسري بودجه باشد فشارهاي تورمي را خواهد افزود. از اين جهت اصلاح سياست يارانه از اهميت خاصي برخوردار است. فقدان اطلاعات لازم در مورد موقعيت اقتصادي خانوارها و بخشهاي اقتصادي موجب گرديد تا اصلاح سياست­هاي يارانه­اي به شكل پرداخت نقدي همگاني به خانوارها تغيير يابد. به دليل گستردگي پوشش و شيوه تامين مالي يارانه ها فرآيند تورمي گسترده ايجاد گرديد. از اين جهت به نظر مي رسد اين امر موقعيت خانوارهاي فقير را بيشتر تحت تاثير قرار داده است تا اصل پرداخت يارانه. اين رساله از طريق اندازه­گیری و تاثير پذيري شاخص­هاي فقر از قيمت­ها و مقايسه آن براي دو دوره قبل و بعد از سياست هدفمندي اثرات تغيير قيمت­ها را بر شاخص­هاي فقر مورد سنجشهدفمندی


شاخص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه حقوق با موضوع:تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارنه ...

پایان نامه حقوق با موضوع: ... هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر جرائم علیه اموال ... علاوه بر این فقر در نوع های مختلف ظاهر می شود.

دانلود پایان نامه اقتصاد بررسی آثار تحریم ها | آربیتا فایل

پایان نامه آثار قیمتی هدفمندی یارانه ها بر شاخصهای فقر(مطالعه موردي اقتصاد ايران) … دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر

پایان نامه حقوق با موضوع:تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارنه ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق گرایش :جزا و جرم شناسی عنوان : تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارنه ها بر جرائم علیه اموال (مطالعه موردی شهرستان قم) دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم دانشکده ادبیات و علوم انسانی ...

دانلود پایان نامه اقتصاد بررسی آثار تحریم ها | آربیتا فایل

پایان نامه آثار قیمتی هدفمندی یارانه ها بر شاخصهای فقر(مطالعه موردي اقتصاد ايران) … دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر

بررسی آثار هدفمندی یارانه‌ها بر بخش مسکن

امروزه مسکن یک کالای اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی محسوب می شود و تنها یک سرپناه نیست. همچنین از آنجایی که مسکن بزرگترین دارایی خانوار و کالایی بدون جانشین است، لذا بررسی بازار آن بسیار حائز اهمیت است.

پایان نامه حقوق با موضوع:تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارنه ...

پایان نامه حقوق با موضوع: ... هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر جرائم علیه اموال ... علاوه بر این فقر در نوع های مختلف ظاهر می شود.

« آثار قیمتی هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر(مطالعه ...

فقر مانعی مهم در عدم توسعه اقتصادی جهان سوم محسوب می شود. هدف از این مطالعه اندازه گیری فقر در روستاهای استان مازندران در شش مقطع زمانی است که یک مقطع آن پس از اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها است.

فایل های دسته بندی حسابداری

پایان نامه آثار قیمتی هدفمندی یارانه ها بر شاخصهای فقر ... پایان نامه آثار قیمتی هدفمندی یارانه ها بر شاخصهای فقر(مطالعه ..

پایان نامه حقوق با موضوع:تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارنه ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق گرایش :جزا و جرم شناسی عنوان : تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارنه ها بر جرائم علیه اموال (مطالعه موردی شهرستان قم) دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم دانشکده ادبیات و علوم انسانی ...

مقاله مروری بر مبانی نظری و مطالعه تجربه پرداخت یارانه ها ...

مقاله,مروری,مبانی,نظری و,مطالعه,تجربه,پرداخت,یارانهخی,کشورها,,مقاله مروری بر مبانی نظری و مطالعه تجربه پرداخت یارانه ها در برخی از کشورها,فروشگاه فایل،پروژه،پایان نامه ،سوالات درسی و کنکور

پایان نامه بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر الگوی مصرف و ...

پایان نامه بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر الگوی مصرف و میزان مصرف گاز شهر اردبیل پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: مدیریت مالی چکیده واژه یارانه (subsidy) در لغت نامه بطور کلی کمک رایگان و اعانه مالی دولت ...

پایان نامه حقوق با موضوع:تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارنه ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق گرایش :جزا و جرم شناسی عنوان : تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارنه ها بر جرائم علیه اموال (مطالعه موردی شهرستان قم) دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم دانشکده ادبیات و علوم انسانی ...

پایان نامه در مورد هدفمندی یارانه - لادین

پایان نامه هدفمند کردن یارانه ها در کاهش فقر چکیده : پرداخت یارانه از جمله راههای انتقال درآمد است که عمدتاً به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد صورت می گیرد در کشور ما نیز از ابتدای دهۀ ۵۰ کالاهای ...

تاثیر توزیع درون خانوار بیکاری و چرخه‌های تجاری بر فقر ...

فقر از جمله مشکلاتی است که جوامع را در رسیدن به توسعه ی مطلوب و پایدار ناکام می گذارد. مسائل و مشکلات متعددی که در پی محرومیت و فقر پدید می آید ، مبارزه با آن را ضروری می نماید .از این رو، امحای فقر در دهه های اخیر جایگاه...

تاثیر فقر بر خانوار Archives | پایگاه دانش فقرپژوهی

ارزیابی فقر در استان خراسان بزرگ طی سال های ۸۷-۱۳۶۹ پایاننامهها هدف اصلی این مقاله یافتن پاسخ به این پرسش است که «آیا فقر در خراسان بزرگ طی دوره مورد مطالعه کاهش یافته است؟»

پایان نامه حقوق با موضوع:تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارنه ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد m.a رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارنه ها بر جرائم علیه اموال (مطالعه موردی شهرستان قم) استاد راهنما: دکتر یوسفی پاییز 1395

دانلود پایان نامه اقتصاد بررسی آثار تحریم ها | آربیتا فایل

پایان نامه آثار قیمتی هدفمندی یارانه ها بر شاخصهای فقر(مطالعه موردي اقتصاد ايران) … دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر

پایان نامه در مورد هدفمندی یارانه - لادین

پایان نامه هدفمند کردن یارانه ها در کاهش فقر چکیده : پرداخت یارانه از جمله راههای انتقال درآمد است که عمدتاً به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد صورت می گیرد در کشور ما نیز از ابتدای دهۀ ۵۰ کالاهای ...

The role of psychological traits and social factors in using new mobile communication services

آلودگی هوا و مرگ و میر روزانه در وادی کوچلا، کالیفرنیا: یک مطالعه PM10 غالب توسط ذرات درشت

درمان تیتینوس

سمینار در مورد بیمه و مسائل آن

سیستم نرم افزاری باشگاه بدنسازی به همراه کدهای برنامه نویسی به زبان+c

پروژه آمار و روشهاي آماري

سرویس منوال پرینتر اچ پی لیزری hp laserjet 1000

پودمان پرورش گلهای زینتی در خانه (بررسی مبارزه بیولوژیکی در بیماری زایی گیاهان زینتی)

پاورپوینت پردازش سیگنال دیجیتال

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع راهبرد­های شناختی تنظیم هیجان