دانلود رایگان


فلات قاره و تحدید حدود آن - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان فلات قاره و تحدید حدود آنبخشی از متن:
هر قدر که زمان می گذرد و به جمعیت جهان افزوده می شود، به تبع آن نیازهای مردم هم بیشتر می شود و از سوی دیگر با پیشرفت فناوری و تکنولوژی منابع بیشتری اززمین ودریا و فضا برای انسان قابل استفاده می شود. در کنار این دو عامل باید افزون طلبی دولت ها و حکومت ها را اضافه کرد که همیشه خواهان اضافه کردن بر مناطق تحت سلطه وحکومت خود می باشند. در این میان دریا به عنوان یکی از منابعی می باشد که اهمیت روز افزونی یافته است. علت این اهمیت را در چند مورد می توان خلاصه کرد:
نخست آنکه دریاها با داشتن منابع عظیم مواد غذایی (آبزیان دریایی شامل میگو، ماهی و....) تأمین کننده نیاز غذایی جوامع مختلف است.
دوم آنکه منابع زیرسطحی دریاها یعنی مواد معدنی شامل نفت و گاز که امروزه اگر نگوییم مهم ترین باید گفت دست کم یکی از مهم ترین مواد معدنی می باشد که مورد استفاده جوامع قرار می گیرد.
سوم آنکه دریاها به عنوان شاهراه ارتباطی درسراسر جهان میباشند به طوری که امروزه نود درصد حمل و نقل های بین اللملی از طریق دریاها صورت می گیرد که علت آن همانا کم هزینه تربودن نسبت به حمل و نقل زمینی و هوایی می باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
1-اهمیت وضرورت تحقیق
2- سوالات تحقیق
3- ساختار پژوهش
فصل اول: تعاریف
پیشگفتار
گفتار اوّل- معنای جغرافیایی فلات قارّه
طرح مبحث
بند اوّل- تعریف جغرافیایی
بند دوم - منابع فلات قارّه
گفتار دوم- معنای حقوقی فلات قارّه
طرح مبحث
بند اوّل- اعلامیه ترومن
بند دوم- کنوانسیون 1958 ژنو
بند سوم- کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
بند چهارم- نقش رویه قضایی در تعریف فلات قارّه
فصل دوم: تحدید حدود فلات قاره
پیشگفتار
گفتار اوّل- تحدید حدود درکنوانسیون های 1958و 1982
گفتار دوم- نقش رویه قضایی در تحدید حدود فلات قارّه
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ
الف: کتابها
ب: مقالات
ج: سایت ها
تحقیق حقوق فلات قاره


تحدید حدود فلات قاره


تحقیق فلات قاره


حدود فلات قاره


پروژه حقوق فلات قاره


تحقیق حقوقی فلات قاره


تحدید حدود در فلات قاره


بررسی حقوقی فلات قاره


حقوق بین الملل فلات قاره


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصل انصاف در تحدید حدود دریایی از منظر رویه قضایی بین ...

ماهیت و تحولات این اصل در حوزة تحدید حدود فلات قاره و منطقۀ انحصاری اقتصادی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین‌المللی دادگستری در رویة قضایی خویش آن را در رویکردهای متفاوتی ارائه داده و موجبات تنویر زوایای پنهان این ...

پایان نامه الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در ...

مهمترین فرضیه تحقیق امکان کاربرد حقوق دریاها جهت تحدید حدود فلات قاره در منطقه می باشد و ثابت می شود از سه مورد اختلاف پیش‌گفته هیچ کدام به دلایل حقوقی نبوده ، بلکه مسائل سیاسی رسیدن به توافق را دشوار نموده است .

تحدید حدود فلات قاره در خلیج فارس و حق عبور از تنگه هرمز

تحدید حدود فلات قاره در خلیج فارس و حق عبور از تنگه هرمز: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی: مقاله 9، دوره 28، شماره 0 - شماره پیاپی 1136، پاییز 1371 اصل مقاله (1.17 mb) نویسندگان

مرکز پژوهشها - قانون موافقتنامه تحدید حدود فلات قاره بین ...

حدود فلات قاره بین ایران و بحرین ‌مصوب 1350.12.3 ‌ماده واحده - موافقتنامه تحدید حدود فلات قاره بین ایران و بحرین مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده و یک نقشه که در تاریخ 27 خرداد ماه 1350‌برابر با 17 ژوئن 1971

مرکز پژوهشها - قانون تحدید حدود بخشی از فلات قاره بین دولت ...

‌قانون تحدید حدود بخشی از فلات قاره بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت امارات عربی متحده ‌مصوب 1353.12.25 ‌ماده واحده - موافقتنامه تحدید حدود بخشی از فلات قاره بین دولت شاهنشاهی ایران و

تحدید حدود فلات قاره در خلیج فارس و حق عبور از تنگه هرمز

تحدید حدود فلات قاره در خلیج فارس و حق عبور از تنگه هرمز: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی: مقاله 9، دوره 28، شماره 0 - شماره پیاپی 1136، پاییز 1371 اصل مقاله (1.17 mb) نویسندگان

تعریف CLCS: كميسيون حدود فلات قاره - Commission on the ...

همانطور که در بالا ذکر شد ،clcs به عنوان مخفف در پیام های متنی برای نشان دادنكميسيون حدود فلات قاره استفاده می شود. این صفحه همه چیز در مورد مخففclcs و معانی آن به عنوانكميسيون حدود فلات قاره است.

پایان نامه الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در ...

وزارت علوم تحقیقات و فناوری مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی گروه حقوق پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(L.L.M.) گرایش بین‏الملل موضوع الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس استاد مشاور ...

تحدید حدود فلات قاره در خلیج فارس و حق عبور از تنگه هرمز

در نتیجه قراردادهای تحدید حدود میان ایران و کشورهای عرب و یک تصمیم (رای) داوری (به استثنای دو منطقه واقع در منتهی الیه شرقی و غربی) فلات های قاره در سراسر طول خود‘ بوسیله یک خط منصف پیچاپیچ تقسیم می شوند.

اصل انصاف در تحدید حدود دریایی از منظر رویه قضایی بین ...

ماهیت و تحولات این اصل در حوزة تحدید حدود فلات قاره و منطقۀ انحصاری اقتصادی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین‌المللی دادگستری در رویة قضایی خویش آن را در رویکردهای متفاوتی ارائه داده و موجبات تنویر زوایای پنهان این ...

تعریف فلات قاره در کنوانسیون های بین المللی حقوق دریاها

1-تعریف فلات قاره . مشاهده شود: نشست یک روزه‌ تحت عنوان تحدید حدود فلات قاره به صورت عام (ماده 76 کنوانسیون حقوق دریاها، ظرفیت‌ها و چالش‌های آن برای ایران) به همراه فایل صوتی مربوط به توضیح ماده 76 و فایل پاورپاینت مربوط ...

روشهای تحدید حدود فلات قاره:ابهامات و منازعات

همچنین نظر به ورود مفاهیم کاملاً فنی در مبحث تحدید حدود فلات قاره از سال 1982 ، به این مفاهیم و در پی آن ابهامات و تعارضات منتجه نیز - الزاماً تا حدودی که آشنایی با آنها برای حقوقدانان حقوق بین الملل دریاها مورد نیاز است ...

پایان نامه الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در ...

مهمترین فرضیه تحقیق امکان کاربرد حقوق دریاها جهت تحدید حدود فلات قاره در منطقه می باشد و ثابت می شود از سه مورد اختلاف پیش‌گفته هیچ کدام به دلایل حقوقی نبوده ، بلکه مسائل سیاسی رسیدن به توافق را دشوار نموده است .

الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس ...

در تحدید حدود فلات قاره دریاها پاره ای از قواعد کنوانسیون های مذکور به علاوه رویه های موجود کاربرد دارد ، اما این مسئله اغلب به آسانی صورت نمی گیرد و عامل اصلی اختلاف کشورها در مورد بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر ...

پایان نامه الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در ...

مهمترین فرضیه تحقیق امکان کاربرد حقوق دریاها جهت تحدید حدود فلات قاره در منطقه می باشد و ثابت می شود از سه مورد اختلاف پیش‌گفته هیچ کدام به دلایل حقوقی نبوده ، بلکه مسائل سیاسی رسیدن به توافق را دشوار نموده است .

تحدید حدود فلات قاره در خلیج فارس و حق عبور از تنگه هرمز

در نتیجه قراردادهای تحدید حدود میان ایران و کشورهای عرب و یک تصمیم (رای) داوری (به استثنای دو منطقه واقع در منتهی الیه شرقی و غربی) فلات های قاره در سراسر طول خود‘ بوسیله یک خط منصف پیچاپیچ تقسیم می شوند.

شناسائي و كاهش آب بحساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري


بررسی نشت و پایداری لرزه ای در سد های خاکی


فون کودک با فرمت psd لایه باز با حجم کم با قابل تبدیل به دیگر سایزها


انواع بیماری غدد درون ریز


بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار


تجارت الکترونیکی


Geological Hazards analysis in Urban Tunneling by EPB Machine (Case study: Tehran subway line 7 tunn


Geological Hazards analysis in Urban Tunneling by EPB Machine (Case study: Tehran subway line 7 tunn


پرسشنامه ویژگی های شخصیتی


تأثیر تفاوت نورقرمز و مادون قرمز برای رشد گیاه