دانلود رایگان


گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي داروچكيده:
بشر از دير باز براي مقابله با معضل درد بدنبال يك درمان و وسيله تسكين خاطر بوده است. در طي قرون و اعصار شيوه هاي مختلف درماني كه برخي از آنها با سحر و جادو و خرافه همراه بوده اند دست به دست يكديگر دادند تا بلكه گره از پاي معضل درد باز كنند ولي اين مهم جزء با سلاح علم و دانش و شناخت حل نگرديد.
با مرور زمان و با گسترش علم و فن و تجهيز وسايل جديد تكنولوژي پيشرفته ،‌انسان به طب نوين و دركنار آن به مقوله «دارو» به شكل نوين توجه بيشتري نشان داد. پيشرفتهاي جديد جامعه كنوني ما را قادر ساخته است كه تا حد بالايي توانايي مقابله با درد و آسيبهاي قابل جبران را با توجه به نوع و محل ضايعه و امكانات موجود داشته باشيم.
موجود زنده اي چون انسان،‌ تركيب پيچيده اي از انواع ارگانيسم ها و مكانيسم هاي حياتي عالي است و در واقع بنا به تعبيري شاهكار خلقت است. هر گونه عدم توازن و عدم تعادلي مي تواند منجر به بروز بيماري و اختلال در سيستمهاي بدني و كارآئي كلي انسان گردد، بنابراين نحوه بكاربردن دارو، ميزان دقيق مصرف تعداد دفعاتي كه مي بايستي مصرف گردد و اينگونه امور معمولاً توسط اولياي امور (پزشكان و مسئولان امور دارويي) در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد، به غير از آن مسئله مهم ديگر نحوه ساخت و كيفيت دارو مي باشد كه مربوط به امور داروسازي و كارخانجات توليد مواد دارويي مي شود.
بطور كلي هر دارويي به غير از ماده موثر به يك سري مواد جانبي و كمكي احتياج دارد كه اين مواد جانبي براي كمك به پرس كردن قرص ها، زمان باز شدن قرص و كپسول در محيط داخلي بدن، كمك به افزايش مقاومت قرص در برابر ضربه يا پايداري دارو و حتي براي كمك به افزايش اثرات درماني دارو به ان افزورده مي شوند.
بعنوان مثال در يك قرص موادي براي چسباندن ذرات، چرب و روان كردن قرص، اسانس، روكش، رنگ مجاز خواراكي ماده باز كننده و .... به كار مي رود.
قبل از ساختن يك دارو، معمولاً بر حسب دستور كار مواد اوليه لازم سفارش داده مي شود. سپس آزمايشاتي بر روي نمونه رسيده انجام داده مي شود تا مرغوبيت و استاندارد بودن مواد توسط متخصصين تاييد شود انجام اين آزمايشها توسط آزمايشگاههاي كنترل كيفي صورت مي گيرد هدف نگارنده از نگارش اين سطور صرفاً ارائه يك گزارش و رفع تكليف نيست بلكه اشنا ساختن ديگران با مجموعه فرآيندهايي است كه بطور كلي ديد خواننده را از يك نظر سطحي به نظر كارشناسي تغيير دهد.

فهرست مطالب:
مقدمه
چكيده
تاريخچه
بخش اول
تاريخچه شيمي دارويي
تئوري شيمي دارويي
تعريف شيمي دارويي
طبقه بندي داروها
واكنش هاي اسيداسيون
دهالوژناسيدن
گيرنده دارو يا رسپتور
پيش دارو يا پرودراگ
خلق دارو
تعريف آنالوگ يك دارو
متابوليسم داروها
شرط انجام متابوليسم
نام گذاري داروها
تغيير ملكولي با ايجاد پيوند دوگانه
آگونيست و آنتاكونيست
ايزو استرها
بيد ايزو استرها
ايزو استرهاي كلاسيك
ايزواسترهاي غير كلاسيك
ضد دردها
ضد دردهاي قوي
مورفين
مشتقات مورفين
ضددردهاي گروه فنيل پريدين
برخي از مشتقات مربوط به ضددردهاي گروه فنيل پريدن
ضد دردهاي گروه دي فنيل پروپيل آمين
ضددردهاي ضعيف و متوسط الاثر
مشتقات پارا آيندنفل
مشتقات پيرازول
فنيل بوتازون
ضد دردهاي خانواده آنترالينك اسيد
مشتقات آريل الكنوئيني اسيدها
داروهاي ضد سرخه
داروهاي خلط آور
بيهوش كننده هاي عمومي
بخش دوم
مشخصات و شرايط كار در يك لابراتوار داروسازي نمونه
بخش تهيه گرانول
بخش قرص سازي
بخش قرصهاي بدون روكش
بخش روكش دادن قرصهاي پوشش دار
بخش كپسول سازي
بخش داروهاي نيمه مايع (پماد و كرم سازي)
بخش تهيه مايعات خوراكي
كنترل هنگام توليد در صنعت داروسازي
كنترل در انبار مواد اوليه يا در اتاق توزين
روش سنجش متوكلوپرآميد هيدروكرايد
محلول استاندارد
روش سنجش كپسول تتراسايكلين
روش سنجش قرص ويتامين C جوشان
روش سنجش پماد تتراسايكلين 3%
روش سنجش مپروبامات قرص يا گرانول
روش سنجش قرص استامينوفن
روش سنجش ديكلوفناك سديم
روش سنجش دراژه ايبوپروفن 400
روش سنجش ويتامين A
روش سنجش كپسول رينامپين 300mg
روش ساختن بافر پتاسيم دي هيدروژن فسفات با PH=7.4
روش سنجش دراژه كلرامفنيكل 250mg
روش سنجش ناخالصي هاي كلرامفنيكل 250mg
روش سنجش كليدنيوم سي 5mg
روش ساختن محلول تيمول بلو
روش دي سولوشن كپسول رينامپين
روش دي سولوشن قرص استامينوفن
طرز تهيه بافر فسفات PH=5.8
روش دي سولوشن شياف ايندمتاسين
روش دي سولوشن قرص آلوپوريندل
روش دي سولوشن دراژه كد دياز پوكسايد mg5
روش دي سولوشن كپسول تتراسايكلين 250mg
روش دي سولوشن دراژه ديكلوفناك
روش دي سولوشن دراژه ايبوپروفن
روش دي سولوشن قرص پروبامات
طرز درست كردن محلولهاي لازم
بخش سوم
دستگاه حداسي
دستگاه سنجش سختي
دستگاه فرسايش سنج
دستگاه ph سنج
حمام آب گرم (بن ماري)
دستگاه دي سولوشن
ترازوي آزمايشگاه
دستگاه رطوبت سنج
بخش چهارم
شناسايي 1
شناسايي 2
شناسايي 3
شناسايي 4
شناسايي 5
شناسايي 6
شناسايي 7
شناسايي 8
شناسايي 9
شناسايي 10
شناسايي 11
شناسايي 12
شناسايي 13
شناسايي 14
شناسايي 15
شناسايي 16
شناسايي 17
شناسايي 18
شناسايي 19
شناسايي 20
شناسايي 21
شناسايي 22
شناسايي 23
شناسايي 24
شناسايي 25
شناسايي 26
بخش پنجم
اثرات فارماكولوژي داروها
ايندومتاسين
ايبوپروفن
رينامپين
ويتامين A
مپروبامات
متوكلوپراميد
اسيد اسكوربيك ويتامين C
كليدنيوم C
تتراسايكلين
ديكلوفناك سديم
كلوامفنيكل
استامينوفن
كلوديازپوك يد
خواص فيزيكي
پيوست
منابعگزارش كارآموزي داروسازی


کارآموزی كنترل کیفیت دارو


کارآموزی کنترل شیمیایی دارو


کارآموزی کنترل فیزیکی دارو


کارآموزی داروسازی حکیم


پروژه کارآموزی شیمی داروسازی


دانلود کاراموزی شیمی کاربردی


کارآموزی شیمی داروسازی حکیم


کارآموزی شرکت دارو سازی حکیم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی شرکت دارویی - فروشگاه همیار

گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو دانلود مقاله گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو ان علاقمند شدم و اين بي دليل نبود ...

گزارش کارآموزی شرکت دارویی - فروشگاه همیار

گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو دانلود مقاله گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو ان علاقمند شدم و اين بي دليل نبود ...

دانلود مقاله گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو

دانلود مقاله گزارش کار ازمایشگاه دارو سازی گزارش کار ازمایشگاه دارو سازیروش اندازه گيري مفناميك اسيد در كپسول 250 ميلي گرم (تيتريسمتري) تعداد 20 عدد كپسول را خالي كرده و پودر داخل آن را كاملا مخلوط مي كنيم تا به طور ...

دانلود گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو - پروژه ها

دانلود گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

كنترل فيزيكي و شيميايي دارو

كنترل فيزيكي و شيميايي دارو. 18000 تومان. گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي ...

گزارش کارآموزی كنترل فيزيكي و شيميايي دارو

گزارش کارآموزی آماده رشته شیمی در شرکت داروسازی حکیم با موضوع كنترل فيزيكي و شيميايي دارو، در قالب فایل word و در حجم 78 صفحه.

دانلود گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو - پروژه ها

دانلود گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

كنترل فيزيكي و شيميايي دارو

كنترل فيزيكي و شيميايي دارو. 18000 تومان. گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي ...

گزارش کارآموزی شرکت دارویی - فروشگاه همیار

گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو دانلود مقاله گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو ان علاقمند شدم و اين بي دليل نبود ...

دانلود گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو - پروژه ها

دانلود گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو

مناسب باشد و با گیرنده دارو ارتباط ایجاد کند و ایجاد ارتباط کافی بین دارو و پروتئین (نظریه قفل و کلید در اثر بخشی دارو) کلرات و استانیلید در زمان قدیم به عنوان دارو استفاده می شد که در آن زمان فقط اثر بخشی آن را در نظر می ...

گزارش کارآموزی شرکت دارویی - فروشگاه همیار

گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو دانلود مقاله گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو ان علاقمند شدم و اين بي دليل نبود ...

گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو

گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو چكيده بشر از ديرباز براي مقابله با معضل درد بدنبال يك درمان و وسيله تسكين خاطر بوده است . در طي قرون و اعصار شيو

گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو

مناسب باشد و با گیرنده دارو ارتباط ایجاد کند و ایجاد ارتباط کافی بین دارو و پروتئین (نظریه قفل و کلید در اثر بخشی دارو) کلرات و استانیلید در زمان قدیم به عنوان دارو استفاده می شد که در آن زمان فقط اثر بخشی آن را در نظر می ...

گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو

گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو چكيده بشر از ديرباز براي مقابله با معضل درد بدنبال يك درمان و وسيله تسكين خاطر بوده است . در طي قرون و اعصار شيو

دانلود گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو - پروژه ها

دانلود گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

گزارش کارآموزی شرکت دارویی - فروشگاه همیار

گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو دانلود مقاله گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو ان علاقمند شدم و اين بي دليل نبود ...

كارآموزي - azblog.ir

برترين پکيج گزارش دورة كارآموزي وكالت دانلود فايل,برترين,پکيج,گزارش,دورة,كارآموزي,وكالت ...

دانلود گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو - پروژه ها

دانلود گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

گزارش کارآموزی كنترل فيزيكي و شيميايي دارو | lopez | 3534

گزارش کارآموزی آماده رشته شیمی در شرکت داروسازی حکیم با موضوع كنترل فيزيكي و شيميايي دارو، در قالب فایل word و در حجم 78 صفحه.

گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو رشته شيمي ...

گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو رشته شيمي كاربردي . گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو رشته شيمي كاربردي قیمت:۲۰۰۰۰۰ریال

كنترل فيزيكي و شيميايي دارو

كنترل فيزيكي و شيميايي دارو. 18000 تومان. گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي ...

دانلود گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو( محل ...

دانلود گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو( محل کارآموزی شرت دارو سازی حکیم)، دانلود رایگان پروژه کارآموزی رشته شیمی با موضوع کنترل و کیفیت دارو، دانلود

مقاله قديمي ترين نمونه شعر فارسي


کارتحقیقی جرم شناسی


گزارش كارآموزي کامپیوتر در شرکت مخابرات


پایان نامه


گزارش كارآموزي کامپیوتر در شرکت مخابرات


مدلسازی وطراحی نئوپرنها در پلها


آموزش کامل نرم افزار HD2013 در طراحی تابلو روان LED


پایان نامه معماری انواع فضاهای تجاری


تحقیق د ر مورد محمد زکریا رازی


بانک شماره های همراه اول سرار کشور به تفکیک