دانلود رایگان


گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملت - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملتبخشی از مقدمه:
طبق مندرجات ماده یک اساس نامه تصویب شده در مجمع عمومی بانکها، بانک ملت به موجب تصویب نامه مورخه 29/5/1358 مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانکها با ادغام بانکها ی داریوش- تهران، پارس- اعتبارات تعاونی و توزیع- ایران و عرب- بین الملل ایران- عمران- بیمه ایران- تجارت خارجی ایران و فرهنگیان تشکیل گردید.

فهرست مطالب:
فصل اول: آشنایی با تشکیلات بانک ملت شعبه مرکزی شیروان
مقدمه
موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی
چارت سازمانی و تعداد کارکنان شعب
مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه
رئیس شعبه
معاون شعبه
رئیس دایره صندوق
تحویلداران
دایره حوالجات
ممیز حساب
تحصیلدار
خدمتگزار شعبه
دایره اعتبارات
معرفی انواع محصولات خدمات بانک ملت
1-حساب جاری الکترونیک (جام
2-حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت
3 -خدمات اینترنتی 24 ساعته
4-همراه بانک ملت
5-پیامک 20033 و تلفن بانک جام 813200
6-ملت کارت متمرکز
7-پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی
8-هدیه کارت ملت
9- بن کارت ملت
10- انواع تسهیلات بانکی
فصل دوم: عقود اسلامی
1- قرض الحسنه
کارمزد
وثایق وتضمینات
نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی
عملیات حسابداری قرض الحسنه
1- ثبت حساب انتظامی قراردادهای
2- ثبت وثایق وتضمینات
3- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد
4-دریافت اقساط
5- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه
2- مضاربه
عملیات حسابداری مضاربه
1-ثبت قرارداد مضاربه
2-ثبت وثایق وتضمینات
3-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی
4-ثبت تعهدات بانک
5-پرداخت سرمایه مضاربه
6-فروش کالای موضوع مضاربه
3-مشارکت مدنی
عملیات حسابداری مشارکت مدنی
1- ثبت قرارداد
2-اخذ وثایق وتضمینات
3-واریز مشارکت مدنی
4-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی
5-دریافت وجوه حاصل ازفروش کالا یا اموال موضوع مشارکت
6-محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی
الف:در صورتی که نتیجه حاکی از سود باشد
ب:در صورتی که نتیجه حاکی از زیان باشد
7-خاتمه عملیات وبرگشت حساب های انتظامی
4-فروش اقساطی
فروش اقساطی مسکن
فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار
نحوه تعیین سود معاملات فروش اقساطی
عملیات حسابداری فروش اقساطی
1-ثبت قرارداد
2-واحد وثایق وتضمینات
3-پیش پرداخت فروش اقساطی
4-ثبت تعهدات بانک
5- خرید اموال موضوع فروش اقساطی
6-واگذاری یا فروش کالا به متقاضی
7-تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی
8-دریافت اقساط
9-تسویه حسابها فروش اقساطی
5-اجاره به شرط تملیک
عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک
1-ثبت قرارداد
2-ثبت وثایق وتضمینات
3-وصول پیش دریافت از مشتری
4-پیش پرداخت به فروشنده/سازنده
5-خرید اموال اجاره به شرط تملیک
6-واگذاری اموال اجاره به شرط تملیک
7-انعکاس اموال اجاره به شرط تملیک در حسابهای انتظامی ذیربط
8-تغییرات قرارداد
9-دریافت مال الاجاره
10-تعدیل حساب سود سالهای آینده
11-عدم وصول به موقع اقساط اجاره
12-وصول اقساط سررسید گذشته /معوق
13-تسویه حساب اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد
6-سلف
سود معاملات سلف
عملیات حسابداری
1-ثبت قرارداد
2-ثبت وثایق وتضمینات
7- جعاله
نحوه محاسبه جعل وتعیین اقساط بازپرداخت
عملیات حسابداری جعاله
1-ثبت قرارداد
2-اخذ وثیقه یا تضمین
3-اخذ پیش دریافت
4-ثبت تعهدات بانک وپرداخت به پیمانکار
5-اسناد مربوط به اتمام کار توسط پیمانکار (عامل ثانوی)
6- مزارعه
عملیات حسابداری مزارعه
1-ثبت قرارداد
2-ثبت وثایق وتضمینات
3-پرداخت بابت مزارعه
4-دریافت سهم بانک
5-تسویه حساب مزارعه
6-برگشت حسابهای انتظامی
9-مساقات
حسابداری مساقات
1- ثبت قرارداد
2-ثبت وثیقه یا تضمین
3-پرداخت بابت مساقات
4-دریافت حاصل فروش (سهم بانک)
5-تسویه حساب مساقات
6-برگشت حسابهای انتظامی
فصل سوم: ضمانت نامه های بانکی
مبحث اول كلیات ضمنتنامه بانکی
مبحث دوم انواع ضمانتنامه های بانكی
1- ضمانتنامه های شركت در مناقصه ومزایده
2-ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
3-ضمانتنامه پیش پرداخت
4-ضمانتنامه استرداد حسن انجام كار
5-ضمانتنامه تعهد پرداخت
1-5- ضمانتنامه گمركی
انواع ضمانتنامه های گمركی
1-1-5- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمركی
2-1-5- ضمانتنامه ترخیص موقت كالا
3-1-5- ضمانتنامه ترانزیت كالا
4-1-5- ضمانتنامه پاساوان کالا
نکات مهم در خصوص صدور ضمانتنامه گمرکی
2-5- ضمانتنامه نظام وظیفه
3-5- ضمانتنامه دادگستری
4-5- ضمانتنامه های متفرقه
صدور ضمانتنامه برای اشخاص فاقد وثائق كاملا معتبر یا سابقه اعتباری با معرفی وتضمین مشتریان عتباری بانك
صدور ضمانتنامه با درج شرط یا شریاطی درمتن آن
ضمانتنامه ارزی
صدور ضمانتنامه ها جهت طرح های عمرانی
نكات حائز اهمیت در خصوص صدور ضمانتنامه جهت طرح های عمرانی دولت
مبحث سوم مدارك مورد نیاز جهت تشكیل وتكمیل پرونده اعتباری
الف) اشخاص حقیقی
ب) اشخاص حقوقی
مبحث چهارم عملیات صدور وحسابداری ضمانتنامه
الف)عملیات صدور ضمانتنامه
ب) عملیات حسابداری صدور ضمانتنامه
1-ب- ثبت انتظامی قرارداد
2-ب- ثبت انتظامی تعهد نامه
3-ب- ثبت تعهدات
4-ب- ثبت سپرده نقدی
5-ب- ثبت تمبر مالیاتی
6-ب- ثبت كارمزد
ثبت سند در اولین روز كاری یال مالی بعد
مبحث پنجم كارمزد صدور وتمدید ضمانتنامه های بانكی
عملیات حسابداری تمدید ضمانتنامه
نكات حائز اهمیت در مورد تمدید ضمانتنامه ها
مبحث هفتم تقلیل ضمانتنامه
عملیات حسابداری تقلیل ضمانتنامه
برگشت تعهدات
برگشت سپرده نقدی
برگشت کارمز
برگشت وثایق
مبحث هشتم ابطال ضمانتنامه
عملیات حسابداری ابطال ضمانتنامه
برگشت كارمزد تمدید ضمانتنامه قبل از سررسید
فصل چهارم: نتیجه گیری و راهکارها
کلام آخرگزارش کارآموزی بانک ملت


کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان


گزارش کارآموزی بانک ملت


کاراموزی حسابداری بانک ملت


پروژه حسابداری بانک ملت


دانلود کارآموزی بانک ملت


کارآموزی شعب بانک ملت


کارآموزی بانک ملت شیروان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملت

دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملت و پروژه کارورزی بانک ملت برای رشته حسابداری کامپیوتر را از کوپر دریافت کنید.

فایل گزارش کارآموزی در بانک ملت :: دانلود فایل و پروژه و ...

فایل گزارش کارآموزی در بانک ملت گزارش کارآموزی رشته حسابداری بانک ملت – دانلود پروژه گزارش کارآموزی ... /گزارش-کارآموزی-رشته-حسابداری-بانک-ملت/ - این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده ...

کارآموزی در بانک ملت :: دانلود فایل و پروژه و تحقیقات دانشجویی

گزارش کارآموزی رشته حسابداری بانک ملت – دانلود پروژه گزارش کارآموزی ... /گزارش-کارآموزی-رشته-حسابداری-بانک-ملت/ - این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد.

دانلود رایگان گزارش کارآموزی در بانک ملت

معرفی : گزارش کارآموزی رشته حسابداری : گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملت شعبه شیروان در صد و یک صفحه و بصورت ورد و قابل ویرایش با قیمت بسیار مناسب سه هزار تومان ابتدا مقدمه و فایل کامل پی دی اف (فقط برای مشاهده) را ...

دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت - پایان نامه ، تحقیق و ...

اما گزارش کارآموزی بانک ملت در ۱۱۵ صفحه با موضوع کارآموزی دربانک ملت با فرمت Word توسط دانشجوی رشته حسابداری نگارش شده است. فهرست گزارش کارآموزی بانک ملت به شرح زیر است :

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری بانک ملت - پایان نامه ...

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری بانک ملت. این گزارش با فرمت word و با موضوع کارآموزی رشته حسابداری بانک ملت نگارش شده است.در ادامه قسمت هایی از گزارش کارآموزی حسابداری بانک ملت بعنوان نمونه آمده است :

دانلود رایگان گزارش کارآموزی در بانک ملت

معرفی : گزارش کارآموزی رشته حسابداری : گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملت شعبه شیروان در صد و یک صفحه و بصورت ورد و قابل ویرایش با قیمت بسیار مناسب سه هزار تومان ابتدا مقدمه و فایل کامل پی دی اف (فقط برای مشاهده) را ...

گزارش کارآموزی حسابداری در بانك ملت

گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملت 55ص . پیشگفتار. آدرس. فصل اول-ساختار بانک ملت. معرفی بانک. تاریخچه. فصل دوم - ارزیابی نظام بانکی. ارزیابی نظام بانکی از زاویه ساختار مالی

دانلود مقاله کارآموزی حسابداری بانک ملت

دانلود مقاله کارآموزی حسابداری در بانک ملت از سری مقالات کارورزی با 55 صفحه و فرمت اجرایی Word. گزارش کارآموزی حسابداری بانک ملت را پس از استقبال شما عزیزان از گزارشات کارآموزی، در این لحظه از سایت دانلود آرتیکل فراهم ...

گزارش کارآموزی حسابداری بانک ملت - .:رویال آی تی:.

گزارش کارآموزی حسابداری بانک ملت فهرست مطالب. طبق مندرجات ماده یک اساس نامه تصویب شده در مجمع عمومی بانکها،بانک ملت به موجب تصویب نامه مورخه ۲۹/۵/۱۳۵۸ مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده ۱۷ لایحه قانونی اداره امور ...

کارآموزی در بانک ملت :: دانلود فایل و پروژه و تحقیقات دانشجویی

گزارش کارآموزی رشته حسابداری بانک ملت – دانلود پروژه گزارش کارآموزی ... /گزارش-کارآموزی-رشته-حسابداری-بانک-ملت/ - این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد.

گزارش کارآموزی در بانک ملت | shipfile

گزارش کارآموزی در بانک ملت. دانلود گزارش کارآموزی در بانک ملت، در قالب word و در 94 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: آشنایی با تشکیلات بانک ملت شعبه مرکزی شیروان. مقدمه. موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی

فایل گزارش کارآموزی در بانک ملت :: دانلود فایل و پروژه و ...

فایل گزارش کارآموزی در بانک ملت گزارش کارآموزی رشته حسابداری بانک ملت – دانلود پروژه گزارش کارآموزی ... /گزارش-کارآموزی-رشته-حسابداری-بانک-ملت/ - این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده ...

کارآموزی در بانک ملت :: دانلود فایل و پروژه و تحقیقات دانشجویی

گزارش کارآموزی رشته حسابداری بانک ملت – دانلود پروژه گزارش کارآموزی ... /گزارش-کارآموزی-رشته-حسابداری-بانک-ملت/ - این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد.

تحقیق در مورد خاقانی شروانی


تحقیق در مورد خاقانی شروانی


طراحی مجتمع مسکونی در اتوکد


اثر توسعهی مالی و اقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی (مطالعه‌‌ی موردی: کشورهای منتخب حوزه‌ی منا)


طراحی و چیدمان و مدیریت فروشگاه زنجیره ای


پلان آماده اتوکد، پلان ساختمان سه طبقه


نقشه بخش های شهرستان تربت حیدریه


تحقيق پزشكي قانوني


بررسي سبك زندگي اسلامي و تاثير آن بر پرورش در خانواده


ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن آرمه تقویت شده موجود با روش های مختلف مقاوم سازی