دانلود رایگان


گزارش كارآموزي نگرشي بر سيستم حسابداري شهرداری - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان گزارش كارآموزي نگرشي بر سيستم حسابداري شهرداریبخشی از مقدمه:
پر واضح است كه اداره نمودن شهر بزرگ و پر جازبه اي مانند تهران نيازمند مديريت بسيار قوي و برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و بلند مدت مي باشد اجراي هر يك از اين برنامه ها و ايجاد اشتغال و فرصت هاي برابر آموزشي، شغلي و ... براي شهروندان در سطح كلان شهري همچون تهران مستلزم صرف هزينه هايي هنگفت از جانب دولت است. دولت براي اينكه بتواند در كوتاهترين زمان ممكن به اهداف مورد نظر خود دست يابد بودجه پيش بيني شده براي اداره شهر را بين مناطق 22 گانه تهران تسهيم مي‌كند. اين تسهيم به تناسب جمعيت، مساحت، مراكز مهم اقتصادي- سياسي، ميانگين سني و ... صورت مي گيرد. به عنوان مثال در منطقه اي كه ميانگين سني كمتر (پايين تر) از مناطق ديگر است نياز به فضاهاي آموزشي، تفريحي محسوس تر است و با توجه به انيكه دولت خود را ملزم به تأمين نيازهاي شهروندان مي داند بنابراين بودجه اختصاص يافته به اين منطقه در بخش عمراني- آموزشي بيشتر از ساير مناطق خواهد بود. با توجه به اهميتي كه ...

فهرست مطالب:
فصل اول
1-1مقدمه
فصل دوم
1-2-تاريخچه شهرداري
2-2-تاريخچه منطقه 11
3-2-قواعد كليه
4-2-وظايف شهرداري
5-2-نمودار سازماني شهرداري
6-2-شرح وظايف شهرداري و معاونين شهردار
7-2-نحوه انتخاب شهردار و معاونين شهردار
8-2-مقررات استخدامي شهرداري
9-2-مقررات جزائي
10-2-تعداد پرسنل شهرداري منطقه 11
11-2-فعاليت هاي جاري شهرداري
12-2-اهداف و فعاليت هاي آتي
-مساحت منطقه 11
-محدوده جغرافيايي منطقه 11
-ميادين منطقه
-مناطق همجوار
-جمعيت ساكن درمنطقه
-تعداد نواحي
-تعداد محله
-ميانگين سني جمعيت منطقه
-تعداد خانوار
-رشدجمعيت
-ميزان با سوادي و بي سوادي جمعيت
فصل سوم
1-3-شرح وظايف معاونت مالي و اداري شهرداري
2-3-نمودار سازماني معاون مالي و اداري شهرداري
3-3-شرح وظايف اداره حسابداري
4-3-نمودار سازماني اداره حسابداري شهرداري
5-3-سيستم حسابداري
6-3-عملكرد اطلاعاتي
7-3-عملكرد كنترلي
8-3-عملكرد خدماتي
9-3-عوامل سيستم حسابداري
10-3-طرز كار سيستم حسابداري
11-3-ورودي سيستم حسابداري
12-3-پردازش اطلاعات
13-3-خروجي يا محصول سيستم حسابداري
14-3-استفاده كنندگان از اطلاعات مالي
15-3-استفاده كنندگان برون سازماني
16-3-ساير استفاده كنندگان
17-3- استفاده كنندگان درون سازماني
18-3-نمونه ثبت ها جهت استفاده در آموزش حسابداري تعهدي و ارزش نقدي
19-3-ثبت هاي هزينه، انبار و اموال
20-3-ثبت هاي مربوط به پروژه ها، سرمايه گذاري ها و مشاركت
21-3-ثبت هاي درآمد با توضيحات
22-3-نگرشي بر سيستم حسابداري كامپيوتري شهرداري
-منوي اصلي وزير مجموعه ها
-مشاهده دستور دريافت
-مشاهده سند بهادار
-تنظيم سند
-حدف سند
-دريافت اسناد از درآمد
-استرداد اسناد به مؤدي
فصل چهارم
1-4-شرح فعاليت هاي كارآموز
طبقه بندي حسابها
حسابهاي معين
گروه و حسابهاي تفضيلي
حسابهاي تفضيلي درآمدي
حسابهاي تفضيلي هزينه اي
عنوان گروه هاي اصلي و فرعي (طبقه حساب)
ترازنامه
نتايج عملكرد (صورت درآمد و هزينه)
حسابهاي آماري و ترازنامه افتتاحيه و اختتاميه
پيوست و ضمائم
منابع و مآخذ
كارآموزي سيستم حسابداري منطقه 11


كارآموزي حسابداري شهرداری منطقه 11


کاراموزی حسابداری شهرداری


گزارش کارآموزی حسابداری


گزارش کاراموزی شهرداری حسابداری


پروژه کارآموزی حسابداری شهرداری


دانلود کارآموزی حسابداری شهرداری


کارآموزی حسابداری در شهرداری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش كارآموزي مخابرات | حسابداری

دانلود رایگان گزارش كارآموزي حسابداری ... وتصمیم گیری بدون به کارگیری ارتباطات و اطلاعات وسازماندهی آنها بر مبنای فناوری جدید به معنی عقب ماندن و دورافتادن از جامعه ... سيستم حسابداري ...

كارآموزي نگرشي بر سيستم حسابداري منطقه 11

كارآموزي نگرشي بر سيستم حسابداري منطقه 11مقدمه:پر واضح است كه اداره نمودن شهر بزرگ و پر جازبه اي مانند تهران نيازمند مديريت بسيار قوي و برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و بلند مدت مي باشد اجراي هر يك از اين برنامه ها و ايجاد ...

گزارش کارآموزی حسابداری

98) گزارش کارورزی - انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید 20ص. 99) گزارش کارورزی - نگرشي بر سيستم حسابداري منطقه 11 96 ص. 100) گزارش کارورزی حسابداری در بیمه 51ص

گزارش كارآموزی حسابداری نگرشی برسیستم حسابداری در شهرداری ...

گزارش كارآموزی حسابداری نگرشی برسیستم حسابداری در شهرداری گزارش كارآموزی حسابداری نگرشی برسیستم حسابداری در شهرداری در 70 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc ... نگرشي بر سيستم حسابداري ...

گزارش كارآموزی حسابداری نگرشی برسیستم حسابداری در شهرداری ...

گزارش كارآموزی حسابداری نگرشی برسیستم حسابداری در شهرداری در 70 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc ... سيستم حسابداري ... نگرشي بر سيستم حسابداري كامپيوتري ...

گزارش كارآموزی حسابداری نگرشی برسیستم حسابداری در شهرداری ...

گزارش كارآموزی حسابداری نگرشی برسیستم حسابداری در شهرداری در 70 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc ... سيستم حسابداري ... نگرشي بر سيستم حسابداري كامپيوتري ...

گزارش كارآموزي مخابرات | حسابداری

دانلود رایگان گزارش كارآموزي حسابداری ... وتصمیم گیری بدون به کارگیری ارتباطات و اطلاعات وسازماندهی آنها بر مبنای فناوری جدید به معنی عقب ماندن و دورافتادن از جامعه ... سيستم حسابداري ...

گزارش كارآموزی رشته حسابداری در شهرداری منطقه 11 تهران

گزارش كارآموزي نگرشي بر سيستم حسابداري شهرداری. گزارش كارآموزي ... براي شهروندان در سطح كلان شهري همچون تهران مستلزم صرف هزينه هايي هنگفت از جانب دولت است. دولت براي ... 2-2-تاريخچه منطقه 11 ...

كارآموزي/نگرشي برسيستم/ شهرداري/حسابداري

22-3-نگرشي بر سيستم حسابداري كامپيوتري شهرداري 66 -منوي اصلي وزير مجموعه ها 67 -مشاهده دستور دريافت 67

گزارش كارآموزی حسابداری نگرشی برسیستم حسابداری در شهرداری ...

گزارش كارآموزی حسابداری نگرشی برسیستم حسابداری در شهرداری گزارش كارآموزی حسابداری نگرشی برسیستم حسابداری در شهرداری در 70 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc ... نگرشي بر سيستم حسابداري ...

گزارش كارآموزی رشته حسابداری در شهرداری منطقه 11 تهران

گزارش كارآموزي نگرشي بر سيستم حسابداري شهرداری. گزارش كارآموزي ... براي شهروندان در سطح كلان شهري همچون تهران مستلزم صرف هزينه هايي هنگفت از جانب دولت است. دولت براي ... 2-2-تاريخچه منطقه 11 ...

گزارش كارآموزی حسابداری نگرشی برسیستم حسابداری در شهرداری ...

گزارش كارآموزی حسابداری نگرشی برسیستم حسابداری در شهرداری در 70 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc ... سيستم حسابداري ... نگرشي بر سيستم حسابداري كامپيوتري ...

گزارش كارآموزي نگرشي بر سيستم حسابداري منطقه 11

نگرشي بر سيستم حسابداري منطقه 11 (كارآموزي) ن قیمت: 9,000 تومان پرداخت و دانلود پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

گزارش كاراموزي رشته حسابداري در شركت توليدي

گزارش کارآموزی حسابداری dvd – 01 | dvd – 01 78) گزارش کارآموزی حسابداری پیمانکاری 90ص 79) گزارش کارآموزی حسابداری بررسی سیستم حسابداری شهرداری لاهیجان 103ص 80) گزارش کارآموزی حسابداري شهرداري 77ص 81 ...

گزارش کارآموزی حسابداری

98) گزارش کارورزی - انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید 20ص. 99) گزارش کارورزی - نگرشي بر سيستم حسابداري منطقه 11 96 ص. 100) گزارش کارورزی حسابداری در بیمه 51ص

گزارش كارآموزي مخابرات | حسابداری

دانلود رایگان گزارش كارآموزي حسابداری ... وتصمیم گیری بدون به کارگیری ارتباطات و اطلاعات وسازماندهی آنها بر مبنای فناوری جدید به معنی عقب ماندن و دورافتادن از جامعه ... سيستم حسابداري ...

كارآموزي نگرشي بر سيستم حسابداري منطقه 11

كارآموزي نگرشي بر سيستم حسابداري منطقه 11مقدمه:پر واضح است كه اداره نمودن شهر بزرگ و پر جازبه اي مانند تهران نيازمند مديريت بسيار قوي و برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و بلند مدت مي باشد اجراي هر يك از اين برنامه ها و ايجاد ...

گزارش كاراموزي رشته حسابداري در شركت توليدي

گزارش کارآموزی حسابداری dvd – 01 | dvd – 01 78) گزارش کارآموزی حسابداری پیمانکاری 90ص 79) گزارش کارآموزی حسابداری بررسی سیستم حسابداری شهرداری لاهیجان 103ص 80) گزارش کارآموزی حسابداري شهرداري 77ص 81 ...

گزارش كارآموزی حسابداری نگرشی برسیستم حسابداری در شهرداری ...

گزارش كارآموزی حسابداری نگرشی برسیستم حسابداری در شهرداری. گزارش كارآموزی حسابداری نگرشی برسیستم حسابداری در شهرداری در 70 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت ... نگرشي بر سيستم حسابداري كامپيوتري ...

گزارش كارآموزی حسابداری نگرشی برسیستم حسابداری در شهرداری ...

گزارش كارآموزی حسابداری نگرشی برسیستم حسابداری در شهرداری. گزارش كارآموزی حسابداری نگرشی برسیستم حسابداری در شهرداری در 70 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت ... نگرشي بر سيستم حسابداري كامپيوتري ...

گزارش كارآموزی حسابداری نگرشی برسیستم حسابداری در شهرداری ...

گزارش كارآموزی حسابداری نگرشی برسیستم حسابداری در شهرداری در 70 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc ... سيستم حسابداري ... نگرشي بر سيستم حسابداري كامپيوتري ...

گزارش كارآموزي نگرشي بر سيستم حسابداري منطقه 11

نگرشي بر سيستم حسابداري منطقه 11 (كارآموزي) ن قیمت: 9,000 تومان پرداخت و دانلود پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

فایل گزارش کارآموزی بررسي سيستم حسابداري آموزش و پرورش : u ...

موضوع گزارش کارآموزی بررسي سيستم حسابداري آموزش و پرورش در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و ...

گزارش کارآموزی حسابداری

99) گزارش کارورزی - نگرشي بر سيستم حسابداري منطقه 11 96 ص 100) گزارش کارورزی حسابداری در بیمه 51ص 101) گزارش کارورزی حسابداری شرکت ایران خودرو 38ص

بررسی افسردگی کودکان


کار تحقیقی حقوق : قانون چک در ایران


تحقیق در مورد زندگی نامه فیثاغورث


بررسی میزان شیوع خشونت و دلایل آن در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه


گزارش کارآموزی درباره شبکه های کامپیوتری


تحقیق درباره نرم افزار Open EHR یا پرونده سلامت الکترونیک


پروژه گزارش كارآموزي وكالت؛ توقيف اموال


پاورپوينت استراتژی در اسب تروآ


مقاله جامعه پذيري سازماني و تاثير آن بر تعهد شغلي كاركنان


پایان نامه بررسی رضایت زناشویی والدین و تأثیر آن بر عزت نفس فرزندان