دانلود رایگان


گزارش کارآموزی وکالت در دادگاه عمومی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان گزارش کارآموزی وکالت در دادگاه عمومیبخشی از مقدمه:
در مورد هر دادخواست پس از الصاق تمبر قانونی و پرداخت هزینه دادرسی و ثبت در واحد رایانه توسط معاونت قضایی به یکی از شعب حقوقی ارجاع می گردد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست تاریخ تسلیم را قید می کند تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی است سپس د ادخواست را از نظر پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های لازم دیگر ورعایت موارد قانونی و منظمات آن بررسی نموده در صورت ناقص بودن دادخواست اگر نقص از نظر همان دادگاه است و در صورت ناقص بودن از جهات دیگر اخطار رفع نقصی برای خواهان می فرستد در صورتی که خواهان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رفع نقص ننماید مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می نماید که این قرار هم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه است.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
1- ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر
2- انواع اوراق قضایی
3- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه
اصطلاحات
فصل دوم: شعبه حقوقی
4- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه وکیل خوانده
5- مطالبه وجه چک
6- مطالبه نصف مهریه
7- مطالبه وجه چک
8- خلع ید
9- الزام به تنظیم سند خودرو
10- ابطال سند مالکیت معارض با درج در آگهی روزنامه
11- ابطال دفترچه قرارداد صادره و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه
12- واخواهی از دادنامه شماره 1621- 28/11/83
13- صدرو حکم به فروش باغ
14- مطالبه مهریه
15- گواهی حصر وراثت
16- فسخ نکاح
17- الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص اجاره یک باب مغازه عینک سازی
18- ابطال رأی کمیسیون
19- مطالبه اجور معوقه
20- ابطال سند مالکیت معارض با در در روزنامه
21- استرداد چک
22- تقاضای صدور حکم مفقود الاثر
23- فسخ معامله
24- دادخواست الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و پلمپ مغازه
25- دادخواست اجرت المثل
26- دادخواست اثبات وقوع بیع
27- دادخواست ابطال سند مالکیت معارض
28- دادخواست الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع وحضور در دفترخانه
29- الزام به پرداخت سهم الشرکه
30- اخذ شناسنامه
31- فرزند خواندگی
32- اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی
33- ابطال سند سجلی
34- الزام خواندگان به رفع رطوبت وجلوگیری ازفاضلاب ومسدودکردن چاه فاضلاب
35- طلاق غیابی به استناد قاعده عسر و حرج
36- تغییر نام فرزند
37- تعدیل اجازه بها
38- تنفیذ وصیت نامه
39- صدور حکم بر اساس گزارش اصلاحی
40- انتقال سند
فصل سوم: احکام مدنی
41- مطالبه وجه
42- حضانت فرزند
43- تخلیه
44- استرداد جهیزیه
45- اجرای قرار تأمین خواسته
46- دستور موقت
47- اجرای حکم هیأت حل اختلاف کارگری
48- الزام به ایفاء تعهد
49- اجرای و پرداخت مبلغ 5000000 ریال بابت اصل خواسته
50- اجرای مهریه
51- اجرای دادنامه 807 دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه دوم که محکوم به آن 15799290 ریال می باشد
52- مطالبه مهریه
53- مطالبه مهریه
گزارش کارآموزی دادگاه عمومی


کارآموزی دوره وکالت


پروژه کارورزی دوره وکالت


کارآموزی وکالت در دادگاه


گزارش وکالت دادگاه عمومی


گزارش نتایج پرونده حقوقی


دانلود کارآموزی وکالت دادگاه


دانلود کارآموزی دادگاه عمومی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کاراموزی کامل وکالت - blog.ir

گزارش کاراموزی وکالت; ... محتویات پرونده کلاسه 1671،2012/76 و 1661/80 شعبه اول دادگاه عمومی گرگان. در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حاجی محمد بوکالت از آقای حسن بطرفیت آقای محمد ابراهیم بخواسته الزام به ...

دانلود نمونه گزارش کارآموزی در دفتر وکالت

نحوه نوشتن گزارش کارآموزی رشته حقوق در دفتر وکالت کارآموزان دفتروکالت باید بلافاصله پس از قبول وکیل سرپرست به طور منظم در دفتر وکالت او حضور داشته باشد. کارهایی که وکیل سرپرست به کارآموز ارجاع می کند باید در دفترچه ...

دانلود گزارش کارآموزی وکالت pdf

دانلود گزارش کارآموزی وکالت pdf دارای 600 صفحه می باشد و ... قرارداد معامله، 3 محتویات پرونده کلاسه 1671،2012/76 و 1661/80 شعبه اول دادگاه عمومی گرگان. در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حاجی محمد بوکالت از ...

دانلود گزارش و پروژه کارآموزی در مورد دادگاه عمومی

دانلود گزارش و پروژه کارآموزی در مورد دادگاه عمومی. براساس جستجوی گزارش کارآموزی در مورد دادگاه عمومی تعداد 100 مورد پروژه کارآموزی درباره دادگاه عمومی و کارورزی آماده دانلود یافت گردید که می توانید با دانلود گزارش ...

کار اموزی وکالت - magirans.com

شکوائیه جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بجنورد ارجاع و به شماره ۴۳۹/۸۱ ثبت گردید و به وسیله کلانتری محل دستور جلب آقای اصغراجرا ولی حسب گزارش کلانتری با مراجعه به درب منزل می گفتند در منزل نیست.

گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی

گزارش کارآموزی دادگاه عمومی. دانلود کار آموزی در دادگاه عمومی. گزارش شماره 3 گزارش شماره 1 فصل اول نام مرجع کارآموزی :دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی نام سرپرست :آقای حسینی مدیر دفتر شعبه

گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات کیفری و حقوقی

گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات کیفری و حقوقی کارآموز وکالت دادگستری شماره پروانه 8374 شعبه سوم دادگاه عمومی کرج تاریخ جلسه :24/11/79 شماره پرونده : 77/3/2168 نام طرفین دادرسی : خواهان : حسن فرجی خوانده :1.

گزارشات کارآموزی در دادگاه عمومی

گزارشات کارآموزی در دادگاه عمومی فصل اول نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی نام سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن ...

نسخه کامل گزارش کاراموزی وکالت دادگستری بصورت فایل ورد ...

محتویات پرونده کلاسه 1671،2012/76 و 1661/80 شعبه اول دادگاه عمومی گرگان. در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حاجی محمد بوکالت از آقای حسن بطرفیت آقای محمد ابراهیم بخواسته الزام به ... گزارش کارآموزی وکالت ...

دانلود گزارش کارآموزی وکالت

دانلود گزارش کارآموزی وکالت. فصل اول. گزارشات حقوقي. الف) دفاتر حقوقي. ب) دادگاه‌ عمومي (حقوقي) ج) اجراي احكام ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق دفتر کرج شعبه 13 دادگاه ...

گزارش كارآموزي دادگاه عمومی رشته حقوق در 236 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با جزییات کامل. متن: نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی .

گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی

گزارش کارآموزی دادگاه عمومی. دانلود کار آموزی در دادگاه عمومی. گزارش شماره 3 گزارش شماره 1 فصل اول نام مرجع کارآموزی :دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی نام سرپرست :آقای حسینی مدیر دفتر شعبه

گزارش کارآموزی وکالت در دادگاه عمومی

گزارش کارآموزی وکالت در دادگاه عمومی,دانلود گزارش کارآموزی وکالت در دادگاه عمومی,دانلود ...

گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی

گزارش کارآموزی دادگاه عمومی. دانلود کار آموزی در دادگاه عمومی. گزارش شماره 3 گزارش شماره 1 فصل اول نام مرجع کارآموزی :دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی نام سرپرست :آقای حسینی مدیر دفتر شعبه

گزارش کارآموزی مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاه های‌ حقوقی ...

گزارش کارآموزی مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاه های‌ حقوقی‌ و جزائی‌ (کیفری‌) دوره‌ هیجده‌ ماهه‌ کارآموزیوکالت‌ شماره‌ گزارش‌: (1) دادگاه‌: شعبه‌ 103 دادگاهعمومی‌ جزائی‌ بندرعباس‌ تاریخ‌ جلسه‌: 10/5/86 شاکی ...

دانلود نمونه گزارش کارآموزی در دفتر وکالت

نحوه نوشتن گزارش کارآموزی رشته حقوق در دفتر وکالت کارآموزان دفتروکالت باید بلافاصله پس از قبول وکیل سرپرست به طور منظم در دفتر وکالت او حضور داشته باشد. کارهایی که وکیل سرپرست به کارآموز ارجاع می کند باید در دفترچه ...

گزارش کارآموزی حقوق و وکالت در دادگاه

گزارش کارآموزی حقوق و وکالت در دادگاه گزارش شماره 1 «ماه اول کارآموزی» مورخ 10/4/85 1- خواهان ها: فخری یموت ارگی – سرین – مهرداد – فرهاد – بهرام صبا با وکالت خانم رویا انعامی 2- خواندگان: آقای محمد ضائی – خانم خدیجه آقا اشرف ...

معرفي و بررسي بخشهاي مختلف نيروگاه گازي


مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمی-حرکتی


بررسی اثرات لیزر بر روی تغییرات غلظت و ضریب شکست مایع و گاز


بررسی مهارت های مطالعه و یادگیری


زبان ماشین و اسمبلی


چـگونه توانستم روابط اجتــماعی را در بین دانش آموزان مدرسه تقویت کنم ؟


گزارش کارآموزی نانوتكنولوژي و كاربرد آن دركشاورزي


بررسی وضعیت گردشگری مذهبی ایران با روشSWOT


راهنمای تعمیرات خودروی ماکسیما (جلد دوم)


عقل از دیدگاه حضرت علی (ع)