دانلود رایگان


بررسی فرايند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی فرايند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگيبخشی از پیشگفتار:
مطالب موجود در اين پايان نامه به طور عمده بر اساس سر فصلهاي كتابهاي مختلف صنايع غذائي در دوره هاي كارشناسي علوم و صنايع غذائي و به منظور معرفي ابعاد مورد نظر به دانشجويان عزيز و پژوهشگران جوان تدوين شده و در تهيه آن از مطالب آموزشي دوره اي كارشناسي ارشد رشته علوم و صنايع غذائي و كتب و مقالات علمي فراواني كه پاره اي از آنها در فهرست منابع درج گرديده است.

فهرست مطالب:
فصل اول: كليات
پيشگفتار
مقدمه
تعريف موضوع
اهميت موضوع
فصل دوم: مراحل كنسرو سازي
1- انتخاب مواد اوليه
1-1- ميوه و سبزي
2-1- فرآورده هاي دامي
3-1- نشاسته در صنايع كنسرو
4-1- استفاده از شكر در كنسروسازي
5-1- استفاده از نمك در كنسروسازي
6-1- اسيدهاي آلي
الف- اسيد سيتريك
ب- اسيد ماليك
پ- اسيد فسفريك
7-1- ساير مواد اوليه
2- درجه بندي مواد اوليه
3- تميز كردن مواد اوليه
4- آماده كردن ماده اوليه
1-4- جدا كردن پوست ميوه
2-4 دم گيري و جدا كردن هسته، Triming Coring
3-4 قطعه – قطعه كردن، Slicing
4-4- استفاده از خلاء براي خارج كردن اكسيژن، هوا و گازها
5- بلانچينگ، Blanching
اثرات عمل بلانچينگ
آزمايش كفايت عمل بلانچينگ
6- پر كردن در بسته Filling
7- تخليه هوا و گازها Exhausting
1-7- خارج كردن هوا با استفاده از حرارت
2-7- خارج كردن هوا با استفاده از روش هاي مكانيكي
3-7- خارج كردن هوا با استفاده از تزريق بخار
1- درب بندي قوطيهاي كنسرو Seaming
عوامل موثر در درب بندي
ارزيابي درب بندي مضاعف
روشهاي اندازه گيري فاكتورهاي درب بندي
9- فرآيند حرارتي كنسروها
9-1- پخت محصول
9-2- حرارت دادن به منظور استراليزاسيون محصول
9-3- دستگاهها و روش هاي حرارت دادن كنسروها
9-3-3- روشهاي استرليزاسيون پيوسته:
9-3-4- استرليزاسيون- بوسيله بخار اشباع شده
9-3-5- استرليزاسيون با استفاده از آب داغ
9-3-6- استرليزاسيون با استفاده از شعله
10- سرد كردن بسته هاي كنسرو
11- كد گذاري و برچسب زني قوطيهاي كنسرو
12- كارتن گذاري و نگهداري قوطيها:
تعيين زمان ماندگاري كنسروها Shelf - Life
بحث ميكروبيولوژي قوطيهاي كنسرو
فساد كنسروها
طبقه بندي كنسروها و آلودگي آنها
1- كنسروهاي با PH بيش از 6/4
2- كنسروهاي با PH مساوي يا كمتر از 6/4
1) بي هوازي هاي بوتيريك
2) مخمرها
3)كپكها
4) باكتريهاي اسيدلاكتيك
شاخصهاي كيفيت محصول
شاخصهاي ايمني مواد غذايي
آزمايشهاي ميكروبي اختصاصي كنسروهاي مواد غذايي
روش آزمون
برداشت نمونه از مواد غذايي محتوي در قوطي كمپوت
1-1- تهيه اولين رقت از ماده غذايي
1-2- تهيه رقت مورد لزوم از قسمت مايع قوطي
1-3- تهيه رقت مورد لزوم از قسمت جامد قوطي
محلولهاي رقيق كننده
روشهاي شمارش ميكروبي
- روش شمارش عمقي Pour Plate
- روش شمارش سطحي Surface Plate
- روش شمارش توسط صافيهاي غشايي
محيطهاي كشت آزمايشگاه ميكروب شناسي غذايي
HACCP
سترون سازي با گرما
تأثير سترون سازي بر مواد غذايي
1- تأثير بر روي رنگ
2- تأثير بر روي طعم و رايحه
3- كيفيت تغذيه اي
محاسبات حرارتي استريليزاسيون كنسروها
سرعت نفوذ و انتقال حرارت در داخل كنسروها Heat Penetration
1- هدايت Conduction
2- انتقال حرارت به روش جابجايي Convection
3- روش تابش يا تشعشع
اثر PH در استريليزاسيون كنسروها
طبقه‌بندي مواد غذايي بر اساس PH
مقاومت حرارتي اسپرها
كنترل استريليزاسيون كنسروها
معرف‌هاي استريليزاسيون
بسته ‌بندي كنسروها
1- قوطيهاي فلزي
ورق‌هاي فولادي
قلع اندود كردن
لاك اندود كردن (پوشش لعاب)
خصوصيات لاك مورد استفاده
2- شيشه
مزايا
معايب
3- بسته‌بنديهاي پلاستيكي سخت
4- بسته‌بنديهاي قابل انعطاف و مقاوم در مقابل حرارت
استانداردهاي قوطي كنسرو
خوردگي قوطي فلزي
انواع خورندگي
عوارض ناشي از خوردگي در قوطي فلزي
روشهاي جلوگيري از زنگ‌زدگي قوطي
علل تورم قوطي‌هاي كنسرو
تغييراتي از قبيل زنگ‌زدگي سطح داخل قوطي
تغيير رنگ
رسوبات كريستال مانند
علائم ظاهري فساد قوطي‌هاي كنسرو
بازرسي ظاهري
1- مشاهده
2- آزمايش با دست
3- دقه كردن
آماده كردن قوطي‌ها براي باز كردن و نمونه برداري
نمونه برداري
آزمايش قوطي
آزمايش درز قوطي
آزمايش شيميايي قوطي‌هاي كنسرو
تشخيص استريل بودن قوطي‌ها
بسته‌ بندي و نشانه گذاري
فصل سوم: فرآيند توليد رب گوجه فرنگي
بخش اول
1-1- پيدايش گوجه فرنگي
2-1- تركيب شيميايي گوجه فرنگي
الف- كربوهيدراتها
ب- پروتئين و اسيد آمينه
ج- اسيد
د- ويتامين‌ها
هـ- فلزات
و- پكتين
3-1- كشت گوجه فرنگي
4-1- برداشت محصول
5-1- حمل گوجه فرنگي
بخش دوم
توليد رب
2-2- خرد كردن گوجه فرنگي
4-2- تغليظ آب گوجه فرنگي
الف- تغليظ در ديگهاي در باز
ب- تغليظ در ديگهاي تحت خلاء
بسته‌بندي رب
5-2- پاستوريزاسيون
6-2- دربندي
7-2- چگونگي دربندي
8-2- قوطي خالي
عمليات بازرسي كارخانجات رب
طريقه بازرسي سيستماتيك از كارخانجات رب سازي
سؤالات عمومي
سؤالات مربوط به مشخصات كارخانه
سؤالات مربوط به فرايند
بهداشتي كردن
بازرسي رب گوجه فرنگي
روش‌هاي تميز كردن كارخانجات صنايع غذايي
بخش تغليظ
پالايش و تصفيه فاضلاب
زوائد جامد باقيمانده
مواد مايع فاضلاب
بخش سوم
كنترل كيفي
1- آزمايشگاه كنترل كيفيت
2- رنگ
كنترل مواد اوليه
آزمونهاي كنترل كيفيت گوجه‌هاي دريافتي
آزمونهاي كنترل كيفيت آب مصرفي
آزمايشات مربوط به كلر در آب مصرفي كارخانه
آزمونهاي كنترل كيفي قوطيهاي فلزي
آزمايش ميكروبي قوطيهاي كنسرو
روشهاي اندازه گيري فاكتورهاي درب بندي
آزمايش‌هايي مربوط به قوطيها در كارخانه كنسرو نوروزي
كنترل كيفي حين فرايند
آزمايشات شيميايي و فيزيكي روي نمونه‌هاي درب
7- آزمونهاي حسي شامل
آزمونهاي ميكروبي روي نمونه‌هاي رب
آلودگهاي ميكروبي در كنسروهاي اسيدي (رب)
شمارش ميكروسكوپي كپكها به روش هوارد
آزمونهاي تشخيص ميكروارگانيسم‌هاي موجود در كنسرو رب
مراحل انجام آزمون‌هاي ميكروبي در كارخانه كنسرو نوروزي
كنترل محصول تمام شده
فهرست منابع و ماخذ
پروژه فرايند توليد كنسرو


فرایند تولید رب گوجه فرنگي


پروژه فرایند تولید رب گوجه


پروژه صنایع غذایی کنسرو


فرایند کنسرو سازی


بررسی کامل فرایند کنسروسازی


پروژه کامل تولیه رب گوجه


پروژه صنایع غذایی رب گوجه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي

فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي فایلی با عنوان فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي در دسته بندی و برچسب کامپیوتر | در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

پروژه کارآفرینی فرآیند تولید كنسرو و رب گوجه فرنگی ...

پروژه کارافرینی فرآیند تولید كنسرو و رب گوجه فرنگی در 167 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc ... علل تورم قوطي‌هاي كنسرو فصل سوم فرآيند توليد رب گوجه فرنگي ...

فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي

فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي فایلی با عنوان فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي در دسته بندی و برچسب کامپیوتر | در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

دانلود پروژه فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي

فرآیند تولید,تولید کنسرو,تولید رب,فرآیند تولید رب گوجه فرنگی,,دانلود پروژه فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي,تیبا آی فا

پروژه کارآفرینی فرآیند تولید كنسرو و رب گوجه فرنگی | exr985

پروژه کارآفرینی فرآیند تولید كنسرو و رب گوجه فرنگی پروژه کارافرینی فرآیند تولید كنسرو و رب گوجه فرنگی در 167 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc مشخصات فایل…

مقاله فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي

عنوان مقاله + مقاله فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي فهرست مطالب + فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي فصل اول :كليات پيشگفتار: مقدمه: تعريف موضوع: اهميت

مقاله در مورد بررسی فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي به ...

بررسی فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي به صورت کاملپيشگفتار:از ابتداي قرن اخير تاكنون كنسروسازي صنعتي همواره به عنوان يكي از مهمترين روشهاي نگهداري، تبديل و عرضه مواد غذايي در تمام دنيا مطرح بوده و به احتمال بسيار ...

استاندارد توليد كنسرو رب گوجه فرنگي

استاندارد توليد كنسرو رب گوجه فرنگي 1 . NARGOL - كنسرو رب گوجه فرنگي... كنسرو رب گوجه فرنگي ... شوند اما براي توليد رب گوجه فرنگي اين ... تحت شرايط استاندارد ... 2 . تکثیرسازان > مقالات رایگان دانشجویی > کارآفرینی …تيم haccp دركارخانه ...

فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي

فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي فایلی با عنوان فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي در دسته بندی و برچسب کامپیوتر | در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

استاندارد ملی رب گوجه فرنگی

5 ويژگيها و روش آزمون سس گوجه فرنگي ... بررسي و تعيين استاندارد کار با قوام سنج بوستويک توسط رب گوجه فرنگي توليد شده از فرايند کلد ... شاخه. 2, 1, دام های ..... 304, 303, رب گوجه فرنگی - ویژگیها و روشهای ...

فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي | پارسی فایل

فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگينام فایل : فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 0 حجم : 3373 کیلوبایت ...جزئیات بیشتر / دانلود

عنوان پایان نامه: فرآيند توليد کنسرو و رب گوجه فرنگي

عنوان پایان نامه: فرآيند توليد کنسرو و رب گوجه فرنگي Author: Shahram Last modified by: Shahram Created Date: 3/19/2011 8:53:00 AM Company: Iranian Other titles: عنوان پایان نامه: فرآيند توليد کنسرو و رب گوجه فرنگي

مقاله فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي

عنوان مقاله + مقاله فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي فهرست مطالب + فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي فصل اول :كليات پيشگفتار: مقدمه: تعريف موضوع: اهميت

دانلود پروژه فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي

فرآیند تولید,تولید کنسرو,تولید رب,فرآیند تولید رب گوجه فرنگی,,دانلود پروژه فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي,تیبا آی فا

مقاله در مورد بررسی فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي به ...

بررسی فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي به صورت کاملپيشگفتار:از ابتداي قرن اخير تاكنون كنسروسازي صنعتي همواره به عنوان يكي از مهمترين روشهاي نگهداري، تبديل و عرضه مواد غذايي در تمام دنيا مطرح بوده و به احتمال بسيار ...

برنامه مدیریت خشک شویی


مقاله بررسي عشق در جامعه امروزي


بررسی روحیّات کارآفرینی در بین دانشجویان و مقایسه آن با کارآفرینان


پایان نامه بررسي رابطه فراشناخت با هوش هيجاني در بين دانش‌آموزان دختر پايه سوم راهنمايي


پایان نامه حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی


نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آبادان(واقع در استان خوزستان)


بررسي و تهيه طرح شركت طراحی صفحات وب و نرم افزاري


پاورپوینت دولت الکترونیکی


معرفي و کاربرد آناليز حرارتی در عيب يابي واگنهای مولد برق قطارهای مسافری


بررسی مزایا و معایب آموزش الکترونیکی