دانلود رایگان


بررسی رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهلچکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رضایت زناشویی و عشق مثلثی در بین دانش جویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بود فرضیه اصلی تحقیق حاضر عبارت بود از اینکه بین عشق مثلثی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد. جامعه مورد مطالعه عبارت بود از کلیه دانش جویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز که 30 نفر به طور تصادفی انتخاب گردیده و آزمون رضایت زناشویی و عشق مثلثی بر روی آنها اجرا گردید و جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که بین رضایت زناشویی و عشق مثلثی و ابعاد آن رابطه معنا داری وجود دارد. (5% > P)

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
چکیده
مقدمه
بیان مسأله
هدف تحقیق
اهمیت وضرورت تحقیق
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
فصل دوم: ادبیات پژوهش
پیشینه نظری
خانواده و ضرورت ازدواج
تعریف ازدواج
اسلام و ازدواج
اهداف ازدواج
فواید ازدواج
انگیزه های ازدواج
مهمترین انگیزه های تشکیل خانواده در اسلام
سن ازدواج
سن مناسب ازدواج
ازدواج سالم و پایدار
عوامل توفیق و حفظ زناشویی
خصوصیات خانواده سالم
ازدواج
نیازهای عاطفی درازدواج
عشق رمانتیک
تجربه های رایج و مشترک در عشق
موراد متفاوت در تجربه عشق
انواع عشق
جدایی عشق و ازدواج در گذشته
آخرین یافته های تحقیقاتی ازدواج در ایران
مثلث عشق
نظریه مثلثی عشق
مدل مثلثی عشق
اندازه گیری و تعیین عشق شما
تحقیقات انجام شده
فصل سوم: روش شناسی پژوهشی
روش اجرای تحقیق
جامعه پژوهش
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه یافته ها
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع و مأخذ
ضمائم
پرسشنامه رضایت زناشویی
پرسشنامه عشق مثلثیپایان نامه رشته روانشناسی


پایان نامه کارشناسی مشاوره


پایان نامه مشاوره و راهنمایی


پایان نامه بررسی عشق مثلثی


پایان نامه رضایت زناشویی


عشق مثلثی در دانشجویان متاهل


بررسی عوامل رضایت زناشویی


بررسی روابط عشق مثلثی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله در مورد بررسی رابطه رضایت زناشویی و عشق مثلثی در بین ...

“چکیده” هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رضایت زناشویی و عشق مثلثی در بین دانش جویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بود فرضیه اصلی تحقیق حاضر عبارت بود از اینکه بین عشق مثلثی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در ...

شادکامی کلی زناشویی با رضایت مندی جنسی رابطه دارد زوجهای شادکام نسبت به زن و شوهر ناشاد از زندگی جنسی خود خشنود ترند که اثبات شده است که ناشادی از زندگی جنسی می تواند در هوش هیجانی تاثیر بسزایی داشته باشد پتول و ویرنیگ ...

بررسی رابطه رضایت زناشویی و عشق مثلثی در بین دانش جویان ...

پایان نامه بررسی رابطه رضایت زناشویی و عشق مثلثی در بین دانش جویان متاهل “چکیده“ هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رضایت زناشویی و عشق مثلثی در بین دانش جویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بود فرضیه اصلی تحقیق حاضر ...

تحقیق رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل

تحقیق رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۷ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین ...

پایان نامه بررسی رابطه بین مولفه های شادکامی و رضایت ...

در همین راستا، نظر به اهمیت خانواده ها در جامعه فعلی به عنوان مؤلفه ای مهم در سلامت و بهداشت روانی جامعه و همچنین اینکه رضایت از زندگی زناشویی تأثیر بسیار مهم و ارزشمندی دارد، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین شادکامی ...

پایان نامه بررسی رابطه بین مولفه های شادکامی و رضایت ...

در همین راستا، نظر به اهمیت خانواده ها در جامعه فعلی به عنوان مؤلفه ای مهم در سلامت و بهداشت روانی جامعه و همچنین اینکه رضایت از زندگی زناشویی تأثیر بسیار مهم و ارزشمندی دارد، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین شادکامی ...

بررسی رابطه رضایت زناشویی و عشق مثلثی در بین دانش جویان ...

پایان نامه بررسی رابطه رضایت زناشویی و عشق مثلثی در بین دانش جویان متاهل “چکیده“ هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رضایت زناشویی و عشق مثلثی در بین دانش جویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بود فرضیه اصلی تحقیق حاضر ...

بررسی رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان

رابطه رضایت و طرحواره های جنسی با رضایت زناشویی دانشجویان,بررسی و مقایسه رضایت از زناشویی در میان دانشجویان دختر,نقش سبک زندگی اسلامی در پیش بینی رضایت زناشویی دانشجویان متاهل,تن انگاره رضایت جنسی و رابطه آن با رضایت ...

پایان نامه بررسی تاثیر سبکهای دلبستگی بر رضایت زناشویی ...

پایان نامه: جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته مشاوره و راهنمایی، فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد، بررسی رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل...

روش تحقیق بررسی رابطه بین شکیبایی با رضایتمندی زناشویی در ...

روش تحقیق بررسی رابطه بین شکیبایی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد ایذه چکیده: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبک های شکیبایی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه است.

پایان نامه بررسی رابطه بین مولفه های شادکامی و رضایت ...

در همین راستا، نظر به اهمیت خانواده ها در جامعه فعلی به عنوان مؤلفه ای مهم در سلامت و بهداشت روانی جامعه و همچنین اینکه رضایت از زندگی زناشویی تأثیر بسیار مهم و ارزشمندی دارد، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین شادکامی ...

بررسی رابطه رضایت زناشویی و عشق مثلثی در بین دانش جویان ...

پایان نامه بررسی رابطه رضایت زناشویی و عشق مثلثی در بین دانش جویان متاهل “چکیده“ هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رضایت زناشویی و عشق مثلثی در بین دانش جویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بود فرضیه اصلی تحقیق حاضر ...

دانلود تحقیق رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین ...

بزرگترين مركز پايانامه ها و پروژه هاي دانشجويي - دانلود تحقیق رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل با pdf دارای 87 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در ...

شادکامی کلی زناشویی با رضایت مندی جنسی رابطه دارد زوجهای شادکام نسبت به زن و شوهر ناشاد از زندگی جنسی خود خشنود ترند که اثبات شده است که ناشادی از زندگی جنسی می تواند در هوش هیجانی تاثیر بسزایی داشته باشد پتول و ویرنیگ ...

روش تحقیق بررسی رابطه بین شکیبایی با رضایتمندی زناشویی در ...

روش تحقیق بررسی رابطه بین شکیبایی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد ایذه چکیده: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبک های شکیبایی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه است.

پایان نامه بررسی رابطه بین عشق مثلثی با رضایت زناشویی در ...

پایان نامه بررسی رابطه بین عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل بررسی رابطه بین عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل در 86 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی علوم تربیتی بازدید ها 0 فرمت ...

تحقیق بررسی رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی

تحقیق بررسی رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی. تعداد صفحات : ۸۷. نوع فایل : ورد و قابل ویرایش. چکیده. ازدواج ارتباطی است که دارای تامیت بی نظر و گسترده ای می باشد.

پایان نامه بررسی تاثیر سبکهای دلبستگی بر رضایت زناشویی ...

پایان نامه: جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته مشاوره و راهنمایی، فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد، بررسی رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل...

تحقیق بررسی رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی

تحقیق بررسی رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی. تعداد صفحات : ۸۷. نوع فایل : ورد و قابل ویرایش. چکیده. ازدواج ارتباطی است که دارای تامیت بی نظر و گسترده ای می باشد.

بررسی رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان

رابطه رضایت و طرحواره های جنسی با رضایت زناشویی دانشجویان,بررسی و مقایسه رضایت از زناشویی در میان دانشجویان دختر,نقش سبک زندگی اسلامی در پیش بینی رضایت زناشویی دانشجویان متاهل,تن انگاره رضایت جنسی و رابطه آن با رضایت ...

پایان نامه بررسی رابطه بین عشق مثلثی با رضایت زناشویی در ...

پایان نامه بررسی رابطه بین عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل دسته: علوم تربیتی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 98 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 86 بررسی رابطه بین عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین ...

دانلود تحقیق رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین ...

بزرگترين مركز پايانامه ها و پروژه هاي دانشجويي - دانلود تحقیق رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل با pdf دارای 87 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

پایان نامه بررسی رابطه بین مولفه های شادکامی و رضایت ...

در همین راستا، نظر به اهمیت خانواده ها در جامعه فعلی به عنوان مؤلفه ای مهم در سلامت و بهداشت روانی جامعه و همچنین اینکه رضایت از زندگی زناشویی تأثیر بسیار مهم و ارزشمندی دارد، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین شادکامی ...

طرح توجیهی تولید میلگرد از ضایعات آهن


جزوه آموزشی نرم افزار سهام همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7


طراحی روشنايي زير گذر ها و تونل ها


بررسی تاثیر اشتغال زنان بر کارکردهای خانواده


دانلود مقاله ساختاربندی بهینه سیستم CHP با استفاده از برنامه‌ریزی احتمالی


پاورپوینت زندگی نامه جیمز وات


جایگاه سیستم حمل و نقل در اقتصاد جهانی


بررسی تجسم اعمال طبق آیات و روایات


پاورپوینت ساختمان گوش انسان


مبانی نظری ارزشیابی عملکرد