دانلود رایگان


بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايتمندي زناشويي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايتمندي زناشوييچكيده:
پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين هوش هيجاني رضايت زناشويي مي پردازد.جامعه آماري اين پژوهش از كليه معلمان زن متاهل مقطع راهنمايي شهرستان كرج در سال 86-85 مي باشد.نمونه اين پژوهش به صورت خوشه اي مرحله اي انتخاب شده كه شامل 240 نفر مي باشد.ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش دو پرسشنامه مي باشد.
1- پرسشنامه هوش هيجاني سرياشيرينگ كه توسط منصوري در ياران ترجمه و هنجار يابي شده است.
2- پرسشنامه رضايت زناشويي هادسون.
بعد از جمع آوري اطلاعات و داده ها آن ها از طريق روش هاي آماري (توصيفي و استنباطي) همچون ضريب همبستگي پيرسون و تحليل واريانس و ضريب تعيين رگرسيون و .. مورد تحليل و تجزيه قرار گرفت. كه نتايج حاكي از آن است كه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي در معلمان زن متاهل مقطع راهنمايي نواحي 4 گانه ي كرج رابطه وجود دارد.همچنين در خلال اين پژوهش رابطه بين هوش هيجاني و موفقيت شغلي هم بررسي شده است كه نتايج نشانگر وجود رابطه بين آن ها مي باشد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: كليات پژوهش
1-1 مقدمه
1-2 بيان مسئله
1-3 اهميت پژوهش
1-4 اهداف پژوهش
1-5 فرضيه هاي پژوهش
1-6 تعريف مفاهيم و اصطلاحات
فصل دوم: ادبيات پژوهش
2-1 تاريخچه هوش هيجاني
2-2 تئوري هوش هيجاني سالووي و ماير
2-3 مفاهيم اساسي هوش هيجاني
2-4 مولفه هاي گلمن
2-5 آموزش و يادگيري هوش هيجاني
2-6 رضايت زناشويي
2-7 مدل پنج مرحله اي برچلر
2-8 رضايت زناشويي و هوش هيجاني
2-9 مروري بر تحقيقات انجام شده در زمينه هوش هيجاني و رضايت زناشويي
فصل سوم: روش اجراي پژوهش
3-1 طرح كلي پژوهش
3-2 جامعه آماري
3-3 نمونه آماري
3-4 متغير هاي پژوهش
3-5 ابزارهاي پژوهش
3-6 روش اجراي پژوهش
3-7 روش آماري
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1 اطلاعات جمعيت شناختي
4-2 نتايج به دست آمده از پژوهش
4-3 اطلاعات بيشتر پژوهش
فصل پنجم: نتيجه گيري
5-1 خلاصه و نتيجه گيري
5-2 بحث در زمينه ي يافته ها
5-3 محدوديت هاي پژوهش
5-4 پيشنهادات نظري
فهرست منابع
پيوست (پرسشنامه ها)

پايان نامه روانشناسی زناشویی


پایان نامه رابطه بين هوش هيجاني و زناشویی


پایان نامه عوامل رضايتمندي زناشويي


نقش هوش هیجانی در رضایت زناشویی


رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی


تاثیر هوش هیجانی در رضایت زناشویی


پایان نامه عوامل رضایت زناشویی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله در مورد بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی

مقاله در مورد بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی دانلود-پایان نامه-کارآموزی-پاورپوینت-مقاله ارشد لینک منبع و پست : مقاله در مورد بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی

(متن) رایگان روانشناسی-هوش هيجاني و رضايتمندي زناشويي ...

هوش هيجاني و رضايتمندي زناشويي. بر اساس كارهاي اخير ماير، سالووي و كاروسو واژه ي جامع هوش عاطفي به سه دسته توانايي ذهني اشاره دارد كه يك دسته ي آن، توانايي هاي بسيار اساسي است كه در برگيرنده‌ي ادراك و تشخيص عواطف خود و ...

تحقیق رابطه هوش هیجانی و شادکامی با رضایت زناشویی در بین زوجین

تحقیق رابطه هوش هیجانی و شادکامی با رضایت زناشویی در بین زوجین 36,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید.

638 دانلود تحقیق: بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايتمندي ...

638 دانلود تحقیق: بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايتمندي زناشويي - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

پایان نامه بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

مقاله در مورد بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايتمندي زناشويي زوجين ... پيرسون، آزمون t و تحليل رگرسيون گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

تحقیق رابطه هوش هیجانی و شادکامی با رضایت زناشویی در بین زوجین

تحقیق رابطه هوش هیجانی و شادکامی با رضایت زناشویی در بین زوجین 36,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید.

پایان نامه رایگان روانشناسی-رابطه هوش هيجاني و رضايت ...

چكيده : مقدمه : امروزه در نظر گرفتن مفاهيم نظري و كاربردي مطالعات مرتبط با رابطه هيجان و شناخت و نيز يافته هاي پژوهشي حوزه هوش هيجاني، همچنين رضامندي زناشويي و رابطه ساختاري بين اين دو مفهوم ، دست مايه … ادامه‌ی خواندن→

(متن) رایگان روانشناسی-هوش هيجاني و رضايتمندي زناشويي ...

هوش هيجاني و رضايتمندي زناشويي. بر اساس كارهاي اخير ماير، سالووي و كاروسو واژه ي جامع هوش عاطفي به سه دسته توانايي ذهني اشاره دارد كه يك دسته ي آن، توانايي هاي بسيار اساسي است كه در برگيرنده‌ي ادراك و تشخيص عواطف خود و ...

بررسي رابطه رضامندي زناشويي (بر اساس معيارهاي ديني) با ...

، سال سوم، شماره سوم، پاييز 1389، ص 19 ـ 38 Ravanshenasi-va- Din, Vol.3. No.3, Fall 2010 بررسي رابطه رضامندي زناشويي (بر اساس معيارهاي ديني) با ثبات هيجاني جعفر جديري* / كاظم رسول‌زاده طباطبايي** چكيده اين مقاله با رويكرد تحليلي به بررسي رابطه ...

مقاله در مورد بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايتمندي زناشويي زوجين ... پيرسون، آزمون t و تحليل رگرسيون گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

بررسي هوش هيجاني زنان متاهل و رابطه آن با رضايتمندي ...

بررسي قدرت پيش بين سبك هاي شخصي و هوش هيجاني بر ميزان رضايتمندي زناشويي; افزايش كار آمدي خانواده: رابطه نا رضايتي زناشويي و صميميت زناشويي با رضايت از زندگي در زنان متاهل

SID.ir | بررسي رابطه هوش هيجاني و رضايت زناشويي

تحقيق حاضر به منظور بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي دانشجويان شاغل به تحصيل در مراکز آموزش عالي شهر بجنورد انجام گرفته است.

پایان نامه بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

مقاله در مورد بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايتمندي زناشويي زوجين ... پيرسون، آزمون t و تحليل رگرسيون گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

پایان نامه بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايتمندي زناشويي

دانلود مقاله روانشناسی بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايتمندي زناشويي - دانلود رایگان دانلود رایگان مقاله ای کامل و جامع با فرمت قابل ویرایش ورد

بررسی اقلیم بندر ترکمن در سال 2008


گزارش كارآموزي در مركز تلفن شهيد منتظري


مرور کلی بازار بر سیستم های نیروی الکتریکی


نقشه توسعه تکنولوژی شهر شیکاگو The city of Chicago technology plan


مقاله انگلیسی برق با عنوان : testing electrical circuits


بهبود خروجیهای کارمند؛ تأثیرات وابسته (متقابل) هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری


بررسي ممانعت كنندگي دو شيف باز جديد بر روي مس در اسيد سولفوريك نيم مولار


پکیج رویایی و استثنائی کسب درآمد از اینترنت


پاورپوینت چگونه یک سمینار خوب ارائه دهیم


چـگونه توانستم روابط اجتــماعی را در بین دانش آموزان مدرسه تقویت کنم ؟