دانلود رایگان


بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویانمقدمه:
روان شناسان اجتماعي تمايل دارند بدانند كه انسانها چگونه درباره يكديگر مي انديشند و چگونه بر يكديگر اثر مي گذارند و اثر مي پذيرند، با اين حال تنها ايشان نيستند كه به اين مسائل علاقه نشان مي دهند بلكه انسان شناسان، جامعه شناسان و حتي رمان نويسان و فيلسوفان نيز به مطالعه اين گونه مسائل تمايل نشان مي دهند اريكسون پس از جستجو و بررسي بسيار درباره جنبه ناخودآگاه انسان و تضادهايي كه علل رفتارهاي طبيعي و غير طبيعي او را توجيه مي كند كه هويت و نوع تفكر به آن را مورد بررسي قرار مي دهد و اينكه هويت كه حاكي از تحول در امور جنسي و يافتن خود و درك از خويشتن نزد بزرگسالان و تضادهاي ناخودآگاه آنان است شكل مي گيرد و او اضافه مي كند كه تمام احساسهاي ناخودآگاته كه از آنها و نوجوانان نشات مي گيرد يكي از ويژگي هاي انسان دارا بودن نيروي انديشه است كه باعث هويت است انسان به ياري انديشه توانسته است به خوديابي برسد كه اين مي تواند باعث هويت در جوانان شود كه تفكر منطقي و يافتن آن در ذهنيت مي تواند راهكاري جديد باشد و اريكسون خواسته است زندگي روزانه نوجوانان را با تمام پريشاني به اضطراب و آشفتگيهايش بازسازي كند و اين نوآوري و دگر گوني در روش نگرش به نتايجي به بار آورده كه ژرفترين و استوارترين اعتقادهاي در واقع رشد هويت است كه منجر به رسيدگي عاطفي، جنسي، اجتماعي و ... مي شود در افراد با شخصيت هاي نا رسيده «من» ضعيف و شكننده است و بخشي از سازگاري اجتماعي كه در دوران كودكي به وقوع مي پيوندد بدان سازگاري اجتماعي مي گويند و اين همان شيوه اي است كه كودكان ارزشها ، سوگيريهايي كه در آينده با آن مواجه خواهند شد، ياد مي گيرند و همه مي دانيم كه موقعيتهايي نيز وجود داشته است كه در آن اجتماعي شدن دوباره در تنهايي صورت گرفته است و به همين دليل از اين فرايند به طور مصيبت باري استفاده استثماري شده است. منبع: (ستوده- 1380)

فهرست مطالب:
تقدير و تشكر
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه
بيان مساله
سوال مسئله
هدف تحقيق
اهميت وضرورت تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
متغيرهاي پژوهشي
فصل دوم: ادبيات وپيشينه تحقيق
سازگاري اجتماعی چیست؟
تعریف سازگاري اجتماعی
تعریف عملیاتی سازگاري اجتماعی
سازگاري اجتماعی به عنوان یک علم
سازگاري اجتماعی به دنبال علل رفتارهای اجتماعی است
عوامل مؤثر بر شکل گیری رفتار اجتماعی
چرا مطالعه ی سازگاري اجتماعی لازم است
جامعه پذیری؛ اجتماعی شدن فرد
شیوه های جامعه پذیری
دو نقش اساسی جامعه پذیری
جامعه پذیری انتظاری
باز جامعه پذیری (دوباره اجتماعی شدن)
عوامل یا کارگزاران جامعه پذیری
ساز و کارهای جامعه پذیری
طبقه اجتماعی؛ دیگر عامل جامعه پذیری
نظریه های جامعه پذیری
نظریه های جامعه شناختی جامعه پذیری
نظریه خود آیینه ای کولی
نظریه ی نقش پذیری مید
نظریه های روان شناختی جامعه پذیری
نظریه جامعه پذیری فروید
نظریه شناختی رشد پیاژه
نظریه ها در سازگاري اجتماعی
تقلید
تقویت
تبادل اجتماعی
آیا همیشه خوبیها جبران می شود؟
تعريف بهداشت رواني
مشكل تعريف
مختصري درباره تاريخچه و پيشينه بهداشت رواني در ايران
تاريخچه بهداشت و سلامت روان
تحقيقات انجام شده
فصل سوم: تعيين روش تحقيق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
ابزار جمع آوري اطلاعات
پرسشنامه سلامت عمومی GHQ
مقدمه
دستور اجرا
نمره گذاری
روش تحقيق
روش آماري مربوط به فرضيه ها
فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت
منابع و مآخذپایان نامه روانشناسی اجتماعی


بررسی بین سلامت روانی دانشجویان


سازگاری اجتماعی دانشجویان


عوامل سازگاری اجتماعی


سازگاری اجتماعی در دانشجویان


رابطه سازگاری اجتماعی و سلامت روانی


عوامل روانی سازگاری اجتماعی


پایان نامه سازگاری اجتماعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام ...

پایان نامه بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی ( پیش دبستان و دبستان چکیده پژوهش حاضر، بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان ...

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین اختلالات روانی و ...

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : چکیده: هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه بین ...

مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان در ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویزگی های شخصیتی با سلامت روان در بین دانشجویان انجام گرفت.پژوهش حاضر توصیفی بود که به روش همبستگی انجام گرفت.جامعه اماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه لرستان در سال 1393 بود که نمونه ی به ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی ...

این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد. موضوع: بررسی رابطه بین سلامت روانی وسازگاری اجتماعی دانشجویان فصل اول کلیات تحقیق فصل دوم ادبیات وپیشینه تحقیق فصل سوم ...

مطالعه رابطه بین سلامت روانی و انگیزه پیشرفت در دانشجویان ...

مطالعه رابطه بین سلامت روانی و انگیزه پیشرفت در دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان در سال تحصیلی92-91 پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی

پایان نامه بررسی رابطه سلامت روان بین دانشجویان دختر و پسر ...

پس از تکمیل پرسشنامه های مربوط (پرسشنامه بررسی وضعیت سلامت روانی ghq90r ) داده ها استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که سلامت روانی بین دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است.

مقاله بررسی رابطه محبوبیت اجتماعی اعضای هیئت علمی با ...

بررسی رابطه محبوبیت اجتماعی اعضای هیئت علمی با ارزشیابی دانشجویان از آنان در دانشگاه لرستان چکیده یکی از راه های افزایش کارایی و اثربخشی دانشگاه ها، ارزشیابی وجوه و ابعاد گوناگون آن است. با عنایت به کاهش تقاضای ...

بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان ...

این تحقیق دانشجویی بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه ابهر مشتمل بر ۱۷۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

روش تحقیق بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان فصل اول کلیات تحقیق عنوان جزئی: بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان روان شناسی ورودی 80 در دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز مقدمه ...

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی، مورد مطالعه ...

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی، مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی ...

هدف از تحقیق بررسی رابطه ی سلامت روانی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است.اینکه آیا بین سلامت روانی و سازگار اجتماعی رابطه وجود دارد یا نه ؟ اهمیت وضرورت تحقیق

پایان نامه: بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی ...

آیا بین سازگاری اجتماعی و سلامت روانی رابطه معناداری وجود دارد؟ هدف تحقیق. هدف از تحقیق بررسی رابطه ی سلامت روانی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است.

مقاله بررسی رابطه محبوبیت اجتماعی اعضای هیئت علمی با ...

بررسی رابطه محبوبیت اجتماعی اعضای هیئت علمی با ارزشیابی دانشجویان از آنان در دانشگاه لرستان چکیده یکی از راه های افزایش کارایی و اثربخشی دانشگاه ها، ارزشیابی وجوه و ابعاد گوناگون آن است. با عنایت به کاهش تقاضای ...

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی، مورد مطالعه ...

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی، مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان ...

این تحقیق دانشجویی بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه ابهر مشتمل بر ۱۷۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان در ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویزگی های شخصیتی با سلامت روان در بین دانشجویان انجام گرفت.پژوهش حاضر توصیفی بود که به روش همبستگی انجام گرفت.جامعه اماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه لرستان در سال 1393 بود که نمونه ی به ...

روش تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سازگاری دانشجویان ...

روش تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سازگاری دانشجویان دانشگاه چکیده : هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین هیجان احساسات در بین دانشجویان شهری و غیر شهری دانشگاه آزاد در سال تحصیلی 89 -88 بوده است دانشجویان شهری و ...

پایان نامه بررسی رابطه سلامت روان بین دانشجویان دختر و پسر ...

پس از تکمیل پرسشنامه های مربوط (پرسشنامه بررسی وضعیت سلامت روانی ghq90r ) داده ها استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که سلامت روانی بین دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی، مورد مطالعه ...

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی، مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی و عزت ...

این مطالعه با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری و عزت نفس دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان ممسنی انجام شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به ل...

مقاله بررسی رابطه محبوبیت اجتماعی اعضای هیئت علمی با ...

بررسی رابطه محبوبیت اجتماعی اعضای هیئت علمی با ارزشیابی دانشجویان از آنان در دانشگاه لرستان چکیده یکی از راه های افزایش کارایی و اثربخشی دانشگاه ها، ارزشیابی وجوه و ابعاد گوناگون آن است. با عنایت به کاهش تقاضای ...

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی، مورد مطالعه ...

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی، مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

پایان نامه: بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی ...

آیا بین سازگاری اجتماعی و سلامت روانی رابطه معناداری وجود دارد؟ هدف تحقیق. هدف از تحقیق بررسی رابطه ی سلامت روانی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است.

مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان در ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویزگی های شخصیتی با سلامت روان در بین دانشجویان انجام گرفت.پژوهش حاضر توصیفی بود که به روش همبستگی انجام گرفت.جامعه اماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه لرستان در سال 1393 بود که نمونه ی به ...

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی و عزت ...

این مطالعه با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری و عزت نفس دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان ممسنی انجام شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به ل...

پایان نامه بررسی رابطه سلامت روان بین دانشجویان دختر و پسر ...

پس از تکمیل پرسشنامه های مربوط (پرسشنامه بررسی وضعیت سلامت روانی ghq90r ) داده ها استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که سلامت روانی بین دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است.

روش تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سازگاری دانشجویان ...

روش تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سازگاری دانشجویان دانشگاه چکیده : هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین هیجان احساسات در بین دانشجویان شهری و غیر شهری دانشگاه آزاد در سال تحصیلی 89 -88 بوده است دانشجویان شهری و ...

بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان ...

این تحقیق دانشجویی بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه ابهر مشتمل بر ۱۷۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مهر طلبی


پلان مدرسه 10 کلاسه


ترجمه چکیده 3 مقاله انگلیسی جدید داده کاوی


تأخیرCNTFET با CNT های غیر رسوبی توسط تنظیم عرض دروازه ورودی


روانشناسی رشد کودکان


گزارش کارآموزی حسابداری در بانک سینا


دانلود مقاله در مورد حافظه و اختلالات آن


پروژه ریخته گری گریز از مرکز


تحقیق جامع با موضوع سیستم ایمنی EBD


تحقيق تعلیق اجرای مجازات