دانلود رایگان


بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویانمقدمه:
روان شناسان اجتماعي تمايل دارند بدانند كه انسانها چگونه درباره يكديگر مي انديشند و چگونه بر يكديگر اثر مي گذارند و اثر مي پذيرند، با اين حال تنها ايشان نيستند كه به اين مسائل علاقه نشان مي دهند بلكه انسان شناسان، جامعه شناسان و حتي رمان نويسان و فيلسوفان نيز به مطالعه اين گونه مسائل تمايل نشان مي دهند اريكسون پس از جستجو و بررسي بسيار درباره جنبه ناخودآگاه انسان و تضادهايي كه علل رفتارهاي طبيعي و غير طبيعي او را توجيه مي كند كه هويت و نوع تفكر به آن را مورد بررسي قرار مي دهد و اينكه هويت كه حاكي از تحول در امور جنسي و يافتن خود و درك از خويشتن نزد بزرگسالان و تضادهاي ناخودآگاه آنان است شكل مي گيرد و او اضافه مي كند كه تمام احساسهاي ناخودآگاته كه از آنها و نوجوانان نشات مي گيرد يكي از ويژگي هاي انسان دارا بودن نيروي انديشه است كه باعث هويت است انسان به ياري انديشه توانسته است به خوديابي برسد كه اين مي تواند باعث هويت در جوانان شود كه تفكر منطقي و يافتن آن در ذهنيت مي تواند راهكاري جديد باشد و اريكسون خواسته است زندگي روزانه نوجوانان را با تمام پريشاني به اضطراب و آشفتگيهايش بازسازي كند و اين نوآوري و دگر گوني در روش نگرش به نتايجي به بار آورده كه ژرفترين و استوارترين اعتقادهاي در واقع رشد هويت است كه منجر به رسيدگي عاطفي، جنسي، اجتماعي و ... مي شود در افراد با شخصيت هاي نا رسيده «من» ضعيف و شكننده است و بخشي از سازگاري اجتماعي كه در دوران كودكي به وقوع مي پيوندد بدان سازگاري اجتماعي مي گويند و اين همان شيوه اي است كه كودكان ارزشها ، سوگيريهايي كه در آينده با آن مواجه خواهند شد، ياد مي گيرند و همه مي دانيم كه موقعيتهايي نيز وجود داشته است كه در آن اجتماعي شدن دوباره در تنهايي صورت گرفته است و به همين دليل از اين فرايند به طور مصيبت باري استفاده استثماري شده است. منبع: (ستوده- 1380)

فهرست مطالب:
تقدير و تشكر
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه
بيان مساله
سوال مسئله
هدف تحقيق
اهميت وضرورت تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
متغيرهاي پژوهشي
فصل دوم: ادبيات وپيشينه تحقيق
سازگاري اجتماعی چیست؟
تعریف سازگاري اجتماعی
تعریف عملیاتی سازگاري اجتماعی
سازگاري اجتماعی به عنوان یک علم
سازگاري اجتماعی به دنبال علل رفتارهای اجتماعی است
عوامل مؤثر بر شکل گیری رفتار اجتماعی
چرا مطالعه ی سازگاري اجتماعی لازم است
جامعه پذیری؛ اجتماعی شدن فرد
شیوه های جامعه پذیری
دو نقش اساسی جامعه پذیری
جامعه پذیری انتظاری
باز جامعه پذیری (دوباره اجتماعی شدن)
عوامل یا کارگزاران جامعه پذیری
ساز و کارهای جامعه پذیری
طبقه اجتماعی؛ دیگر عامل جامعه پذیری
نظریه های جامعه پذیری
نظریه های جامعه شناختی جامعه پذیری
نظریه خود آیینه ای کولی
نظریه ی نقش پذیری مید
نظریه های روان شناختی جامعه پذیری
نظریه جامعه پذیری فروید
نظریه شناختی رشد پیاژه
نظریه ها در سازگاري اجتماعی
تقلید
تقویت
تبادل اجتماعی
آیا همیشه خوبیها جبران می شود؟
تعريف بهداشت رواني
مشكل تعريف
مختصري درباره تاريخچه و پيشينه بهداشت رواني در ايران
تاريخچه بهداشت و سلامت روان
تحقيقات انجام شده
فصل سوم: تعيين روش تحقيق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
ابزار جمع آوري اطلاعات
پرسشنامه سلامت عمومی GHQ
مقدمه
دستور اجرا
نمره گذاری
روش تحقيق
روش آماري مربوط به فرضيه ها
فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت
منابع و مآخذپایان نامه روانشناسی اجتماعی


بررسی بین سلامت روانی دانشجویان


سازگاری اجتماعی دانشجویان


عوامل سازگاری اجتماعی


سازگاری اجتماعی در دانشجویان


رابطه سازگاری اجتماعی و سلامت روانی


عوامل روانی سازگاری اجتماعی


پایان نامه سازگاری اجتماعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله بررسی رابطه محبوبیت اجتماعی اعضای هیئت علمی با ...

بررسی رابطه محبوبیت اجتماعی اعضای هیئت علمی با ارزشیابی دانشجویان از آنان در دانشگاه لرستان چکیده یکی از راه های افزایش کارایی و اثربخشی دانشگاه ها، ارزشیابی وجوه و ابعاد گوناگون آن است. با عنایت به کاهش تقاضای ...

بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان

بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان دسته: روان شناسی بازدید: 9 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 285 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 پژوهش حاضر نتیجه یک تحقیق میدانی است که هدف آن بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و ...

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی و عزت ...

این مطالعه با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری و عزت نفس دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان ممسنی انجام شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به ل...

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت ...

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد. روابط پا بر جا نتیجه درک از مردم نحوه ی گرفتن در یک بورس تحصیلی

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت ...

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد. روابط پا بر جا نتیجه درک از مردم نحوه ی گرفتن در یک بورس تحصیلی

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی، مورد مطالعه ...

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی، مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی و عزت ...

این مطالعه با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری و عزت نفس دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان ممسنی انجام شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به ل...

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی و عزت ...

این مطالعه با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری و عزت نفس دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان ممسنی انجام شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به ل...

بررسی رابطه بین سلامت روانی وسازگاری اجتماعی دانشجویان ...

توضیحات : این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد. موضوع: بررسی رابطه بین سلامت روانی وسازگاری اجتماعی دانشجویان فصل اول کلیات تحقیق فصل دوم ادبیات وپیشینه تحقیق ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه ابهر پایان نامه ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی ...

هدف از تحقیق بررسی رابطه ی سلامت روانی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است.اینکه آیا بین سلامت روانی و سازگار اجتماعی رابطه وجود دارد یا نه ؟ اهمیت وضرورت تحقیق

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی، مورد مطالعه ...

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی، مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی ...

این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد. موضوع: بررسی رابطه بین سلامت روانی وسازگاری اجتماعی دانشجویان فصل اول کلیات تحقیق فصل دوم ادبیات وپیشینه تحقیق فصل سوم ...

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی و عزت ...

این مطالعه با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری و عزت نفس دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان ممسنی انجام شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به ل...

مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان در ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویزگی های شخصیتی با سلامت روان در بین دانشجویان انجام گرفت.پژوهش حاضر توصیفی بود که به روش همبستگی انجام گرفت.جامعه اماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه لرستان در سال 1393 بود که نمونه ی به ...

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی و عزت ...

این مطالعه با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری و عزت نفس دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان ممسنی انجام شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به ل...

بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان ...

این تحقیق دانشجویی بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه ابهر مشتمل بر ۱۷۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقاله بررسی رابطه محبوبیت اجتماعی اعضای هیئت علمی با ...

بررسی رابطه محبوبیت اجتماعی اعضای هیئت علمی با ارزشیابی دانشجویان از آنان در دانشگاه لرستان چکیده یکی از راه های افزایش کارایی و اثربخشی دانشگاه ها، ارزشیابی وجوه و ابعاد گوناگون آن است. با عنایت به کاهش تقاضای ...

بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان

filebest سیستم فروش فایل - بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان پژوهش حاضر نتیجه یک تحقیق میدانی است که هدف آن بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور کوهدشت می باشد در این ...

دانلود پاورپوینت مبانی طب سنتی ایران


دانلود مقاله ساختاربندی بهینه سیستم CHP با استفاده از برنامه‌ریزی احتمالی


رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس


پروژه و تحقیق-الهام از لانه مورچه در معماری- در 30 صفحه-docx


تاثیر رایزنان فرهنگی ایران در روابط بین الملل


تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی


مبانی نظری ارزشیابی عملکرد


پاورپوینت-ppt-هارمونیکها در برق-در 60 اسلاید-powerpoint


طراحی و بهینه سازی سیستم های اصلاح ضریب قدرت


سقف شیشه ای