دانلود رایگان


برخاستگاه نهشته هاي آواري كرتاسه زيرين در برش كوه شاخ نبات (شمال اصفهان) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان برخاستگاه نهشته هاي آواري كرتاسه زيرين در برش كوه شاخ نبات (شمال اصفهان)چکیده:
نهشته های آواری کرتاسه زیرین مورد مطالعه در شمال اصفهان در برش کوه شاخ نبات با ضخامت حدود 385 متر، از سنگ های آواری و بطور محدود از سنگ های مخلوط آواری- کربناته تشکیل شده که با توجه به ویژگی های لیتولوژیکی به 14 واحد مجزا تقسیم می شود. براساس مطالعات پتروگرافی ترکیب سنگ شناسی ماسه سنگ های این برش فلدسپاتیک لیت آرنایت می باشد. مبنای مطالعات پتروگرافیوپلت نمونه ها روی نمودارهای استاندارد، جایگاه تکتونیکی ناحیه منشا این نهشته ها مناطق کوهزایی کمان ماگماتیکی می باشد. مقادیر مختلف انواع کوارتز در این ماسه سنگ ها به این امر اشاره دارد که آنها از سنگهای دگرگونی درجه پایین منشأ گرفته اند. داده های ژئوشیمی مربوط به عناصرفرعی در دیاگرام های تفکیک کننده محیط های زمین ساختی، بیانگر تشکیل رسوبات (درناحیه منشا) در بخش های کمان ماگماتیکی قاره ای است. به عبارتی براساس داده های ژئوشیمی (اکسیدهای اصلی) جایگاه تکتونیکی حوضه رسوب گذاری این ماسه سنگ ها محیط کالیژن (برخوردی) بوده وبرمبنای ژئوشیمی عناصرفرعی داده های پتروگرافی، جایگاه تکتونیکی سنگ منشأ این ماسه سنگ ها کمانهای ماگماتیکی قاره ای می باشد. همچنین شواهد حاکی از آن است که آب و هوای دیرینه در زمان ته نشست این رسوبات ،گرم ومرطوب بوده است. روند هوازدگی از سمت پایین توالی مورد مطالعه به سمت بالای توالی (یعنی با گذشت زمان) در حال افزایش می باشد، که می تواند نشان دهنده تغییرات آب و هوایی و به نوبه خود افزایش رطوبت و دما در ناحیه منشا این رسوبات باشد.

فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- بيان مسئله
1-2- اهداف پژوهش
1-3-1- موقعيت تكتونيكي و جغرافيايي ديرينه برش كوه دمبليني شمال شرق اصفهان
1-3-2- موقعيت زمين شناسي، جغرافيايي و راه هاي دستيابي به منطقه مورد مطالعه
فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده
2-1- مقدمه
2-2- كرتاسه در ايران
2-2-1- زون ايران مركزي
2-2-2- كرتابه در ايران مركزي
2-3- خلاصه‌اي از پيشينه مطالعاتي رسوبات كرتاسه زيرين
فصل سوم: مواد و روشها
3-1- نوع روش تحقيق
3-1-1- روش مطالعات كتابخانه‌اي
3-1-2- گرد آوري داده ها به روش صحرائي
3-1-3- گردآوري داده ها به روش آزمايشگاهي
3-1-3-1- مطالعات پتروگرافي
3-1-3-2- مطالعات ژئوشيميايي
3-2- تجزيه و تحليل داده‌ها
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق و تحليل آنها
4-1- مقدمه
4-2- اجزاي اصلي ماسه سنگها
4-2-1- كوارتز
4-2-2- فلدسپاتها
4-2-3- خرده سنگها
4-3- داده هاي پتروگرافي
4-3-1- دياگرام فولك (1980)
4-3-2- نمودار باسو و همكاران (1975)
4-3-3- دياگرام ديكينسون و همكاران (1983)
4-3-4- دياگرام ديليكنسون و سازك
4-3-5- دياگرام و لتژ (1994)
4-4- داده هاي ژئوشيميايي
4-4-1- نمودار هرون (1988)
4-4-2- نمودار روزر و كورش (1988)
4-4-3- نمودار تفكيك كننده تابعي ورما و آرمسترانگ (2013)
4-4-4- نمودار ژئوشيميايي ساتنروداتا (1986)
4-4-5- نمودارهاي تفكيك كننده جايگاه تكتونيكي باتياو كروك
4-5- دياژنز
4-5-1- فشردگي (فيزيكي- شيميايي)
4-5-2- سيماني شدن
4-5-2-1- سيمان كربناته
4-5-2-2- سيمان سيليسي
4-5-2-3- سيمان اكسيد آهن
4-5-2-4- شكستگي‌ها
فصل پنجم: نتيجه گيري
5-1- تركيب سنگ شناسي
5-2- برخاستگاه
5-2-1- سنگ منشأ
5-2-2- جايگاه تكتونيكي
5-2-3- آب و هواي قديمه
5-3- توالي پاراژنتيكي
5-4- نتايج حاصل از فرآيندهاي دياژنتيكي
فهرست منابع
پيوست‌ها
چكيده انگليسي

فهرست شكل ها
فهرست جدول ها

پایان نامه برخاستگاه نهشته هاي آواري


پایان نامه نهشته آواری كرتاسه


پایان نامه نهشته کرتاسه زيرين


کرتاسه زیرین در برش كوه شاخ نبات


پایان نامه ارشد زمین شناسی


پایان نامه رسوب شناسي


پایان نامه سنگ شناسي


برش كوه شاخ نبات اصفهان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


SID.ir | بررسي ميزان اثرپذيري شاخص قيمت سهام بورس اوراق ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي ميزان اثرپذيري شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از قيمت جهاني نفت و طلا (مدل سازي و پيش بيني)

SID.ir | بررسي ميزان اثرپذيري شاخص قيمت سهام بورس اوراق ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي ميزان اثرپذيري شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از قيمت جهاني نفت و طلا (مدل سازي و پيش بيني)

ذخيره مستقيم انرژي خورشيدي در باتريهاي گرمايي نانو كربني ...

به هر حال، يكي از محدوديت‌هاي اين روش اين است كه اگر براي كاربردهاي گرمايي بخواهد به كار رود وجود يك مرحله تبديل ديگر مورد نياز است كه در آن يا از وسايل ترموالكتريك استفاده مي‌گردد و يا براي حركت دادن ژنراتور بخار ...

فایل آماده پاورپوینت آموزش نمودارها


بررسی تاثیر قانون مواد مخدر بر کاهش جمعیت کیفری


گزارش آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات ( آزمایش پیرو و بادامک )


پروژه پایانی سیستم مدیریت کتابخانه به زبان سی شارپ و sql + عکس هایی از محیط برنامه


ترجمه Determination of hydraulic conductivity of fractured rock masses: A case study for a rock cave


پایان نامه بزه ديدگي زنان


نقشه منحنی های هم تبخیر استان لرستان


کسب و کار خانگی ماساژ صورت و زیبایی


معماری کلیسای ارامنه ایران


کسب و کار خانگی ماساژ صورت و زیبایی