دانلود رایگان


مقايسه اختلالات رفتاري، سبكهاي دلبستگي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 12 تا 17 ساله - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مقايسه اختلالات رفتاري، سبكهاي دلبستگي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 12 تا 17 سالهبخشی از مقدمه:
تاثير رفتار و طرز فكر والدين در شكل گيري و چگونگي رفتار كودكان از اهميت اساسي برخوردار است. والديني كه رابطه مطلوب و درستي با فرزندان خويش دارند، موجب شادماني مسئوليت پذيري و تكامل شخصيتي فرزندان خود مي شوند. از سوي ديگر، والديني كه رفتار مطلوب و درستي با فرزندان خود ندارند باعث بروز انواع مشكلات رفتاري در آنان مي شوند.
هر چند رابطه نامطلوب ميان والدين و فرزندان، تاثيرات سوءي برجاي مي گذارد، اما اثرات منفي رابطه نامطلوب با مادر بيش از تاثيرات منفي ناشي از وجود اين گونه روابط با پدر است. چون كودكان زمان بيشتري را با مادر مي گذرانند و در نتيجه تاثير بيشتري از وي مي پذيرند. حتي برخي از روانشناسان معتقدند رفتار اجتماعي كودكان بيشتر متاثر از رفتاري است كه از مادر خود مشاهده كرده اند بنابراين توجه به شيوه هاي پرورش كودك از سوي والدين به ويژه مادر در اثر بخشي بر شخصيت كودك بسيار مهم و حياتي است. (پيوسته گر ، 1385)

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهشی
تعاربف نظری و عملیاتی متغیرها
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه
۱- تعریف اختلال رفتاری
۲- اختلال عاطفی
۱-۲- تعریف اختلال عاطفی
۲-۲- طبقه بندی مشکلات عاطفی
طبقه بندی اختلالهای روانی
اختلالهای کودکی تا چه میزان رواج دارد ؟
هنجارهای اجتماعی فرهنگی
تفاوتهای مربوط به جنسیت
وضعیت روانی کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری
۳-۲ پاره ای از مشکلات رفتاری و رابطه آنها با کندی پیشرفت تحصیلی
۵-۲ برخی تکنیکهای شناسایی کودکان مبتلا به مشکلات رفتاری
۶-۲ دسته بندی اختلالات رفتاری و تاثیر آنها در پیشرفت تحصیلی
مشکلات فرآیند آموزش اختلالات رفتاری
آمارها و ضرورت انجام مطالعه
دوره های مختلف مطالعات همه گیر شناسی اختلالات رفتاری
همه گیرشناسی
بررسی پیشینه میزان شیوع اختلالات رفتاری کودکان در جهان و ایران
پیشینه میزان شیوع اختلالات رفتاری در جهان
۸-۲ پاره ای از تحقیقات انجام شده در ابطه با مشکلات رفتاری و پیشرفت
۳- سبب شناسی اختلالات روانی
۱-۳- دیدگاه زیست شناختی
۲-۳- عوامل ژنتیک
۳-۳- دیدگاه روان پویشی
۴-۳- دیدگاه یادگیری (رفتاری)
۵-۳- دیدگاه شناختی
۶-۳- دیدگاه انسانگرائی- هستی گرائی
۷-۳- دیدگاه اجتماعی
۴- نظریه های راجع به نقش خانواده
۱-۴- نظریه سیستم ها
۲-۴ نظریه ارتباطات
۳-۴- نظریه ساختی
نظریه های سبکهای دلبستگی
۲-۳-۱ نظریه های روان تحلیل گری
۲-۳-۲ نظریه یادگیری
۲-۳-۳ نظریه رفتارشناسی طبیعی
۲-۳-۴ دیدگاه اتولژیک رشد کودک
۲-۳-۵ نظریه جان بالبی
۲-۳-۵-۱ مفاهیم اساسی نظام بالبی
کاربرد نظام بالبی برای پرورش کودک
معیارهای تشخیص دلبستگی
۲-۵ الگوهای مختلف دلبستگی در کودکان
۲-۵-۱ دلبستگی ایمن
۲-۵-۲ دلبستگی نا ایمن دوسوگرا
دلبستگی نا ایمن اجتنابی
دلبستگی سازمان نایافته / جهت نایافته
مراحل تحول دلبستگی
۲-۷ تاثیر عامل فرهنگ بر الگوی دلبستگی
۲-۸ عوامل موثر بر تغییر الگوی دلبستگی
۲ -۹ خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی
۲-۱۰ مفهوم نقش ها در خانواده و رابطه ی اعضای خانواده
۲-۱۱ کارکرد های خانواده
۲-۱۲ نداشتن خانواده و اثرات آن بر فرزندان
۲-۱۳ پدیده بی سرپرستی و اثرات آن بر رشد روانی- اجتماعی کودک
۲-۱۴ پدیده ی بد سرپرستی و اثرات آن بررشد روانی- اجتماعی کودک
۲-۱۵ شیوه ی سرپرستی موثر برای کودکان بی سرپرست وبدسرپرست
بخش سوم: جدایی و فقدان و آثار آن برکیفیت دلبستگی مادر- کودک
۲-۱۶ تاثیرات جدایی وفقدان برتحول دلبستگی
۲-۱۷ مراحل واکنش کودک به جدایی از مادر
۲-۱۸ عوامل موثر در شدت واکنش به جدایی
۲-۱۹ انواع اختلالات دلبستگی
انواع اختلالات دلبستگی مطرح شده
۲-۱۹-۱ نوع اول : اختلال دلبستگی بدون تعلق (دل نابسته)
۲-۱۹-۲ نوع دوم : اختلال دلبستگی نا متمایز
الف . درهم آمیختگی اجتماعی
ب . بی احتیاطی / تمایل به حادثه / خطر کردن
۲-۱۹-۳ نوع سوم : اختلال دلبستگی بازداری شده
۲-۱۹-۴ نوع چهارم : اختلال دلبستگی پرخاشگرانه
۲-۱۹-۵ نوع پنجم : اختلال جابجا شده
۲-۲۱ پیشگیری از بروز اختلالاتت دلبستگی
۲-۲۲ پیشگیری در مراکز شبانه روزی
۲-۲3 خلاصه فصل
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
تاریخچه آزمون آزمون R-90 -SCL (معرفی آزمون)
اعتبار و روایی تست R-90 -SCL
آزمون RAAS سبکهای دلبستگی
نمره گذاری
شیوه اجرا
روش اجرا
روش آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری درباره یافته ها
تحلیل سوال های پژوهشی حاضر به ترتیب
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادات پژوهش
منابع فارسی
منابع انگلیسیپایان نامه مقايسه اختلالات رفتاري


پایان نامه سبكهاي دلبستگي


تاثیر اختلال رفتاری در پيشرفت تحصيلي


بررسی پيشرفت تحصيلي دانش آموزان


مقایسه اختلالات رفتاری دانش آموزان


روانشناسی سبکهای دلبستگی


رابطه اختلالات رفتاری و دلبستگی


پایان نامه تاثیر دلب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ليست مقاله پايان نامه روانشناسي

ليست مقاله پايان نامه روانشناسي عنوان مقاله تعداد صفحات مقاله (پ) بررسي رابطه سبكهاي دلبستگي با رضايتمندي زناشويي دانشجويان متأهل دانشگاه تربيت دبير شهيد

تحقیق مقايسه اختلالات رفتاري ،سبكهاي دلبستگي و پيشرفت ...

پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری ،سبکهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۱۲-۱۷ ساله ی عادی و ساکن در خوابگاه

Cv of Faculty Members - Shiraz University

۱۴-عمرانيان م، شيخ الاسلامي ر "بررسي رابطه بين سبک هاي دلبستگي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان " پنجمين همايش بين المللي روانپزشکي کودک و نوجوان (1391)

ليست مقاله پايان نامه روانشناسي

ليست مقاله پايان نامه روانشناسي عنوان مقاله تعداد صفحات مقاله (پ) بررسي رابطه سبكهاي دلبستگي با رضايتمندي زناشويي دانشجويان متأهل دانشگاه تربيت دبير شهيد

روانشناسی,علوم تربیتی,پایان نامه کارشناسی ارشد,کارشناسی ...

پایان نامه مقايسه اختلالات رفتاري ، سبكهاي دلبستگي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 12-17 ساله ي عادي و ساكن در خوابگاه شبانه روزي شهر سروآباد. 5,210

دانلود بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و ...

بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان غیرخوابگاهی ( عادی ) و دانش آموزان خوابگاهی 1712 سال شهر سروآباد دسته: علوم تربیتی بازدید: 5 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 217 کیلوبایت تعداد صفحات ...

بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و پیشرفت ...

بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان غیرخوابگاهی ( عادی ) و دانش آموزان خوابگاهی 1712 سال شهر سروآباد دسته: علوم تربیتی بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 217 کیلوبایت تعداد صفحات ...

بررسي و مقايسه سبك هاي دلبستگي مادران داراي كودكان ...

باعزت، ايزدي فرد و پيوسته گر (1388) در پژوهشی به مقايسه سبكهاي دلبستگي دانش آموزان مبتلا به اختلال رفتاري، نارساخوان و عادي پرداختند.

بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و پیشرفت ...

بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان غیرخوابگاهی ( عادی ) و دانش آموزان خوابگاهی 1712 سال شهر سروآباد دسته: علوم تربیتی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 217 کیلوبایت تعداد صفحات ...

تحقیق مقايسه اختلالات رفتاري ،سبكهاي دلبستگي و پيشرفت ...

پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری ،سبکهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۱۲-۱۷ ساله ی عادی و ساکن در خوابگاه

روانشناسی,علوم تربیتی,پایان نامه کارشناسی ارشد,کارشناسی ...

پایان نامه مقايسه اختلالات رفتاري ، سبكهاي دلبستگي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 12-17 ساله ي عادي و ساكن در خوابگاه شبانه روزي شهر سروآباد. 5,210

دانلود پاورپوینت خوابگاه دانشجوئی

مقايسه اختلالات رفتاري ، سبكهاي دلبستگي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 12-17 ساله ي عادي و ساكن در خوابگاه شبانه روزي شهر سروآبادفصل اولكليات پژوهشمقدمه تاثير رفتار و طرز فكر والدين در شكل گيري و چگونگي رفتار كودكان از ...

ليست مقاله پايان نامه روانشناسي

ليست مقاله پايان نامه روانشناسي عنوان مقاله تعداد صفحات مقاله (پ) بررسي رابطه سبكهاي دلبستگي با رضايتمندي زناشويي دانشجويان متأهل دانشگاه تربيت دبير شهيد

دانلود مقالات با موضوع اختلالات یادگیری

80-مقايسه ي نيم رخ حافظه و توجه دانش آموزان مبتلا به ناتوان يهاي يادگيري با دانش آموزان عادي(دانلود) 81-تأثير آموزش راهبردهاي فراشناختي فعال تفكرمدارانه و خود نظارتي بردرك مطلب دانشآموزان با مشكلات خواندن( دانلود )

دانلود مقاله مقايسه اختلالات رفتاري ، سبكهاي دلبستگي و ...

مقايسه اختلالات رفتاري ، سبكهاي دلبستگي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 12-17 ساله ي عادي و ساكن در خوابگاه شبانه روزي شهر سروآبادفصل اولكليات پژوهشمقدمه تاثير رفتار و طرز فكر والدين در شكل گيري و چگونگي رفتار كودكان از ...

بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و پیشرفت ...

بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان غیرخوابگاهی ( عادی ) و دانش آموزان خوابگاهی 1712 سال شهر سروآباد دسته: علوم تربیتی بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 217 کیلوبایت تعداد صفحات ...

بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و پیشرفت ...

بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان غیرخوابگاهی ( عادی ) و دانش آموزان خوابگاهی 1712 سال شهر سروآباد دسته: علوم تربیتی بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 217 کیلوبایت تعداد صفحات ...

بررسي و مقايسه سبك هاي دلبستگي مادران داراي كودكان ...

باعزت، ايزدي فرد و پيوسته گر (1388) در پژوهشی به مقايسه سبكهاي دلبستگي دانش آموزان مبتلا به اختلال رفتاري، نارساخوان و عادي پرداختند.

ليست مقاله پايان نامه روانشناسي

ليست مقاله پايان نامه روانشناسي عنوان مقاله تعداد صفحات مقاله (پ) بررسي رابطه سبكهاي دلبستگي با رضايتمندي زناشويي دانشجويان متأهل دانشگاه تربيت دبير شهيد

پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری ،سبکهای دلبستگی و پیشرفت ...

برچسب ها : ., اختلالات رفتاري, بررسي پيشينه ميزان شيوع اختلالات رفتاري كودكان در جهان و ايران, پایان نامه مقايسه اختلالات رفتاري ،سبكهاي دلبستگي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 12-17 ساله ي عادي و ...

دانلود مقالات با موضوع اختلالات یادگیری

80-مقايسه ي نيم رخ حافظه و توجه دانش آموزان مبتلا به ناتوان يهاي يادگيري با دانش آموزان عادي(دانلود) 81-تأثير آموزش راهبردهاي فراشناختي فعال تفكرمدارانه و خود نظارتي بردرك مطلب دانشآموزان با مشكلات خواندن( دانلود )

دانلود رايگان بیش از 130 مقاله با موضوع اختلالات يادگيري ...

61-نقش عز ت نفس و اضطراب امتحان در پيش بيني رضايت از زندگيدانش آموزان پسر داراي اختلال رياضي (دانلود). 62-تأثير روش خودآموزي بر عملكرد حل مسئله ي رياضي دانش آموزان اختلالرياضي (دانلود). 63-مقايسه ي شايستگي اجتماعي و مولفههاي ...

دانلود بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و ...

بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان غیرخوابگاهی ( عادی ) و دانش آموزان خوابگاهی 1712 سال شهر سروآباد دسته: علوم تربیتی بازدید: 5 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 217 کیلوبایت تعداد صفحات ...

دانلود بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و ...

بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان غیرخوابگاهی ( عادی ) و دانش آموزان خوابگاهی 1712 سال شهر سروآباد دسته: علوم تربیتی بازدید: 5 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 217 کیلوبایت تعداد صفحات ...

پایان نامه رابطه تعهدات مذهبی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه


مقاله ترجمه شده مدیریت سود و کیفیت سود حسابداری


پاورپوینت سیستم های پردازش اطلاعات


فیلمنامه فیلم کوتاه (داستان یک معلم)


بررسی کامل جایزه نوبل


آشنايي با دانش آموزان استثنايي


تحقیق نقش مراجع بدوی و اداری در احقاق حقوق شهروندی


گزارش کارآموزی آشنايي با مفاهيم اوليه پست الكترونيك


پاورپوینت تشكيلات و مقامات قضايي


شیپ فایل زمین لغزش های استان قزوین