دانلود رایگان


شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتيمقدمه:
در هر سازماني بدون توجه به نوع هدف، به وسيلة كاركنان اموري به اجرا در مي‌آيد كه در نهايت به‌صورت مجموعه‌اي كه ماحصل سرمايه‌گذاري است شكل مي‌گيرد. بدينسان نتيجه كار اعضاء به‌صورت منسجم متجلي مي‌شود. در سازمان‌ها و مؤسسات هر كاري نيازمند مهارت‌ها و به‌كارگيري دانش‌هاي در رابطه است. سازمان‌ها با توجه به اين نياز، شرايط احراز شغل نيروي انساني خود را تهيه نموده و به گزينش مي‌پردازند. هر چند در بدو استخدام نيروي تازه وارد در سازمان، با شغل خود انطباق كيفي دارد ولي اگر مديريت آنها را كارآموزاني مستعد تلقي نكند، نخواهد توانست در پروراندن آنها اقدام نموده و در نتيجه از نيروي انساني مفيد برخوردار گردد. چرا كه محبوس نگهداشتن تجارب و مهارت‌هاي شغلي افراد، روح تعالي و رشد را در اعضاء خفه كرده و موجبات سد تحرك و پويايي آنها را فراهم مي‌كند (عسگريان، 1370، ص 55).
با اجراي برنامه‌هاي آموزشي در سازمان‌ها مي‌توان به رشد نيروي انساني كمك كرد. آموزش تنها وسيلة همگام شدن با تغييراتي است كه در گذر زمان ايجاد مي‌شود. تغيير و تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و پيشرفت علم و تكنولوژي نيازهاي آموزشي گوناگوني را به سازمان‌ها تحميل مي‌كند.
برنامه‌هاي آموزشي را تنها هنگامي بايد طراحي و اجرا كرد كه مطمئن باشيم مي‌تواند به حل مشكلات، كمك مؤثري بنمايد، بنابراين، عاقلانه‌ترين راه براي تصميم‌گيري درباره مسائل مربوط به آموزش كاركنان بايد براساس بررسي و مطالعه كامل كل سازمان باشد. با شناخت سازمان و مسائل موجود در آن خواهيم دانست كه آموزش كاركنان چگونه مي‌تواند به ما در رفع اين مشكلات كمك كند(سعادت، 1381، ص 176).
بر اين اساس، اولين قدم در تجويز آموزش برحسب داده‌هاي نياز‌سنجي كه به وسيلة پرسشنامه‌ها و مشاهدات به دست مي‌آيد صورت مي‌گيرد(عسكريان، 1370، ص 57).

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بيان مسأله
اهمیت پژوهش
اهداف تحقيق
سؤال‌هاي تحقيق
تعاریف نظری مفاهیم
تعریف عملیاتی مفاهیم
فصل دوم: بررسي پيشينه مطالعاتي
زمینه
مفاهیم آموزش
تعريف آموزش
مزاياي آموزش
دلايل منطقي براي آموزش
- منحصر به فرد بودن هر موقعيت
- تغييرات شغلي
- قوانين و مقررات دولت
اهداف آموزش
ضرورت آموزش كاركنان
انواع آموزش
- آموزش قبل از خدمت
- آموزش بدو ورود
- آموزش ضمن خدمت
مشكلات آموزش
مفهوم نياز
جمع‌بندي تعاريف ارائه شده دربارة نياز
طبقه‌بندي نيازها
1. طبقه‌بندي «برادشاو» از نيازها
2. طبقه‌بندي بر اساس نوع نياز
3. طبقه‌بندي نيازها از لحاظ توانايي تشخيص
4. طبقه‌بندي نيازها از لحاظ ضرورت و اهميت
5. طبقه‌بندي نيازها از لحاظ نحوة برآوردن و رفع آنها
6. تقسيم‌بندي نيازها از لحاظ فردي يا گروهي بودن
نياز آموزشي
منابع نيازهاي آموزشي
نيازسنجي آموزشي
اهداف نيازسنجي
1- فراهم‌سازي اطلاعات براي برنامه‌ريزي
2- ضرورت بهسازي برنامه‌ها يا افزايش طول عمر برنامه
3. فراكنشي عمل كردن
4. اجتناب از انحصارگرايي در برنامه‌ريزي و جلب مشاركت عمومي
5. رعايت جنبة اقتصاد در مسائل برنامه‌ريزي
6. ضرورت پاسخگويي
اصول نيازسنجي
1. اصل تداوم
2. اصل جامعيت
3. اصل مشاركت
4. اصل عينيت
5. اصل افزايشي بودن نيازسنجي
6. اصل سيالي نتايج نيازسنجي
7. اصل توجه نابرابر در نيازسنجي
8. اصل واقع‌گرايي
9. اصل پويايي
10. اصل تعهد
انواع نيازسنجي
1. نيازسنجي آلفا
2. نيازسنجي بتا
3. نيازسنجي گاما
4. نيازسنجي دلتا
5. نيازسنجي اپسيلون
6. نيازسنجي زتا
الگوهاي نيازسنجي آموزشي
الگوي ترند(TREND)
الگوي پي. دي. كا(P.D.K)
الگو‌ي نيازسنجي جهاني
الگوي نيازسنجي هوستون
الگوي كلاين
الگو‌ي بورتون و مريل
الگوي نيازسنجي در سطح مدارس متوسطه
الگوي نيازسنجي اتحاديه نظام آموزشي
الگوي تحليل وظيفه
مدل سه بعدي: كافمن، كوريگان و جانسون
الگوي نيازسنجي آموزشي كاركنان در سطح منطقه آموزشي
فنون نيازسنجي آموزشي
فن دلفي
فن فيش باول
فن تل استار
وقايع حساس
فن تحليل تأثير متقاطع
فن شبيه‌سازي و بازي
فن جلسات همهمه‌اي
فن تحليل ميدان نيروها
فن تجزيه و تحليل خطا
آموزش و پرورش و اهداف آن
1. آموزش و پرورش به مثابه عاملي براي رشد همه جانبه
2. آموزش و پرورش به عنوان عامل انطباق اجتماعي
3. آموزش و پرورش به عنوان عاملي براي پرورش معنوي و فرهنگي
4. آموزش و پرورش به عنوان عاملي براي درك هدفدار بودن زندگي
مديريت مدارس
وظايف مدير مدرسه
یافته های پژوهش
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
روش تحقيق
جامعه مورد مطالعه
نمونه‌ و روش نمونه‌گيري
ابزار گردآوري اطلاعات
شواهد مربوط به قابلیت اعتماد و روایی ابزار سنجش
الف-شواهد مربوط به قابلیت اعتماد
ب- شواهد مربوط به روایی
روش تحليل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
توصیف داده ها
تحليل داده ها
اولويت‌بندي نيازهاي آموزشي
ميانگين پاسخ به هر يك از سؤال‌هاي تحقيق
نمايش ميانگين متغيرها
مقايسة ميانگين سؤال‌هاي تحقيق
مقايسة نيازهاي آموزشي مديران دبيرستان‌هاي عادي دولتي شهرستان كرج با تأكيد بر جنسيت، مناطق آموزشي و مدرك تحصيلي
فصل پنجم: نتيجه‌گيري‌ و پيشنهادات
بحث و نتيجه‌گيري
محدوديت‌ها
پيشنهادها
ضمائم (پرسشنامه)
فهرست منابعشناخت نیازهای آموزشی


پایان نامه نیازهای آموزشی مدیران


بررسي نيازهاي آموزشي مديران


پایان نامه نیاز آموزشی مدیران مدارس


مبانی نظری نیازهای آموزشی


نظریه های نیازهای آموزشی


مدلهای نیازهای آموزشی


پیشینه تحقیق نیاز آموزشی سازمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق بررسی نيازهای آموزشی مديران مدارس متوسطه ...

پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق بررسی نيازهای آموزشی مديران مدارس متوسطه دولتی دنبال نمایید. این فایل شامل ۱۲۰ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

دانلود پایانامه شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس ...

دانلود پایانامه شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي شهرستان كرج در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:

پروپوزال شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطه ...

پروپوزال شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطه ... پژوهش حاضر در پی شناسایی و بررسی نیازهای آموزشی مدیران دوره متوسطه آموزش و پرورش شهرستان کرج می باشد.

دانلود تحقیق بررسی نيازهای آموزشی مديران مدارس متوسطه ...

پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق بررسی نيازهای آموزشی مديران مدارس متوسطه دولتی دنبال نمایید. این فایل شامل ۱۲۰ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

دانلود پایانامه شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس ...

دانلود پایانامه شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي شهرستان كرج در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:

بایگانی‌های شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس ...

بایگانی‌های شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي | سایت همیار معلم

دانلود کنش پژوهی شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس ...

شناخت آشنایی بررسی نیاز آموزش مدیر مدسه متوسطه اول متوسطه دوم, شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي, کنش پژوهی آموزگار ابتدایی استثنایی تربیت بدنی و ورزش دبیر دینی و عربی و قرآن فلسفه و منطق کار و فناوری

دانلود پایانامه شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس ...

دانلود پایانامه شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي شهرستان كرج در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:

شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي ...

در سازمان‌ها و مؤسسات هر كار شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي شهرستان كرج. عضویت

دانلود کنش پژوهی شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس ...

دانلود کنش پژوهی شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي فرمت فایل ورد (word)و قابل ویرایش تعداد صفحات 115 صفحه قسمتی از فایل مقدمه در هر سازماني بدون توجه به نوع هدف، به وسيلة كاركنان اموري به اجرا در مي ...

پروپوزال شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطه ...

پروپوزال شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطه ... پژوهش حاضر در پی شناسایی و بررسی نیازهای آموزشی مدیران دوره متوسطه آموزش و پرورش شهرستان کرج می باشد.

دانلود کنش پژوهی شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس ...

دانلود کنش پژوهی شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي فرمت فایل ورد (word)و قابل ویرایش تعداد صفحات 115 صفحه قسمتی از فایل مقدمه

نمونه كنش پژوهي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي ...

دانلود کنش پژوهی شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي فرمت فایل ورد (word)و قابل ویرایش تعداد صفحات 115 صفحه قسمتی از فایل مقدمه در هر سازماني بدون توجه به نوع هدف، به وسيلة كاركنان اموري به اجرا در مي ...

دانلود کنش پژوهی شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس ...

دانلود کنش پژوهی شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي فرمت فایل ورد (word)و قابل ویرایش تعداد صفحات 115 صفحه قسمتی از فایل مقدمه

شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطه دولتی ...

شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهرستان كرج دسته: مدیریت بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 94 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 114 علوم مختلف در چنددهه اخیر بیش ازهر دوران دیگر در طول تاریخ بشر پیشرفت ...

پروژه شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطه ...

شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهرستان كرج دسته: مدیریت بازدید: 9 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 94 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 114 علوم مختلف در چنددهه اخیر بیش ازهر دوران دیگر در طول تاریخ بشر پیشرفت ...

موضوعات آموزش پژوهی شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران ...

موضوعات آموزش پژوهی شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطه در ارتباط با دانش ...

شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي ...

در سازمان‌ها و مؤسسات هر كار شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي شهرستان كرج. عضویت

جشنواره خوارزمی 98- 1397 شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي ...

جشنواره خوارزمی 98- 1397 شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطه در ارتباط با دانش آموزان. با فرمت ورد و قابل ویرایش بهترین نمونه موجود

بایگانی‌های شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس ...

بایگانی‌های شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي | سایت همیار معلم

موضوعات آموزش پژوهی شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران ...

موضوعات آموزش پژوهی شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطه در ارتباط با دانش ...

دانلود پایانامه شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس ...

دانلود پایانامه شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي شهرستان كرج در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:

پایان نامه شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس ...

پایان نامه شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي شهرستان كرج - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح ( آزمایش کمانش )


پروژه اب و فاضلاب همراه با نرم افزار و دستی


مجموعه تست کنکورهاي سراسري و آزاد(2) (مجموعه تاریخ)دروس رشته تاریخ


دانلود مقاله بررسی انواع بیماری های پوستی


متـن كامل وصيتنامه سياسى و الهى بنيان گذار جمهورى اسلامى


پاورپوینت- مورفولوژی یا ریخت شناسی ریشه- در25 اسلاید-powerpoin-ppt


آموزش ساخت ماکت سه بعدی لاما (Alpca)


پرسشنامه پاسخگویی در سازمان های دولتی کشور


پاورپینت کمپرسور هوای فشرده


تحقیق بررسی فقهی تروریسم