دانلود رایگان


تاثير هوش هيجاني بر سلامت رواني و موفقيت تحصيلي از دبيرستان به دانشگاه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تاثير هوش هيجاني بر سلامت رواني و موفقيت تحصيلي از دبيرستان به دانشگاهچکیده:
سالها تصور می شد که هوش افراد (IQ) موفقیت آنها را در زندگی تعیین می کند. مدارس برای ثبت نام دانش آموزان در برنامه های مختلف و همچنین شرکت ها و کارفرمایان برای انتخاب افراد، از آزمون IQ‌ استفاده می کردند. ولی در ده سال اخیر محققان دریافته اند که IQ تنها شاخص موفقیت افراد نیست. اکنون توجه به سمت هوش هیجانی (EQ) بعنوان شاخص دیگر موفقیت افراد محسوب می شود هوش هیجانی نوع دیگر باهوش بودن است و شامل درک احساسات خود برای تصمیم گیری مناسب در زندگی است. EQ تنها توانایی کنترل حالتهای اضطرابی و کنترل واکنشهاست. این به معنی پرانگیزه و امیدواربودن بکار و رسیدن به اهداف است. بطور کلی EQ یک مهارت اجتماعی است و شامل همکاری با سایر مردم، کاربرد احساسات در روابط و توانایی رهبری سایر افراد می باشد.
باتوجه به اهمیت هوش هیجانی در زندگی، لزوم دسترسی به ابزار سنجش مناسبی در این زمینه وجود دارد که متناسب با فرهنگ و جامعه ایرانی قابل کاربرد می باشد. هدف پژوهش بررسی تاثیرگذاری سازه هوش هیجانی بر مولفه های سلامت روانی و موفقیت تحصیلی در مرحله حساس انتقال از دبیرستان به دانشگاه می باشد.
۵۰ نفر از دانشجویان رشته حسابداری ترم اول دانشگاه گرمسار که میانگین سنی آنها ۱۹ سال می باشد (۳۰ دختر و ۲۰ پسر) و در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ مشغول به تحصیل می باشند را به عنوان نمونه انتخاب شدند. در نتیجه مهارتهای هوش هیجانی شما را قادر می سازند تا جلوی وضعیتهای دشوار را پیش از آنکه غیرقابل کنترل شوند، بگیرید و با این کار مدیریت استرس برای شما آسانتر شود. کسانی که قادر نیستند از مهارتهای هوش هیجانی خود استفاده کنند، به احتمال زیاد برای مدیریت روحیه و خلق خود از روشهای دیگری که کمتر اثربخشی دارند بهره می گیرند.
هوش هیجانی تاثیر بسیار زیادی بر شادی و رضایت مردم دارد. کسانی که هوش هیجانی بالای خود را بکار می گیرند با محیط اطراف خود سازگاری بیشتری دارند .اعتماد به نفس بالایی نشان می دهند و از تواناییهای خود آگاهند. رابطه مستقیم بین هوش هیجانی و زندگی خوب و سالم نشان می دهد که توجه به هیجانها، آگاه بودن و آگاه ماندن از آنها و استفاده از آنها برای راهنمایی کردن رفتار تا چه حد اهمیت دارد. هرچه از مهارتهای هوش هیجانی خود بیشتر استفاده کنید از زندگی دستاوردهای بیشتری خواهید داشت.
در سالهای اخیر نتایج پژوهشها نشان داده است که بین هوش هیجانی و آمادگی برای مبتلاشدن به انواع بیماری ها همبستگی بالایی وجود دارد. مهارتهای هوش هیجانی بازگشت به سلامت را نیز سرعت می بخشد. کسانی که بیمارند ولی در طول مداوا روی مهارتهای هوش هیجانی خود کار می کنند و آنها را رشد می دهند.
هوش هیجانی در نتایج مربوط به سلامت اثر شدیدی دارد زیرا از استرس موجود به هنگام مقابله با وضعیتهای دشوار می کاهد. بیماریهای کشنده، ترس، بدگمانی شدیدی ایجاد می کند و به نفع بیمار است که به آنها بپردازد و آنها را درک کنند. اثر فیزیکی هوش هیجانی بقدری قوی است که تحقیقات انجام شده در دانشکده پزشکی عملا ثابت کرده است که همراه با تغییرات هوش هیجانی، تغییرات فیزیکی در مغز مشکل می گیرد. توانمندیها و شایستگی های اجتماعی و هیجانی از عوامل تعیین کننده و تاثیرگذار بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی محسوب می شود.
واژه های کلیدی: هوش هیجانی، سلامت روان، موفقیت تحصیلی

فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
اهداف پژوهش
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه پژوهش
تعاریف و اصطلاحات
مقدمه
روش تحقیق
متغیرهای تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
پرسشنامه
تفسیر نتایج هوش هیجانی
روش آماری برای تجزیه و تحلیل
مقدمه
تعریف هوش از نظر پیاژه
تعریف هوش از نظر بینه و سیمون
تعریف هوش از نظر ترمن
تعریف هوش از نظر وکسلر
تعریف هوش از نظر هامفریز
تعریف هوش از نظر بورینگ
تعریف هوش از نظر روانشناسان
تعریف تربیتی هوش
تعریف تحلیلی هوش
تعریف کاربردی هوش
تاریخچه هوش
انواع هوش
۱-هوش از دیدگاه ثرندایک
۲- هوش از دیدگاه اسپیرمن
۳-هوش از دیدگاه ترستون
۴- هوش از دیدگاه اشتنرنبرگ
۵- هوش از دیدگاه گاردنر
هوش برون فردی
طبقه بندی افراد از نظر هوشی
الف/ عقب مانده ذهنی
طبقه بندی افراد از نظر هوشی در گذشته
ویژگی افراد خلاق از نظر مک کینون (۱۹۶۲)
طبقه بندی افراد خلاق از نظر والاچ و کوگان (۱۹۶۵): (همان منبع)
هوش و خلاقیت
الف- پرورش توانایی های خود فرد
ب- پرورش توانایی های دیگران
تقسیم بندی افراد از نظر هوشی
عوامل موثر بر هوش
۱- تفاوت جنسی
۲-جمعیت خانواده و ترتیب تولد
۳-پایگاه شغلی پدر و مادر
۴-پایگاه اجتماعی و اقتصادی
۵-عوامل فرهنگی و محیط آموزشی
نظریه های هوش
نظریه رواسنجی
نظریه عصبی- زیستی
نظریه رشدی
۱- دوره حسی- حرکتی (از تولد تا ۲ سالگی)
۲- دوره پیش عملیاتی (۲-۷ سالگی)
۳- دوره عملیات عینی (۷ تا ۱۱ سالگی)
۴-دوره عملیات صوری (۱۱ سالگی به بعد)
نظریه شناختی و پردازش داده ها
انواع آزمونهای هوش
-آزمونهای انفرادی
۱-آزمون استنفورد- بینه
الف- فرم ۱۹۶۰ آزمون استنفورد- بینه
ب- فرم جدید‌ آزمون استنفورد- بینه
۲-آزمون وکسلر
مقیاس هوش کلامی
مقیاس هوش عملی
آزمونهای گروهی
مولفه های هیجان
شدت هیجان
پایایی هیجانی
خلوص هیجان
درون نگری
ابعاد ارزیابی
برانگیختگی و هیجان
تعاریف هیجان
نظریه های هیجانی
نظریه جیمز- لاک
نظریه بازخورد
نظریه کانن- بارد
نظریه فعال سازی
نظریه انگیزشی
نظریه روانکاوی
نظریه رفتاری
اصول موضوعی نظریه هیجان
انواع اصلی رفتارهای تطبیقی
الگوی اصلی رفتاری
هیجانهای اولیه
(بعد ترس)
(بعد شادی)
(بعد اندوه)‌
(بعد پذیرش)
(بعد تنفر)‌
(بعد تعجب)
(بعد انتظار)
مقدمه
تاریخچه بهداشت روانی
تعریف بهداشت روانی (از نظر کارشناس بهداشت جهانی)
اهداف بهداشت روانی
تعاریف بهداشت روانی
بهداشت روانی از نظر سازمان بهداشت جهانی
بهداشت روانی از نظر فرهنگ بزرگ روانشناسی لاروس
بهداشت روانی از نظر انجمن بهداشت روانی کانادا
تعریف دیگر از بهداشت روانی
کنگره جهانی بهداشت روانی درسال ۱۹۴۸ بهداشت روانی
تعریف بهداشت روانی از نظر مکاتب مختلف روانشناسی
مکتب زیست گرایی (گنجی، ۱۳۷۶)
مکتب روانکاوی (همان منبع)
مکتب انسان گرایی (گنجی، ۱۳۷۶)
مکتب بوم شناسی (گنجی، ۱۳۷۶)
اصول بهداشت روانی
ابعاد بهداشت روانی
۱-پیشگیری نوع اول
۲- پیشگیری نوع دوم
۳-پیشگیری نوع سوم (یا ثالثیه)
مکانیسمهای روانی
۱-واپس زدن یا سرکوب کردن
۲-تعویض یا جابجایی
۳-برون فکنی یا فرافکنی
۴-جبران یا تلافی
۵- خیالبافی (رویا پرستی)
۶-همانند سازی (تشبیه)
۷-انکار یا انکار واقعیت
۸-بازگشت کودک نشی، عقب نشینی
۹- دلیل تراشی
۱۰- واکنش معکوس یا عکس العمل سازی
۱۱- تظاهر به بی میلی
۱۲- درونفکنی
۱۳- پرخاشگری
مقدمه
تاریخچه هوش هیجانی
هوش هیجانی از نظر استیومن
هوش هیجانی از نظر سالوی و مییر
هوش هیجانی از نظر تایلور
هوش هیجانی از نظر بار-اُن
مولفه های هوش هیجانی بار-ان
هوش هیجانی از نظر کولمن
تعریف هوش هیجانی
ویژگی هوش هیجانی
دیدگاههای هوش هیجانی
دیدگاه توانمندی (پردازش اطلاعات)
دیدگاه مختلط
شاخه بندی هوش هیجانی
نگاه اجمالی به ظهور مفهوم هوش هیجانی
راههای پیشرفت هوش هیجانی
تفاوت EQ با IQ
بی اطلاعی عمومی از هوش هیجانی
هوش هیجانی و سلامت روان
هوش هیجانی و موفقیت شغلی
هوش هیجانی قابل تغییر است
هوش هیجانی با سن ارتباط دارد
عناصر (مهارتهای هوش هیجانی)
الف/ شناسایی حالتهای هیجانی
۱-شناسایی حالتهای هیجانی خود
۲-شناخت حالات هیجانی دیگران
روشهای ارزشیابی حالات هیجانی در دیگران
ب/ درک هیجانها
ج/ تنظیم و کنترل هیجانها
چگونه هیجانهای خود را تنظیم کنیم؟
۱-جلوگیری
۲-ارزیابی مجدد شناختی
۳-تغییر جهت توجه
۴-برنامه ریزی فعال
۵-کمک خواهی
د/ استفاده موثر از هیجانها
۱-استفاده موثر از هیجانها برای تقویت کارایی
۲-استفاده از هیجانها برای تاثیرگذاری در دیگران
۱/ارعاب
۲/ التماس و درخواست
۳ / چاپلوسی
۴/ ایجاد احساس گناه
۳) استفاده از هیجانها برای بهتر کنترل کردن تعارضها
آزمونهای هوش هیجانی
تحقیقات داخلیپایان نامه تاثير هوش هيجاني بر سلامت رواني


تاثیر هوش هیجانی و موفقيت تحصيلي


رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی


نقش هوش هیجانی از دبيرستان به دانشگاه


رابطه سلامت روانی با هوش هیجانی


پایان نامه نقش هوش هیجانی


پایان نامه نقش سلامت روانی بر موفقیت


ت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تاثیر هوش هیجانی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی از ...

تاثیر هوش هیجانی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی از دبیرستان به دانشگاه دسته: علوم تربیتی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 113 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 202 پژوهشهای انجام شده در زمینه رابطه هوش هیجانی با مؤلفه سلامت ...

سلامت رواني - ketabpich.yektablog.net

روانشناسي به نام لگمن اظهار دارد كه هوش شناختي در بهترين شرايط تنها 20 درصد از موفقيت ها را موجب ميشود و 80 درصد از موفقيت ها به عوامل ديگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسياري از موقعيت ها در گروه مهارت هاي هيجاني است.

SID.ir | رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني و عملکرد تحصيلي ...

به اين منظور تعداد 200 نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي به نسبت مساوي از هر دو جنس انتخاب شدند و پرسشنامه هوش هيجاني بار- ان و همچنين پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ (ghq) را ...

بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی

پایان نامه های کارشناسی ارشد و پروپوزال تحقیق کنونی با هدف بحث و بررسی در رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی به انجام رسیده است. نمونه پژوهش مشتمل بر 153

SID.ir | بررسي ارتباط هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي در ...

بررسي تاثير هوش هيجاني بر سلامت رواني و موفقيت تحصيلي در مرحله انتقال از دبيرستان به دانشگاه; ارتباط سلامت رواني و ساير ويژگيهاي فردي با موفقيت تحصيلي در دانشجويان دانشگاههاي اراک

دانلود مقاله تاثير آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و ...

عنوان: تاثير آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : ۸۴ حجم فایل : ۶۸ کیلوبایت. بخشی از مقاله تاثير آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع ...

بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی

پایان نامه های کارشناسی ارشد و پروپوزال تحقیق کنونی با هدف بحث و بررسی در رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی به انجام رسیده است. نمونه پژوهش مشتمل بر 153

برترين پکيج تحقيق هيجانات و خلق ها - دانلود فايل

برترين پکيج تحقيق هيجانات و خلق ها - دانلود فايل 1 . برترین پکیج تحقیق هیجانات و خلق ها - دانلود فایل‎14 نوامبر 2016 ... برترین پکیج تحقیق هیجانات و خلق ها - دانلود فایل. با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان هموطن گرامی سلام.به ...

بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی

پایان نامه های کارشناسی ارشد و پروپوزال تحقیق کنونی با هدف بحث و بررسی در رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی به انجام رسیده است. نمونه پژوهش مشتمل بر 153

تحقیق تأثیر هوش هیجانی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی از ...

تحقیق تأثیر هوش هیجانی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی از دبیرستان به دانشگاه مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۲۵ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق تأثیر هوش هیجانی بر ...

دانلود مقاله تاثير آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و ...

عنوان: تاثير آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : ۸۴ حجم فایل : ۶۸ کیلوبایت. بخشی از مقاله تاثير آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع ...

هيجاني - az3da.rozblog.com

هستند و هوش هيجاني و سلامت رواني دانشجويان رشته تربيت بدني در ... گلمن در توصيف از هوش هيجاني به ۵ ... بدست آمده از طريق شهود بخاطر ... تاثير هوش هيجاني بر رضايت شغلي، عملكرد شغلي و تعهد ...

تحقیق تأثیر هوش هیجانی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی از ...

برچسب ها : پایان نامه تأثير هوش هيجاني بر سلامت رواني و موفقيت تحصيلي از دبيرستان به دانشگاه, پروژه تأثير هوش هيجاني بر سلامت رواني و موفقيت تحصيلي از دبيرستان به دانشگاه, تأثير هوش هيجاني بر ...

پاورپوینت فرآیند تراوش تبخیری


پروژه پاورپوینت اینترنت اشیاء


پاورپوینت انواع پنجره در ساختمان از قاب‌های چوبی تا UPVC


آموزش بهینه سازی و سئو سایت های وردپرس با yoast seo


شناخت داعش و تفکرات وهابی


پاورپوینت روانشناسي كودك و روش های تربیت فرزند


گزارش کارورزی سازمان آموزشی و غیر آموزشی


نقشه بخش های شهرستان تربت حیدریه


بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و


گزارش کارآموزی اجراي سازه آپارتماني با سيستم اسکلت فلزي