دانلود رایگان


بررسی امکان و ضرورت معاد - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی امکان و ضرورت معادبخشی از مقدمه:
بحث ما درباره مسأله معاد است. مسأله معاد از نظر اهميت، بعد از مسأله توحيد مهمترين مسأله ديني و اسلامي است. پيغمبران (و بالخصوص آنچه از قرآن در باره پيغمبر ما استفاده مي‌شود) آمده‌اند براي اينكه مردم را به اين دو حقيقت مؤمن و معتقد كنند: يكي به خدا (مبدأ) و ديگر به قيامت و يا فعلاً به اصطلاح معمول ما معاد مسأله معاد چيزي است كه براي يك مسلمان ايمان به آن لازم است، يعني چه؟ يعني در رديف مسائلي نيست كه چون از ضروريات اسلام است و ايمان به پيغمبر ضروري است، پس ايمان به آن هم به تبع ايمان به پيغمبر ضروري است. ما بعضي چيزها داريم كه بايد به آنها معتقد بود، به اين معنا كه اعتقاد به آنها از اعتقاد به پيغمبر منفك نيست، «بايد» به اين معناست نه به معني تكليف، به معني اين است كه انفكاك‌پذير نيست كه انسان به پيغمبر و اسلام ايمان و اعتقاد داشته باشد ولي به اين چيز ايمان نداشته باشد. مثلاً روزه ماه رمضان، مي‌گويند كه روزه ماه رمضان از ضروريات اسلام است. اگر كسي روزه نگيرد و بدون عذر روزه بخورد، اين آدم فاسق است ولي اگر كسي منكر روزه باشد، از اسلام خارج است، چرا؟ براي اينكه اسلام ايمان به وحدانيت خدا و ايمان به پيغمبر است و امكان ندارد كه كسي به گفته پيغمبر ايمان داشته باشد ولي روزه را منكر باشد، چون اينكه در اين دين روزه هست از ضروريات و از واضحات است، يعني نمي‌شود انسان در ذهن خودش ميان قبول گفته‌هاي پيغمبر و منها كردن روزه تفكيك كند. ولي خود مسأله اعتقاد به روزه داشتن مستقلاً موضوع ايمان و اعتقاد نيست. يعني در قرآن هيچ جا وارد نشده : « كساني كه به روزه ايمان مي‌آورند». اما گذشته از اينكه مسأله معاد و قيامت مثل روزه از ضروريات اسلام است (يعني نمي‌شود كسي معتقد به پيغمبر باشد ولي منكر معاد باشد ) در تعبيرات قرآن كلمه ايمان به قيامت، ايمان به يوم آخر آمده است، يعني پيغمبر مسأله معاد را به عنوان يك چيزي عرضه كرده است كه مردم همان‌طوري كه به خدا ايمان و اعتقاد پيدا مي‌كنند، به آخرت هم بايد ايمان و اعتقاد پيدا كنند، كه معني آن اين مي‌شود كه همين‌طوري كه خداشناسي لازم است ( يعني انسان در يك خدي مستقلاً با فكر خودش بايد خدا را بشناسد) در مسأله معاد نيز انسان بايد معادشناس باشد, يعني پيغمبر نيامده است كه در مسأله معاد بگويد چون من مي‌گويم معادي هست شما هم بگوييد معادي هست، مثل اينكه من گفتم روزه واجب است شما هم بگوييد روزه واجب است ، نه . ضمناً افكار را هدايت و رهبري و دعوت كرده كه معاد را بشناسند، معرفت و ايمان به معاد پيدا كنند.

فهرست مطالب:
مقدمه
۱- پیشینه تاریخی
بازگشت، چگونه؟!
۲- فلسفه معاد
الف ـ واژه دنیا
ب ـ دنیا برای آخرت
ج- از دنیا باید به میزان نیاز برگرفت
د- معانی دنیا و آخرت
هـ ـ تفاوت انبیاء و اولیاء با سایر مردم در توجه به دنیا
و- دنیا دار ثواب و عقاب نیست
ز- محرومیت انسان از دنیا نشانه لطف حق به اوست
ح- تفاوت آتش دوزخ با آتش دنیا:
ط- شناخت دنیا و آخرت موجب حب آخرت
ی- نقد نظریه غلبه خوب یا رجاء در دنیا و آخرت
ک- رسوایی جدال کننده در دنیا و آخرت
ل- عدم معرفت حقیقت نعمت و عذاب آخرت در این دنیا
م- در نکوهش دنیا
ن- در صفت دنیا
س- در باب فانی بودن دنیا
ع- در فضیلت پیامبر و تحقیر دنیا
ف- در توصیف دنیا و آخرت
۴/۲- دلایلی بر قاطعیت و اثبات معاد
۱/۴/۲- آفرینش نخستین دلیل قاطعی است بر معاد
۲/۴/۲- اعتقاد به معاد یک امر فطری است.
۳/۴/۲- بازتاب معاد در زندگی انسانها
۴/۴/۲- دلایل عقلی معاد
الف- برهان حکمت
ب- برهان عدالت
ج ـ برهان هدف
د ـ برهان نفی اختلاف
۵/۲- قرآن و مسئله معاد
۱/۵/۲- معاد جسمانی
۲/۵/۲- استدلالهای قرآن بر معاد
۳- مرگ
۱/۳- ماهیت مرگ از نظر قرآن
۲/۳- در آستانه مرگ
۳/۳- فشار قبر
۴/۳- خوف از مرگ
۵/۳- تناسب صورت اخروی با ملکات نفس در هنگام مرگ
۶/۳- علل کراهت ناقصان و متوسطان و کاهلان از موت
۷/۳- مومنان از مرگ کراهت ندارند بلکه ترسانند
۸/۳- دیدار پیامبر ، ائمه و فرشتگان هنگام مرگ
۹/۳- در سفارش به تقوی و ذکر مرگ
۱۰/۳-برزخ
۴- معانی روح
۱ / ۴- مسأله روح در قرآن
۲/۴- اشکال کافران و پاسخ قرآن
۵- عقاید معتقدان به تناسخ
۶- خصوصیات زندگی روح در عالم برزخ
۷- قیامت
۱/۷- افراد در قیامت چگونه می‌شوند
۲/۷- نامه اعمال انسانها
۳/۷- رستاخیز بزرگ
۱/۳/۷- پرسش و حسابرسی اعمال
۲/۳/۷- پل صراط یا گذرگاه خطرناک دوزخ
۳/۳/۷- گواهان محشر
۴/۳/۷- نابودی جهان و زنده شدن مردگان
۵/۳/۷- شبه آکل و مأکول
۶/۳/۷- قطعیت قیامت کبری از نظر قرآن
۷/۳/۷- استدلالهای قرآن در مورد قیامت
۸/۳/۷- شفاعت
۸- بهشت و جهنم
۱/۸- بهشت
۲/۸- جهنم
۳/۸- اختلاف در مخلوق و موجود بودن بهشت
۴/۸- خداوند جوینده دانش را به بهشت می‌برد
نتیجه
فهرست منابع و مأخذپایان نامه اعتقاد به معاد


تحقیق بررسی امکان معاد


پایان نامه اعتقاد به قیامت


پایان نامه ضرورت معاد


بررسی ضرورت معاد


بررسی لزوم معاد در اسلام


بررسی امکان معاد در قرآن


ضرورت معاد در روایات


پروژه ضرورت امکان معاد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ضرورت معاد - ویکی فقه

حکما و متکلمان دلائل زیادی بر ضرورت معاد اقامه کرده‌اند که منبع و منشأ همه این دلائل را می‌توان در آیات قرآن جستجو کرد. در این فصل به برخی از دلایل قرآنی اشاره می‌کنیم: ← هدفمندی آفرینش دلیل اول این که خداوند حق است و ...

تحقیق کامل در مورد معاد

بنابراين هم معترض جريان خلل ناپذير معاد بوده وهم دليل قاطع آن را ارائه مي ‎ دهد و ضرورت معاد را در پرتو شناخت جهان و همچنين شناخت انسان تبيين مي ‎ كند؛ يعني عالم مشهود و جهان طبيعي را آن چنان كه هست و همين طور انسان را آن ...

بررسی امکان و ضرورت معاد

بررسی امکان و ضرورت معاد,امکان و ضرورت معاد,تحقیق معاد,تحقیق درباره معاد,تحقیق در مورد معاد,مسأله معاد,تحقیق مسأله معاد,تحقیق درباره مسأله معاد,تحقیق در مورد مسأله معاد,تحقیق اندیشه اسلامی,تحقیق درس اندیشه اسلامی ...

معاد و جاودانگی انسان - مقاله 1

از آنجمله، شیخ الرئیس در این مورد مباحثی را ارئه داده است و از آنجا که یک فیلسوف مسلمان است در مورد مرگ و معاد نیز بررسی های خاصی دارد و به نتایج قابل توجهی دست پیدا کرده است. 1.

تبیین معاد و ضرورت آن و بررسی شبهات از دیدگاه متکلمین مسلمان

پس از بیان مقدمه و کلیاتی از مسائل رساله راجع به ضرورت و امکان معاد ، معاد در لغت و اصطلاح و در آیات و روایات ، در فصل دوم نگارنده به بررسی و تبیین معاد از دیدگاه متکلمین مسلمان می پردازد .

ضرورت معاد - ویکی فقه

حکما و متکلمان دلائل زیادی بر ضرورت معاد اقامه کرده‌اند که منبع و منشأ همه این دلائل را می‌توان در آیات قرآن جستجو کرد. در این فصل به برخی از دلایل قرآنی اشاره می‌کنیم: ← هدفمندی آفرینش دلیل اول این که خداوند حق است و ...

مقاله58_بررسی امكان و ضرورت معاد124ص - پروژه ها

مقاله۵۸_بررسی امکان و ضرورت معاد۱۲۴ص. امکان و ضرورت معاد مقدمه بحث ما درباره مسأله معاد است. مسأله معاد از نظر اهمیت، بعد از مسأله توحید مهمترین مسأله دینی و اسلامی است.

بررسی امکان و ضرورت سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)

هدف:مطالعة حاضر با هدف بررسی امکان و ضرورت سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) انجام شد. روش: روش انجام این تحقیق، کتابخانه‌ای بود که با روش تحلیل داده‌ها از آثار امام خمینی انجام شد. بدین صورت که ضمن ارائة تعریف سبک زندگی ...

تحقیق کامل در مورد معاد

بنابراين هم معترض جريان خلل ناپذير معاد بوده وهم دليل قاطع آن را ارائه مي ‎ دهد و ضرورت معاد را در پرتو شناخت جهان و همچنين شناخت انسان تبيين مي ‎ كند؛ يعني عالم مشهود و جهان طبيعي را آن چنان كه هست و همين طور انسان را آن ...

بررسی امکان و ضرورت معاد

بررسی امکان و ضرورت معاد,امکان و ضرورت معاد,تحقیق معاد,تحقیق درباره معاد,تحقیق در مورد معاد,مسأله معاد,تحقیق مسأله معاد,تحقیق درباره مسأله معاد,تحقیق در مورد مسأله معاد,تحقیق اندیشه اسلامی,تحقیق درس اندیشه اسلامی ...

ضرورت معاد - aftabir.com

۴) آیاتی كه معاد را به عنوان یك وعده حتمی و تخلف ناپذیر الهی, معرفی می كند و در واقع, وقوع معاد را از راه اخبار مخبر صادق, اثبات می نماید. ۵) آیاتی كه اشاره به برهان عقلی بر ضرورت معاد دارد.

بررسی تطبیقی امکان، ضرورت و کیفیت معاد در دین زرتشت و اسلام

باور به معاد، از اصول اساسی ادیان الهی است. موضوع این نوشتار، بررسی تطبیقی امکان، ضرورت و کیفیت معاد از منتظر دین زرتشت و اسلام است.

دلایل عقلی و فطری معاد چیست؟ - گنجینه پاسخ ها - اسلام ...

الف) مفهوم معاد، ب) امکان و وقوع معاد، ج) ادعاها و توصیفات، د) اثبات معاد. الف) مفاهیمى مانند: 1. بازگشت به موطن اصلى، 2. مرگ بعد از زندگى و زندگى بعد از مرگ، 3.

پایان نامه بررسی امكان و ضرورت معاد - کتافایل

مقاله بررسی امكان و ضرورت معاد. دانلود مقاله بررسی امكان و ضرورت معاد مقدمه بحث ما درباره مسأله معاد است. مسأله معاد از نظر اهميت، بعد از مسأله توحيد مهمترين مسأله ديني و اسلامي است. پيغمبران ...

در باب امکان رئالیسم ساختاری

تاملاتی چند در باب امکان و ضرورت اسلامی شدن دانشگاه. 0. متن کامل از رئالیسم انتقادی تا علم دینی بررسی و نقد آرای عماد افروغ در باب علم دینی ...

معاد چیست؟ - اهمیت معاد در آیات قرآن و روایات | سایت ...

بحث معاد به قدری دارای اهمیت بوده که حدود ۱۴۰۰ آیه‌ی قرآن، در رابطه با معاد است و تقریبأ در هر صفحه‌ای ذکری از معاد آمده است.[۳] در ۸۰ سوره از قرآن در مورد قیامت بحث شده است، دلیل چرایی این گستردگی را می‌توان در آیه ذیل ...

دلایل اثبات معاد - مقالات

شبهات منکران معاد. 2 دلیلی بر امکان معاد وجود ندارد. 2 معاد از اساطیر پیشینیان است. 2 معاد دروغ بستن بر خدا است. 3 اگر معاد حق باشد پس باید پداران ما زنده شوند. 3 معاد امکان ندارد. 4 دلایل ضرورت معاد. 7

معاد و جاودانگی انسان - مقاله 1

از آنجمله، شیخ الرئیس در این مورد مباحثی را ارئه داده است و از آنجا که یک فیلسوف مسلمان است در مورد مرگ و معاد نیز بررسی های خاصی دارد و به نتایج قابل توجهی دست پیدا کرده است. 1.

بررسی امکان و ضرورت سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)

هدف:مطالعة حاضر با هدف بررسی امکان و ضرورت سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) انجام شد. روش: روش انجام این تحقیق، کتابخانه‌ای بود که با روش تحلیل داده‌ها از آثار امام خمینی انجام شد. بدین صورت که ضمن ارائة تعریف سبک زندگی ...

بررسي مواضع صحابه نسبت به تحولات سياسي- اجتماعي عصر امويان


بررسی حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهای زیرزمینی


پاورپوینت مقدمه اي بر تغييرات محيطي


پایان نامه با موضوع بررسی سطوح استفاده افراد از مکانیسم های دفاعی و تأثیر آن بر رضایت مندی زناشویی


طراحی خانه کودک


بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان یک کلان شهر


بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان یک کلان شهر


برنامه ریزی مدیریت محدوده پروژه


آموزش برنامه نویسی اندروید (Java Programming for Android Developers)


پروژه ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی دوره ابتدایی