دانلود رایگان


بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنماییچکیده:
خداوند متعال در طول تاریخ پیامبران زیادی را برای ارائه دین و تقویت دین داری انسان ها به منظور جلوگیری از انحراف بشر ارسال نموده است از طرف دیگر پیامبران آسمانی نیز دعوت مردم به سوی خدا را در راس اهداف و برنامه های خود قرار داده اند مهمترین گام برای رسیدن به این اهداف تربیت افراد بشر به سمت اخلاق و دین است. حتی در قرن بیست ویکم به بعد نیز علی رغم پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی میل به پرسش در وجود انسان ها شعله می کشد و قیام ها و جنگهای زیادی بر سر مساله دین و مذهب به وقوع پیوسته و یا در حال وقوع است . برای قرارگرفتن گرایش فطری انسانها به سمت خدا و دین «شیوه آموزش و تربیت دینی توسط والدین و نظام آموزشی مهمترین و موثرترین راه برای نیل به این مقصود است.»
در نظام آموزشی برای تربیت دینی عوامل بسیاری دخیل هستند مانند رفتار و منش معلم، شیوه تدریس، محتوای تدریس .... و ما در بین این عوامل کتب دینی مقطع راهنمایی را انتخاب نمودیم تا ببینیم چه میزان از شیوه های تربیتی امام علی (ع) برای تربیت دینی نوجوان در آن استفاده شده است.
در این راستا فصل اول شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت موضوع ، بیان اهداف، سوالات پژوهش و تعریف واژه ها می باشد و فصل دوم به دو بخش تقسیم می شود که بخش اول شامل موضوع تربیت، هدفهای تربیت در اسلام، ارزش و اهمیت تربیت، اصول و مبانی و روشهای تربیت، دین، فلسفه و ضرورت دین، اهمیت تربیت دینی، زمان تربیت دینی، طریق آموزش دینی، اصولی درتربیت دینی، آسیب شناسی دینی و بخش دوم به معرفی نهج البلاغه و ضرورت تربیت از دید نهج البلاغه ، عوامل موثر در تربیت، اصول و مبانی روشهای تربیتی از دید نهج البلاغه می باشد و سپس یک نمونه عملی یعنی قسمتـی از نـامـه 31 نهج البلاغه و در انتهای این بخش به پیشینه نظری تحقیق اشاراتی داشته است.
در فصل سوم به روش اجرای پژوهش نگاهی داشته که از روش مطالعاتی و توصیفی استفاده گردیده است.
و در فصل چهارم نیز به بیان اهداف ، محتوا و روشهای تربیتی کتب دینی پرداخته شده و میزان بکارگیری روشهای تربیتی نوجوانان درکتب دینی را بررسی و در انتهای فصل نمودارهای توصیفی از مطالب جمع آوری شده را ارائه و به سوال های پژوهش پاسخ داده شد است.
و در فصل پنجم بعد از ذکر بیان مسئله ، روش یافته ها به صورت خلاصه بیان شده است که حاصل آن این است که از بین 9 روش تربیتی استخراج شده از نهج البلاغـه 6 روش درکتب دینی می باشد (روش الگویی، محبت، تذکر، موعظه، عبرت، تشویق و تنبیه) و 3 روش که روش عملی تر می باشد یافت نشد (روش توبه، ابتلا و امتحان، مراقبت و محاسبه) و در پایان این فصل به پیشنهادها و محدودیتهای تحقیق اشاره شده است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت موضوع
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
تعاریف واژه ها و اصطلاحات
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
روش تحقیق
فصل دوم: پیشینه تحقیق و ادبیات تحقیق
مقدمه
بخش اول: موضوع تربیت
ارزش و اهمیت تربیت
جایگاه تعلیم و تربیت
هدفهای تربیت در اسلام
اصول و مبانی وروشهای تربیت
مفهوم دین
فلسفه و ضرورت دین
اهمیت تربیت دینی
زمان تربیت دینی
طریق آموزش دینی
اصولی در تربیت دینی
آسیب شناسی تربیت دینی
موانع تربیت دینی نسل نوجوان در نهاد خانواده
موانع تربیت دینی نسل جوان در نهاد جامعه
موانع تربیت دینی نسل نوجوان در نهاد نظام آموزشی
بخش دوم: آشنایی با نهج البلاغه
ضرورت تربیت از دیدگاه نهج البلاغه
امکان تربیت از دیدگاه نهج البلاغه
تربیت پذیری انسان از دیدگاه نهج البلاغه
ارزش تربیت از دیدگاه نهج البلاغه
هدفداری تربیت ازدیدگاه نهج البلاغه
ضرورت شتاب در تربیت نوجوان از دیدگاه نهج البلاغه
عوامل موثر در تربیت از دیدگاه نهج البلاغه
وراثت
محیط
محیط جغرافیایی
سختیها و شداید
کار
عوامل ماورای طبیعت
اراده انسان
مبانی تربیت از دیدگاه نهج البلاغه
مبانی هستی شناسی (معرفت به خداوند ، به دین و جهان آخرت)
مبانی انسان شناختی (عقل، اراده ، تاثیرپذیری ...)
اصول تربیتی از دیدگاه نهج البلاغه
اصل اعتدال
اصل تدرج و تمکن
اصل تسهیل و تیسر
اصل زهد
اصل تعقل
اصل تفکر
اصل تدبر
اصل کرامت
اصل عزت
روشهای تربیتی از دیدگاه نهج البلاغه
روش الگویی
روش محبت
روش تذکر
روش عبرت
روش موعظه
روش تشویق و تنبیه
روش توبه
روش ابتلاء و امتحان
روش مراقبه و مطالبه
بررسی نمونه عملی در سیره امام علی (ع)
نامه 31 نهج البلاغه سفارشات امام علی (ع) به فرزندش امام حسن مجتبی (ع)
پیشینه نظری تحقیق (تحقیقات انجام شده در داخل کشور)
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
مقدمه
جامعه
نمونه
روش اجرای پژوهش
روش جمع آوری اطلاعات
طرح پژوهش
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه
معرفی سیر تربیتی کتاب دینی مقطع اول راهنمایی و بیان هدف محتوا و روش
معرفی سیر تربیتی کتاب دینی مقطع دوم راهنمایی و بیان هدف محتوا و روش
معرفی سیر تربیتی کتاب دینی مقطع سوم راهنمایی و بیان هدف محتوا و روش
یک نگاه کلی به مباحث تربیتی امام علی (ع) و نمودار توصیفی
پاسخ به سوالهای پژوهشی
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها
بیان مسئله، روش و یافته ها به صورت خلاصه
نتیجه گیری
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادها
فهرست منابع و ماخذ
فهرست نمودارها
چکیده انگلیسیپایان نامه روشهای تربیت دینی


میزان بکارگیری روش های تربیت دینی


پایان نامه تربیت دینی نوجوانان


تربیت از منظر نهج البلاغه


بررسی تعلیم و تربیت در کتب دینی راهنمایی


بکار گیری روشهای تربیت اسلامی


پایان نامه تعلیم و تربیت اسلامی


پایان نامه ارشد تر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تربیت دینی - بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر ...

این تحقیق دانشجویی بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه مشتمل بر۱۲۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

دانلود مقاله بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی ...

صفحه نخست / مقالات رشته برنامه ریزی درسی / ; دانلود مقاله بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی

بررسی میزان بکارگیری روش‌های تربیت دینی نوجوانان از منظر ...

دینی، نهج، دینی، روش، تحقیق، مقطع، میزان، های، البلاغه، منظر، بررسی، نوجوانان، تربیت، بکارگیری، راهنمایی، کتب WORD 413 قابل ویرایش Link

دانلود کنش پژوهی بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی ...

دانلود کنش پژوهی بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی دانش آموزان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع متوسطه اول فرمت فایل ورد (word)و قابل ویرایش تعداد صفحات 132 صفحه قسمتی از فایل

بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر ...

برچسب: بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی, پایان نامه, پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی نهج البلاغه, پایان نامه نهج البلاغه و دانش آموزان, تحلیل محتوا کتاب ...

مقاله در مورد تربیت در نهج البلاغه - مگ ایران | دانلود ...

در. قسمتى از بحث، روش علمى را مورد حمایت قرار مى‏دهد، اما در قسمت دیگر، طرق غیر علمى یا ضد ... دانلود مقاله بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی ...

تحلیل و بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان ...

تحلیل و بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی دارای 130صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

تحقیق بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از ...

تحقیق بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی 2018-07-30 — 2020-06-17 — Siamak ADN — ارتباط با ما

پایان نامه بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی ...

پایان نامه بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه. تعداد صفحات : ۴۳۰. نوع فایل : ورد و قابل ویرایش. چکیده

تحقیق بررسی میزان بکارگیری روش‌های تربیت دینی نوجوانان از ...

بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی، فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد WORD 133 قابل ویرایش Link

روش تحقیق درباره تربیت دینی در نوجوانان

روش تحقیق درباره تربیت دینی در نوجوانان مقدمه: از آنجائیکه نظام مقدس جمهوری اسلامی فقط و فقط از طریق اعتماد عمیق اقشار ملت به اسلام عزیز متداوم و پایدار می‌ماند و نظام جمهوری اسلامی چیزی جز ظهور حیات اسلامی در عرصه ...

بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر ...

بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 3 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 229 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 410 دراین تحقیق به بررسی دیدگاه های ...

معماری و فرقه های دینی(بهائیت) | oxu500

معماری و فرقه های دینی(بهائیت) مقاله ای در مورد ارتباط مذاهب و معماری در قالب یه فایل word در 15 صفحه قابل ویرایش با فرمت ppt مشخصات فایل توضیحات کامل فهرست…

معماری و فرقه های دینی(بهائیت) | oxu500

معماری و فرقه های دینی(بهائیت) مقاله ای در مورد ارتباط مذاهب و معماری در قالب یه فایل word در 15 صفحه قابل ویرایش با فرمت ppt مشخصات فایل توضیحات کامل فهرست…

تحقیق بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از ...

تحقیق بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی 2018-07-30 — 2020-06-17 — Siamak ADN — ارتباط با ما

پروپوزال بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان ...

پروپوزال بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب ... بشر از دین می باشد و صاحب نظران و اندیشمندان تنها راه خروج از بن بسـت هـای فـرهنـگی و اخلاقی ...

بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر ...

بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 3 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 229 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 410 دراین تحقیق به بررسی دیدگاه های ...

روش تحقیق درباره تربیت دینی در نوجوانان

روش تحقیق درباره تربیت دینی در نوجوانان مقدمه: از آنجائیکه نظام مقدس جمهوری اسلامی فقط و فقط از طریق اعتماد عمیق اقشار ملت به اسلام عزیز متداوم و پایدار می‌ماند و نظام جمهوری اسلامی چیزی جز ظهور حیات اسلامی در عرصه ...

بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر ...

برچسب: بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی, پایان نامه, پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی نهج البلاغه, پایان نامه نهج البلاغه و دانش آموزان, تحلیل محتوا کتاب ...

پایان نامه بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی ...

پایان نامه بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی چکیده دراین تحقیق به بررسی دیدگاه های امام علی(ع) در مورد تربیت اجتماعی پرداخته ایم و اهداف این تحقیق شناخت و معرفی دیدگاه های ...

تحقیق بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از ...

تحقیق بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی 2018-07-30 — 2020-06-17 — Siamak ADN — ارتباط با ما

پایان نامه بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی ...

پایان نامه بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه پایان نامه بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در 135 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی معارف و ...

تحقیق بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از ...

تحقیق بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی 2018-07-30 — 2020-06-17 — Siamak ADN — ارتباط با ما

بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر ...

بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 3 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 229 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 410 دراین تحقیق به بررسی دیدگاه های ...

بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر ...

برچسب: بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی, پایان نامه, پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی نهج البلاغه, پایان نامه نهج البلاغه و دانش آموزان, تحلیل محتوا کتاب ...

فایل آماده پاورپوینت آموزش نمودارها


تاثیر آموزش گروهی عزت نفس بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر


برنامه ريزي توليد و اجراي سيستم توليدي بهنگام (JIT)


پاورپوینت معماری روستای چوزه


پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف پت


بررسي تاثير معلوليت هاي جسمي حركتي بر ميزان هوش بهر كودكان


ماهیچه سازی به روش Cold box


معماری مبتنی بر سرویس گرایی در تجارت الکترونیک


راهنمای سيستم تهويه مطبوع پژو پارس (بخاری و کولر)


پایان نامه بررسی میزان تفاوت هیجان خواهی دانشجویان متاهل و مجرد