دانلود رایگان


بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهرانبخشی از چكيده:
اصطلاح عرضه عمومي اوليه عبارت است از اين كه يك شركت براي اولين بار در طول دوران فعاليت خود اقدام به عرضه سهام به عموم مي نمايد. در بورس هاي صاحب نام، سالانه شركت هاي زيادي براي اولين بار مبادرت به عرضه عمومي سهام خود مي نمايند كه در برخي موارد به 300- 400 مورد در سال نيز مي رسد؛ ليكن يكي از مسائلي كه در اين زمينه با آن روبه رو هستند، ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام مي باشد كه به دليل اهميت آن، موضوع پژوهش هاي بسياري واقع شده است؛ مهم ترين ناهنجاري هاي موجود در افت قيمت در بلند مدت، ارزش گذاري زير قيمت و عرضه هاي عمومي اوليه داغ مي باشند كه به بيان ساده تر 'بازده بلند مدت كمتر از بازده بازار ، بازده كوتاه مدت بالاتر از بازده بازار و بازار پر رونق' مي باشند. با توجه به اين كه ارزش گذاري زير قيمت و افت قيمت در بلند مدت، رايج تر هستند لذا مورد توجه بسياري از پژوهشگران واقع شده اند؛ در تحقيق حاضر نيز دو ناهنجاري گفته شده مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: كليات
1-1 مسئله پژوهش
1-2 پرسش هاي پژوهش
1-3 اهداف پژوهش و ضرورت آن
1-4 فرضيات پژوهش
1-5 تعاريف عملياتي
1-6 نهاد يا موسساتي كه مي توانند از يافته هاي اين پژوهش بهره گيرند
1-7 اطلاعات مربوط به روش شناسي پژوهش
1-7-1 تعريف جامعه آماري و ويژگي هاي آن
1-7-2 روش نمونه گيري و حجم تقريبي نمونه
1-7-3 ابزار سنجش، مقياس هاي سنجش ( پايايي- اعتبار)
1-7-4 روش تجزيه و تحليل داده ها
فصل دوم: مروري بر ادبيات نظري
2-1 مقدمه
2-2 نهادهاي مالي
2-3 بازار پول و سرمايه
2-3-1 بازار پول
2-3-2 بازار سرمايه
2-4 بازار اوليه و ثانويه
2-4-1 بازار اوليه
2-4-2 بازار ثانويه
2-5 بازارهاي متشكل و غير متشكل
2-5-1 بازار متشكل (سازمان يافته) بورس اوراق بهادار
2-5-2 بازار غيرمتشكل (خارج از بورس )
2-6 نقش بورس اوراق بهادار در كشور
2-7 عرضه عمومي اوليه
IPO 2-8 اعضاي تيم
2-9 روش هاي انجام عرضه عمومي اوليه
2-9-1 روش ثبت دفتري
2-10 فرايند ثبت دفتري
2-11 كشف قيمت عرضه عمومي اوليه
2-12 ناهنجاري هاي عرضه عمومي اوليه سهام
2-12-1 افت قيمت در بلند مدت
2-12-2 ارزش گذاري زير قيمت
2-12-3 عرضه عمومي اوليه داغ
2-13 عرضه عمومي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
فصل سوم: روش تحقيق
3-1 مقدمه
3-2 جامعه آماري
3-3 نمونه آماري
3-4 چهارچوب مفهومي تحقيق
3-5 متغيرهاي تحقيق
3-5-1 متغيرهاي مستقل بررسي ارزش گذاري زير قيمت
3-5-2 عوامل موثر بر افت قيمت در بلند مدت
3-6 ابزار و نحوه جمع آوري داده ها
3-7 روايي داده ها
3-8 پايايي داده ها
3-9 روش تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1 مقدمه
4-2 توصيف داده ها
4-3 آزمون نرمال بودن داده ها
4-4 آزمون فرضيات
4-4-1 فرضيه اول
4-4-2 فرضيه دوم
4-4-3 فرضيه سوم
4-5 خلاصه فصل
فصل پنجم: خلاصه و نتيجه گيري
5-1 مقدمه
5-2 خلاصه
5-3 متغيرهاي تحقيق
5-4 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيات
5-5 محدوديت هاي تحقيق
5-6 پيشنهادها
5-6-1 پيشنهاد مبتني بر نتايج تحقيق
5-6-2 پيشنهاد براي تحقيقات آينده
5-7 خلاصه فصل
ضمائم
پيوست 1
پيوست 2
...
...
...
پیوست 9
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتينپایان نامه ارزش گذاری زیر قیمت


اطلاعات حسابداری


اطلاعات مربوط به مالکیت


پایان نامه شرایط بازار


اطلاعات مربوط به انتشار سهام


انواع ناهنجاری عرضه عمومی اولیه سهام


افت قیمت سهام در بلند مدت


پایان نامه مدیریت بازرگانی


پایان نامه ارشد مدیریت م

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در ...

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران - دانلود رایگان دانلود رایگان بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در ...

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران دسته: حسابداری بازدید: 4 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 360 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 166 بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی انواع ...

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود. تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در ...

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران دسته: حسابداری بازدید: 4 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 360 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 166 بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه ...

پایان نامه بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی ...

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود. تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

بررسی انواع ناهنجاری مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در ...

در بورس هاي صاحب نام، سالانه شركت هاي زيادي براي اولين بار مبادرت به عرضه عمومي سهام خود مي نمايد كه در برخي موارد به 300-400 مورد در سال نيز مي رسد ؛ لیكن يكي از مسائلي كه در اين زمينه با آن روبه رو هستند،ناهنجاري هاي مربوط ...

پایان نامه بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی ...

پایان نامه بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس تهران ,دانشگاه الزهرا ء (س) دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد را در سایت دانلود پایان نامه های رشته حسابداری ...

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در ...

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران دسته: حسابداری بازدید: 4 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 360 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 166 بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه ...

پایان نامه بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی ...

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود. تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فایل بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه ...

موضوع [بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران ...

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در ...

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران 19 اکتبر , 2016 بازدید: 1320 دسته: حسابداري , مدیریت قیمت: 10000 تومان 9000 تومان

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در ...

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران. فهرست مطالب. فصل اول- كلیات 1. 1ـ1ـ مسئله پژوهش 2. 1ـ2ـ پرسش های پژوهش 2. 1ـ3ـ اهداف پژوهش و ضرورت آن 2. 1ـ4ـ فرضیات ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی انواع ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس تهران در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به ...

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در ...

دانلود :: پاورپوینت گسل ها در 31 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه تصاویر دقیق و جزییات گسلها; دانلود :: تحقیق كلیات جی ام پی در تولید فرآورده های گیاهی روشهای مطلوب تولید (gmp)

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در ...

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران 19 اکتبر , 2016 بازدید: 1320 دسته: حسابداري , مدیریت قیمت: 10000 تومان 9000 تومان

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در ...

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران 20 ژوئن , 2016 بازدید: 1043 دسته: مدیریت قیمت: 9900 تومان

عرضه اولیه ثامید | جزئیات عرضه اولیه توسعه و عمران امید

ثبت نماد ثامید. مدیریت پذیرش اوراق بهادار اعلام کرد ، با موافقت هیئت‌ پذیرش بورس اوراق بهادار سهام شرکت توسعه و عمران امید در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 28 / 05 / 1399 به عنوان پانصد و چهل و هشتمین شرکت پذیرفته شده در ...

پایان نامه بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی ...

پایان نامه بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس تهران ,دانشگاه الزهرا ء (س) دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد را در سایت دانلود پایان نامه های رشته حسابداری ...

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در ...

دانلود :: پاورپوینت گسل ها در 31 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه تصاویر دقیق و جزییات گسلها; دانلود :: تحقیق كلیات جی ام پی در تولید فرآورده های گیاهی روشهای مطلوب تولید (gmp)

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در ...

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران. همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است.

نقشه اتوکدی جرثقیل سقفی


بررسي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل و خانه دار


معرفی قابلیت نرم افزار XP Mode با برنامه Windows Virtual PC در ویندوز 7 و چگونگی فعا


سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر این آمادگی


بررسی ليزر و کاربردهای آن


تحليل فناوري اطلاعات (IT)


پاورپوینت-اصول بتن ریزی زیر آب- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt


قالب وردپرس خبری صحیفه sahifa 5.6.18


تحقیق معماری اسلامی


پاورپوینت عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار