دانلود رایگان


مهندسي معماري برج‌هاي مسكوني شهرك صدرا - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مهندسي معماري برج‌هاي مسكوني شهرك صدرامقدمه

1- فصل اول – مقدمه.................................................................................................... 1

1-1- اهميت و ضرورت .............................................................................................. 3

1-2- اهداف ........................................................................................................................... 4

1-3- روش جمع‌آوري اطلاعات و ارائه آنها............................... 4

2- فصل دوم – مباني نظري معماري ................................................ 7

2-1- مفهوم سكونت ..................................................................................................... 8

2-2- تعريف مسكن ......................................................................................................... 9

2-3- محيط مسكوني ..................................................................................................... 10

2-3-1- محيط مسكوني از لحاظ كالبدي ..................................... 10

2-4- مسكن مطلوب چيست ؟................................................................................... 12

2-4-1- عوامل كلي موثر بر مطلوبيت مسكن ....................... 14

2-4-2- عوامل موثر در مطلوبيت فضاهاي خانه ............ 16

2-5- گونه شناسي مسكن.......................................................................................... 17

2-5-1- خانه‌هاي تك واحدي مستقل ..................................................... 17

2-5-2- خانه‌هاي حياط مركزي ................................................................... 18

2-5-3- خانه‌هاي شهري ......................................................................................... 18

2-5-4- مجموعه‌ مسكوني اشتراكي............................................................ 19

2-5-5- آپارتمان‌هاي بلند ........................................................................... 20

2-5-6- برج‌هاي مسكوني ...................................................................................... 26

2-5-7- مجتمع‌هاي مسكوني با ارتفاع متوسط .................... 27

2-5-8- ساختمان‌هاي چند عملكردي........................................................ 30

2-6- عملكردها و تجهيزات مسكن ......................................................... 32

2-6-1- عرصه مشترك ................................................................................................. 32

2-6-2- عرصه والدين ............................................................................................. 32

2-6-3- عرصه فرزندان ......................................................................................... 32
2-6-4- عرصه خويشاوند................................................................................................. 33
2-6-5- عرصه مهمان ........................................................................................................ 33
2-6-6- فضاهاي خدماتي ............................................................................................. 33
2-6-7- فضاي ورودي و خروجي ........................................................................... 33
2-7- تراكم و نظام سكونت .................................................................................. 34
2-7-1- تراكم مسكوني ................................................................................................. 34
2-7-2- تراكم خانوار در واحد مسكوني .......................................... 35
2-8- نمونه‌هايي از مجتمع‌هاي مسكوني ............................................. 39
2-8-1- مجموعه مسكوني آتي‌ساز....................................................................... 39
2-8-2- آپارتمان‌هاي مسكوني مارسي ..................................................... 43
2-8-3- آپارتمان‌هاي ليك شور درايو ................................................. 46
2-8-4- مجموعه مسكوني تيگل هاربر........................................................ 48
2-8-5- هابيتات 67............................................................................................................ 49
2-8-6- مجموعه مسكوني مهرينگن................................................................... 51
2-8-7- ساختمان‌هاي مسكوني ايدونا........................................................ 53
2-9- نتيجه‌گيري ................................................................................................................... 55
3- فصل سوم مطالعات تاريخي اجتماعي فرهنگي ............ 56
3-1- سابقه و سن سكونت ......................................................................................... 57
3-2- خانه‌هاي سنتي در ايران ....................................................................... 64
3-2-1- گونه‌شناسي معماري سنتي در ايران ............................... 67
3-2-2- ويژگي‌هاي سازمان فضايي خانه‌هاي تاريخي............ 68
3-2-3- مفاهيم نشانه‌ها و حس‌هاي تجربه شده در خانه‌هاي سنتي 68
3-3- سابقه تاريخي پيدايش شهر تهران ......................................... 69
3-4- خانه‌هاي مسكوني در تهران ............................................................... 69
3-4-1- تكوين روش‌هاي خانه‌سازي نوين................................................. 74
3-5- اولين آپارتمان‌هاي شهر تهران ................................................. 75
3-5-1- ورود ساختمان‌هاي بلند به تهران...................................... 75
3-6- ابعاد اجتماعي مسكن .................................................................................. 78
3-6-1- روند تحولات جمعيتي چند دهه اخير در كشور . 79

2-7- ابعاد فرهنگي مسكن ............................................................................... 84

2-8- نتيجه‌گيري................................................................................................................ 88
4- فصل چهارم مطالعات سياسي اقتصادي .................................. 89

4-1- سياست توسعه مسكن ................................................................................... 90

4-1-1- چكيده‌أي از سياست‌هاي توسعه برنامه پنج‌ساله دوم 93

4-1-2- برنامه سوم توسعه مسكن ......................................................... 99
4-2- ابعاد اقتصادي مسكن .................................................................................. 101
4-2-1- سهم هزينه مسكن از كل هزينه خانوار .................... 103
4-2-2- ارزيابي وضعيت موجود مسكن بر اساس نتايج آمارگيري از هزينه خانوار 104
4-2-3- تاثير مهاجرت بر اقتصاد مسكن ........... 105
4-2-4- بررسي نظام تامين مالي مسكن در كشور .... 109
4-3- نتيجه‌گيري ................................................................................................................... 110
5- فصل پنجم مطالعات اقليمي، طبيعي، جغرافيايي 111
5-1- خصوصيات جغرافيايي و موقعيت شهر تهران ................ 112
5-2- خصوصيات جغرافيايي و طبيعي منطقه 22 شهرداري تهران 113
5-3- وضعيت موجود محيط طبيعي منطقه 22 شهرداري تهران .. 117
5-4- ويژگي‌هاي اقليمي منطقه 22................................................................ 119
5-4-1- دما .................................................................................................................................. 119
5-4-2- ميزان بارش ........................................................................................................ 120
5-4-3- رطوبت نسبي............................................................................................................ 120
5-4-4- باد .................................................................................................................................. 121
5-4-5- روزهاي يخبندان ......................................................................................... 123
5-4-6- ساعت آفتابي .................................................................................................... 123

5-4-7- روزهاي برفي .................................................................................................... 124
خانه مكاني است كه تمام عالم را در خود جاي مي‌دهد
مسكن يكي از مسائل حاد كشور‌هاي در حال توسعه است. فقدان منابع كافي، ضعف مديريت، نداشتن برنامه‌ريزي جامع مسكن و ساير نارسايي‌هايي كه در زيرساختمان‌هاي اقتصادي اين كشورها وجود دارد از يك سو و افزايش شتابان جمعيت شهرنشين از سوي ديگر تامين سرپناه را در اين كشورها به شكلي غامض و چند بعدي درآورده است.
براي دستيابي به برنامه‌ريزي مطلوب مسكن بايد ضمن شناخت وضع موجود مسكن و تسهيلات آن، روند گذشته در شئونات اقتصادي و اجتماعي موثر بر بازار مسكن و تحولات مسكوني جامعه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد.
همچنين لازم است تحليلات اقتصادي و اجتماعي در آينده براساس برنامه‌ريزي‌هاي ملي، منطقه‌أي و شهري مورد مداقه قرار گرفته و تاثيرات متقابل اين تحولات در بخش مسكن و تامين نيازهاي مسكوني مورد پيش‌بيني قرار گيرد. سپس مي‌بايست اهداف برنامه‌هاي مسكن در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي تدوين شده معين و براي تحصيل اهداف مورد نظر راهكارهاي مناسب و روش‌هاي علمي اتخاذ شود.
موضوع مورد بحث اين پايان‌نامه طراحي برج‌هاي مسكوني در منطقه 22 شهرداري استان تهران در محدوده شهرك صدرا مي‌باشد.پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دریافت فایل

خانه » فنی و مهندسی » عمران » مهندسي معماري برج‌هاي مسكوني شهرك صدرا » دریافت فایل فایل های دیگر این دسته دانلود کتاب تشيع در آثار مستشرقان؛ نویسنده : دکتر مهدب عبادی قیمت: 7,000 تومان

پروژه طراحی معماری برج های مسکونی

پروژه پایانی معماری طراحی برج های مسکونی شهرک صدرا، مقدمه: خانه مكاني است كه تمام عالم را در خود جاي مي‌دهد. مسكن يكي از مسائل حاد كشور‌هاي در حال توسعه است. فقدان منابع كافي، ضعف مديريت، نداشتن برنامه‌ريزي جامع مسكن و ...

پایان نامه برج‌های مسكونی شهرك صدرا

پایان,نامه برج‌های,مسكونی,شهرك صدرا,,پایان نامه برج‌های مسكونی شهرك صدرا,فایل فرید

شهرك صدرا - dlproje.rozblog.com

پایان,نامه برج‌های,مسكونی,شهرك صدرا,,شهرك صدرا,فروشگاه دانلود پروژه

دریافت فایل

خانه » فنی و مهندسی » عمران » مهندسي معماري برج‌هاي مسكوني شهرك صدرا » دریافت فایل فایل های دیگر این دسته دانلود کتاب تشيع در آثار مستشرقان؛ نویسنده : دکتر مهدب عبادی قیمت: 7,000 تومان

فروشگاه جامع تحقیقات و پروژه های دانشجویی | رساله معماری ...

فصل دوم – مباني نظري معماري . 2-1- مفهوم سكونت 8. 2-2- تعريف مسكن 9. 2-3- محيط مسكوني 10. 2-3-1- محيط مسكوني از لحاظ كالبدي 10. 2-4- مسكن مطلوب چيست ؟ 12

مهندسي معماري برج‌هاي مسكوني شهرك صدرا | پارسی فایل

مهندسي معماري برج‌هاي مسكوني شهرك صدرامقدمه 1- فصل اول – مقدمه

پایان نامه برج‌هاي مسكوني شهرك صدرا ( تهران ) - فایل میل ...

۱۲۶ صفحه فایل word اگر مایل به خرید نسخه کامل این پایان نامه هستید روی دکمه زیر کلیک کنید در غیر این صورت میتوانید کمی پایین تر فهرست و قسمتی از این پایان نامه را رایگان دانلود کنید. قابل پرداخت با کلیه کارتهای بانکی نحوه ...

اساتید معماری

خلاصه : دكتر جهانشاه پاكزاد ،متولد 1328 است.وي ديپلم رياضي متوسطه را از دبيرستان بيسمارك هانور، آلمان اخذ كرده است و در همان كشور در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته در رشته معماري در دانشگاه هانور آلمان به تحصيل پرداخت.او نيز ...

پروژه طراحی معماری برج های مسکونی

پروژه پایانی معماری طراحی برج های مسکونی شهرک صدرا، مقدمه: خانه مكاني است كه تمام عالم را در خود جاي مي‌دهد. مسكن يكي از مسائل حاد كشور‌هاي در حال توسعه است. فقدان منابع كافي، ضعف مديريت، نداشتن برنامه‌ريزي جامع مسكن و ...

پایان نامه برج‌های مسكونی شهرك صدرا

پایان,نامه برج‌های,مسكونی,شهرك صدرا,,پایان نامه برج‌های مسكونی شهرك صدرا,فروش انواع مقالات دانشجویی

پایان نامه برج‌هاي مسكوني شهرك صدرا

مسكن يكي از مسائل حاد كشور‌هاي در حال توسعه است. فقدان منابع كافي، ضعف مديريت، نداشتن برنامه‌ريزي جامع مسكن و ساير نارسايي‌هايي كه در زيرساختمان‌هاي اقتصادي اين كشورها وجود دارد از يك سو و افزايش شتابان جمعيت ...

narges.blogfa.com

برج‌هاي مسكوني شهرك صدرا - - . 1024x768 دانشگاه شهيد رجايي تهران . دانشكده عمران

بانک پروژه - bankproge.sellfile.ir

پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي مهندسي معماري برج‌هاي مسكوني شهرك صدرا تعداد صفحات : 76 فرمت فایل: word(قابل ویر

پایان نامه برج‌هاي مسكوني شهرك صدرا

مسكن يكي از مسائل حاد كشور‌هاي در حال توسعه است. فقدان منابع كافي، ضعف مديريت، نداشتن برنامه‌ريزي جامع مسكن و ساير نارسايي‌هايي كه در زيرساختمان‌هاي اقتصادي اين كشورها وجود دارد از يك سو و افزايش شتابان جمعيت ...

مهندسي معماري - filintel.ir

پروژه برج‌هاي مسكوني شهرك صدرا دسته : مهندسي معماري فرمت/ورد تعداد صفحات 130. قیمت : 5000 تومان [توضیحات بیشتر ] دانلود انواع فایل های ... مهندسي مواد ...

پایان نامه برج‌هاي مسكوني شهرك صدرا

پایان نامه برج‌هاي مسكوني شهرك ... مسكن را داشته‌اند و ارائه الگوي مناسب مسكن سال‌هاست كه ذهن جامعه معماري را به خود مشغول داشته است.

اساتید معماری

خلاصه : دكتر جهانشاه پاكزاد ،متولد 1328 است.وي ديپلم رياضي متوسطه را از دبيرستان بيسمارك هانور، آلمان اخذ كرده است و در همان كشور در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته در رشته معماري در دانشگاه هانور آلمان به تحصيل پرداخت.او نيز ...

شهرك صدرا - dlproje.rozblog.com

پایان,نامه برج‌های,مسكونی,شهرك صدرا,,شهرك صدرا,فروشگاه دانلود پروژه

narges.blogfa.com

برج‌هاي مسكوني شهرك صدرا - - . 1024x768 دانشگاه شهيد رجايي تهران . دانشكده عمران

click-comp.persiangig.com

جهت دريافت درجه كارشناسي- مهندسي معماري . برج‌هاي مسكوني شهرك صدرا. استاد راهنما : مهندس رسولي نژاد . دانشجو : زهرا غلاميان – 85128749. سال 88-87 فهرست مطالب. عنوان صفحه. فصل اول

click-comp.persiangig.com

جهت دريافت درجه كارشناسي- مهندسي معماري . برج‌هاي مسكوني شهرك صدرا. استاد راهنما : مهندس رسولي نژاد . دانشجو : زهرا غلاميان – 85128749. سال 88-87 فهرست مطالب. عنوان صفحه. فصل اول

narges.blogfa.com

برج‌هاي مسكوني شهرك صدرا - - . 1024x768 دانشگاه شهيد رجايي تهران . دانشكده عمران

پایان نامه برج‌هاي مسكوني شهرك صدرا

مسكن يكي از مسائل حاد كشور‌هاي در حال توسعه است. فقدان منابع كافي، ضعف مديريت، نداشتن برنامه‌ريزي جامع مسكن و ساير نارسايي‌هايي كه در زيرساختمان‌هاي اقتصادي اين كشورها وجود دارد از يك سو و افزايش شتابان جمعيت ...

فروشگاه جامع تحقیقات و پروژه های دانشجویی | رساله معماری ...

فصل دوم – مباني نظري معماري . 2-1- مفهوم سكونت 8. 2-2- تعريف مسكن 9. 2-3- محيط مسكوني 10. 2-3-1- محيط مسكوني از لحاظ كالبدي 10. 2-4- مسكن مطلوب چيست ؟ 12

اساتید معماری

خلاصه : دكتر جهانشاه پاكزاد ،متولد 1328 است.وي ديپلم رياضي متوسطه را از دبيرستان بيسمارك هانور، آلمان اخذ كرده است و در همان كشور در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته در رشته معماري در دانشگاه هانور آلمان به تحصيل پرداخت.او نيز ...

گزارش کارآموزی شرکت داروسازی پارسیان


داستان كاپيتان كوك: جستجوگر دريانورد و پيشگام دريايي


بررسی اثر تزریق آگونیست و آنتاگونیست اختصاصی گیرنده کانابینوئیدی GPR55 در هسته هیپوکامپ پشتی بر روی


پرسشنامه ساختار کارآفرینانه مدارس


پروژه درباره کوره های القایی


پروژه کارآفرینی تولید اسانس های گیاهی


بررسی تکنولوژی مجازی سازی


تحقیق مسجد جامع بروجرد


سیستم عامل های توزیع شده


طرح توجیهی محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک