دانلود رایگان


مجموعه فیزیک (فیزیک2) رشته فیزیک پزشکی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مجموعه فیزیک (فیزیک2) رشته فیزیک پزشکی

مجموعه فیزیک (فیزیک2) رشته فیزیک پزشکی

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول: بار الکتریکی و قانون کولن

نیروي الکترومغناطیسی نیروي موثر در ساختار اتمها و در پیوند اتمها در مولکولها و جامدات اسـت. بسـیاري از خـواص
مواد از جمله کشسانی جامدات، کشش سطحی مایعات، نیروي فنر، اصطکاك و نیـروي عمـود بـر سـطح تمـاس همـه از
نیروي الکترومغناطیسی بین اتمها سرچشمه می . گیرند
مبدا علم الکتریسیته به مشاهده فیلسوفان یونانی در حدود 600 سال قبل از میلاد برمیگردد که متوجه شـدند قطعـ هاي
از کهرباي مالش داده شده، قطعات کوچک کاه را می رباید. مبدا علم مغناطیس به مشاهده این واقعیت بر مـیگـردد کـه
بعضی سنگها به طور طبیعی آهن را جذب میکنند. تلفیق دو علم الکتریسیته و مغناطیس به اورستد بر مـیگـردد کـه
مشاهده کرد جریان الکتریکی در یک سیم میتواند عقربه مغناطیسی قطبنما را منحرف کند.
در ارتباط با اهمیت الکترومغناطیس، از کاربرد عملی این علم در مهندسی میتوان نام برد و از نظر تئوري بخشی از یـک
نظریه عمومیتر است که گرانش و کوانتوم را نیز در بر می . گیرد
-1-1 بار الکتریکی:
وقتی میگوییم جسمی باردار شده منظورمان این است که این جسم داراي نابرابري بار است. اجسـام بـاردار بـر یکـدیگر
نیرو وارد میکنند. میتوان نشان داد که دو نوع بار الکتریکی مثبت و منفی وجود دارد.
به عنوان مثال: دو میله شیشه اي مالش داده شده با ابریشم یکدیگر را میراننـد. بـار روي میلـه شیشـهاي را بـار مثبـت
: میخوانیم

اگر میله پلاستیکی مالش داده شده با پوست هرا به میله شیش اي مالش داده شده بـه ابریشـم نزدیـک کنـیم یکـدیگر را
جذب . میکنند بار روي میله پلاستیکی را بار منفی . مینامیم

تست هاي طبقه بندي شده فصل اول

1) افزایش می یابد 2) ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.
3) تغییر نمی کند 4) کاهش می یابد

وفقط بردار میدان الکتریکی را در هر نقطه از فضا بدانیم، آنگاه کدام گزاره درست است؟ r E

1) می توانیم درستی قانون گوس را تحقیق کنیم.
2) می توانیم درستی قانون کولن را تحقیق کنیم.
3) می توانیم مقدار، نحوه توزیع و مکان بارهاي الکتریکی را با استفاده از معادلات ماکسول در فضا به دست آوریم.
3و گزینه (1 4

0( و0و )B 2 برابر VAB 10= V باشد، فاصله نقطـه c روي محـور x از مبـدا مختصـات چقـدر باشـد تـا آنکـه
شود؟ VBC 6= V
2/1 m (4 4/1 m (3 3m (2 5m (1نوع فایل:Pdf


سایز: 3


04Mb


تعداد صفحه:200


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مجموعه فیزیک (فیزیک3) رشته فیزیک پزشکی

مجموعه فیزیک (فیزیک3) رشته فیزیک پزشکی. توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی فصل اول: سیالات و معادلات حاکم بر آن

مجموعه فیزیک (فیزیک3) رشته فیزیک پزشکی

مجموعه فیزیک (فیزیک3) رشته فیزیک پزشکی دسته: فیزیک بازدید: 2 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1959 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 144 جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی که با فرمت پی ...

مجموعه فیزیک (فیزیک3) رشته فیزیک پزشکی

مجموعه فیزیک (فیزیک3) رشته فیزیک پزشکی. توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی فصل اول: سیالات و معادلات حاکم بر آن

کار تحقیقی سوگند در فقه و اسلام


چالش های مدیریت دولتی در ایران


مجموعه تست دروس زبان و عربی رشته فقه ، الهیات


مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول)


Zero Knowledge Protocol to design Security Model for threats in WSN


پاورپوینت خون و ایمنی بدن


نقشه های اجرایی گیربکس همراه موتور طراحی شده در سالیدورک و کتیا


بررسی مسائل و مشکلات آموزشی مدرسه دخترانه نابینایان


تحقیق تاثیر ورزش بر اعتیاد


گزارش کارآموزی مدیریت